Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion - pedagogisk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion - pedagogisk"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion - pedagogisk

2 Organisation & roller

3 Bara Bra Möten! Våra honnörsord… Mat & Miljö Trygghet Nyfikenhet
Vår vision… Bara Bra Möten! Våra honnörsord… Mat & Miljö Trygghet Nyfikenhet

4 Hemsida Kalender Logga in – Google Konton

5 SKA-modell (Pärm 1)

6 Skollag Lpfö98/10 Lokal arbetsplan …ett dokument framarbetat av Ekot som beskriver vår värdegrund och hur det gestaltar sig i verksamheten Likabehandlingsplan …ett dokument framarbetat av Ekot som stödjer vårt dagliga arbete mot diskriminering och för likabehandling Läsårsplanering/pedagogiska år …ett dokument som finns till stöd för vad som sker på Ekot under året FN´s barnkonvention …ett dokument som stödjer barns rättigheter Utbildningsplan för respektive kommun …kommunernas egna lokala arbetsplan

7 Dokumentation PP Dokumentation Dokumentation…
T.ex. bilder, fotoram, teckningar, bild och text från utflykt, aktivitet mm. S.k. informationsdokumentation. T.ex. bild, observation, film, teckning m.m. blir pedagogisk när vi tillsammans i arbetslaget reflekterar kring den och använder den för att utveckla verksamheten. T.ex. vidareutvecklingssamtal, egna anteckningar, Bibas. Dokumentation… …är en samling dokument som beskriver ett föremål eller en situation. Pedagogisk dokumentation… …är när vi diskuterar och reflekterar kring en dokumentation. Individdokumentation… …är till för barns individuella utveckling. Vi använder bl.a. ett stödmaterial från Skolverket när vi arbetar med pedagogisk dokumentation: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Dokumentation PP

8 Vidareutvecklings-samtal
Material till vidareutvecklingssamtal

9 Hur tänker vi kring reflektion och hur gör vi?

10 Vår modell för summering
MÅL Vår modell för summering

11 Pedagogiska året (pärm 2)

12 BIBAS (Pärm 3) Du som pedagog möter barn utifrån deras förutsättningar och behov. De pedagogiska handledarna finns som stöd tillsammans med ett nära samarbete med specialpedagog. Vid behov startas ett s.k. barnärende som dokumenteras i BIBAS-pärmen. En del av det material vi använder…

13 Pärm 4 Uppdateras kontinuerligt i augusti för alla barn
Det material vi använder…

14 Ämnesområden - nuläget
IKT Matematik Mat & Miljö, utomhuspedagogik, Grön Flagg Språk Skapande & Konstruktion Aktuellt på hemsidan…

15 Avslutningsvis… Summering & frågor


Ladda ner ppt "Introduktion - pedagogisk"

Liknande presentationer


Google-annonser