Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av naturreservatens föreskrifter. Naturvårdsverket: ”Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av naturreservatens föreskrifter. Naturvårdsverket: ”Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.”"— Presentationens avskrift:

1 Översyn av naturreservatens föreskrifter

2 Naturvårdsverket: ”Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.”

3 Miljöbalken 5 § I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges. I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året. Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om detta.

4 Mål och budget för NRN 2012 – 2014: ”Nämnden kommer att prioritera arbetet med översyn av föreskrifterna i syfte att förenkla och förtydliga dem.”

5 Både tillgänglighet för friluftsliv och rekreation samt bevarande av biologisk och kulturell ska beaktas. De generella reglerna för allmänheten ska vara i lika i alla reservat. Dessa kan i förekommande fall kompletteras med ytterligare någon punkt som är specifik för ett enskilt reservat. Information och skyltning ska förbättras. En uppmärkt vandringsled ska anläggas i varje reservat om sådan inte redan finns. Följande utgångspunkter ska vara vägledande för översynen.

6 Tänk på att allemansrätten regler gäller i naturreservatet. Det innebär bland annat att Du inte får störa eller förstöra. I Nackas naturreservat är det inte tillåtet att: förstöra eller skada naturen på något sätt påverka eller störa levande eller döda träd, andra växter eller djur plantera in främmande växter eller djur. medföra husdjur som inte är kopplat. cykla eller rida annat än på stig eller anlagd väg om ej annat anges. framföra motordrivet fordon elda annat än i medhavd grill eller på anvisad plats. tälta eller parkera husvagn i mer än en natt. sätta upp skyltar eller liknande tippa trädgårdsavfall, skräp eller liknande I naturreservatet Långsjön är det tillåtet att släppa lös sin hund inom det inhägnade hundrastområdet.

7 Tidsplan September 2012 Älta mosse och Strålsjön Oktober 2012 Långsjön December 2012 Nyckelviken Februari 2013 Ekoberget Mars 2013 Gärdesudden Maj 2013 Velamsund September 2013 Skogsö Oktober 2013 Tattby December 2013 Tollare


Ladda ner ppt "Översyn av naturreservatens föreskrifter. Naturvårdsverket: ”Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.”"

Liknande presentationer


Google-annonser