Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fasta ämnen (solidus) 1.Metaller 2.Jonföreningar 3.Nätverk 4.Molekyler ++++ +++++ + + + + + ++ ---- ---

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fasta ämnen (solidus) 1.Metaller 2.Jonföreningar 3.Nätverk 4.Molekyler ++++ +++++ + + + + + ++ ---- ---"— Presentationens avskrift:

1 Fasta ämnen (solidus) 1.Metaller 2.Jonföreningar 3.Nätverk 4.Molekyler ++++ +++++ + + + + + ++ ---- ---

2 Bindningar i fasta ämnen Starka kemiska bindningar: Jon – jonNaCl, BaSO 4 Jon – dipolCuSO 4 · 5H 2 O Kovalentdiamant MetallMg, Fe Svaga kemiska bindningar: Dipol – dipolH 2 S VätebindningH 2 O30~100kJ/mol Londonkraft P 4 5~25kJ/mol 100~400kJ/mol (van der Waals)

3 Smältpunkter och kokpunkter: Jonföreningar har ofta höga smp. och kp: Ex.MgOsmp. 2800°c, kokpunkt 3600°c Al 2 O 3 smp. 2015°c, kokpunkt 2980°c gitterenergi

4 Bindningar mellan molekyler Dipol – dipol intereaktioner:HCl, H 2 s Dipol~Dipol kraft ~1/d3 Allm. gaslagen är så nära sanningen, eftersom gaser nästan alltid är oladdade och då finns bara svagare dipol – dipol intereaktionerna. d i gaser är ~10ggr större än i (l) och (s), så mycket svaga krafter mellan gasmolekylerna. Kap 10.10.1Läs 10.2 – 10,7 Skumma (bindningar, strukturtyp, 10.8 – 9 Skippa materialegenskaper) + - + - + - + -

5 Vätebindning Bindnings- krafter ökar OO N H O H N H NN H N NO H OO H C   O...  O H  C  O ... O H Även F kan bilda vätebindningar. Ex.proteiner, DNA. Dimerer bildas gärna av karboxylsyror:

6 Londonkrafter (van der Waalsbindningar) (LDF) - +- + - +- + +-+- -+-+ snabbt p.g.a elektronernas rörlighet är även neutrala atomer och molekyler svaga dipoler i korta ögonblick. Londonkraft är större hos större molekyler. Beror på formen.

7 Smältpunkter och kokpunkter ökar med bindningskrafter mellan molekyler/atomer. Ämne smp (°c) kp (°c) He-270-269 H 2 -259-253 Xe-112-108 N 2 -210-196 CO 2 —-79s N 2 S -86 -60 H 2 O 0 100 LDF Dipol H-bindn.

8 Vätskor — flyter, bildar en skarp yta, avdunstar. Viskositet:Vatten låg, sirap hög Ytspänning:Kapillärkraft Adsorption = molekyler binder till en yta. ÅngtryckPrapormedT. Vätebindningar  lägre ångtryck H2OH2O Hg

9 Fasta ämnen Amorftkristallint ”oordning” Kan vara blandning av olika föreningar Oregelbunden yttre form Ex: glas, jord, smör periodiskt ordnade joner/atomer/molekyler en exakt sammansättning A n B m C p Skarpa ytor Ex: NaCl, strösocker mellan- former

10 Röntgendiffraktion Kristallografi Röntgenstrålning = elektromagnetisk strålning  = 1 - 2Å 1912NaClBragg och Bragg 1920-30Enkla oxider och salter (2-10 atomer/cell) 1940-50Organiska föreningar (10-20 atomer/cell) 1969-70Större organiska + proteiner (100-1000 atomer) 1980-99Virus (1 000 000 atomer) 2000Ribosomen

11 Röntgenkristallografi 40keV h h h Cu-plåt H H Röntgenkälla Kollimator Kristall Diffraktions- mönster på film 2 10:6

12 Ur diffraktionsmönstret avläses: Symmetrin Enhetscellens storlek Ur de relativa intensiteterna kan man bestämma: Atomkoordinaterna i 3DRasmol på datorn Noggranhet:  0,001Åoorganiska  0,01Åorganiska  0,1Åproteiner Om antalet atomer i enhetscellen ökar med faktorn n, då ökar enhetscellens volym med faktorn n, och då ökar antalet diffraktionspunkter med faktorn n.  StrukturbasProtein Data Base PDB


Ladda ner ppt "Fasta ämnen (solidus) 1.Metaller 2.Jonföreningar 3.Nätverk 4.Molekyler ++++ +++++ + + + + + ++ ---- ---"

Liknande presentationer


Google-annonser