Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Doris Öhlund Leg.psykoterapeut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Doris Öhlund Leg.psykoterapeut"— Presentationens avskrift:

1 Doris Öhlund Leg.psykoterapeut
Grupprocesser Doris Öhlund Leg.psykoterapeut

2 Vår syn på grupprocessen!
Förebyggande Ungdomen utvecklar ett bra samspel Ger information om ungdomen som denne inte själv kan uttrycka Dom gör som vi gör och inte som vi säger Kan vi se resultat?

3 Gruppens olika faser Tillhörighet-Rollsökning-Samhörighet
Andra faktorer som påverkar Paralellprocess Ingen grupp i samhörighet-kaos

4 Obalans i gruppen Självpåtagen ledarroll Går dit vindarna blåser
Lågt status i gruppen Negativ process Ojämlikt,trakasserier,ageranden etc Tillitsbrist,minskad trygghet

5 Paralellprocess Rollerna i personalgruppen
Vi söker förklaringsmodeller Obalans – neg förklaringar Vårt ansvar att skapa balans

6 Förklaringsmodeller Neg ideer som inte leder framåt
”passar inte in,behöver något annat” ”behöver annan hjälp” ”överårig” ”vill inte anpassa sig”

7 Älska mig mest när jag minst förtjänar det!
Balans-förstå-arbetshypotes-utvärdera Osäker,otrygg Ingen tillit Svårt med samspel,relationer Svag självkänsla ”klivit i för stora skor”

8 Att förankra arbetet i hållbara teorier!
Anknytningsteori (Bowlby,Ainsworth) Utvecklingspsykologi (Havnesköld;Stern) Affektteori (Tomkins) Skam


Ladda ner ppt "Doris Öhlund Leg.psykoterapeut"

Liknande presentationer


Google-annonser