Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5 Fordonets elsystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5 Fordonets elsystem"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 5 Fordonets elsystem
FOK 1202 Föreläsning 5 Fordonets elsystem

2 Syfte/mål med föreläsningen är att:
Eleven skall få ta del av hur fordonets olika elsystem samverkar samt var de är placerade. Eleven skall lära sig namnen på huvudkomponenter och deras funktioner. Känna till belysningssystemets lagkrav vad gäller utrustning.

3 Elsystem Indelningsgrunder i sex (6) olika system:
Strömförsörjningssystem Startsystem Tändsystem Belysningssystem Signal och varningssystem Övriga system

4 Strömförsörjningssystemet
Förutom batteri, ledningar och strömställare finns: Generator- ”tillverkar” spänning och ström. Laddningsregulator- reglerar den spänning och ström som generatorn ger. Laddningskontroll- gör så att föraren ser att systemet fungerar.

5 Startsystemet Förutom batteri, ledningar och strömställare finns:
Startmotor- gör så att motorn roterar vid startförsök. Tändlås- reglerar startmotorn så att den kan rotera.

6 Tändsystem Förutom batteri, ledningar och strömställare finns:
Tändspole- omvandlar batterispänningen (12 V.) till en högspänd (15-25 kV) ström. Tändfördelare- fördelar den högspända strömmen till rätt tändstift. Tändkablar- en speciellt isolerad kabel Tändstift- ger en gnista som startar förbränningen.

7 Belysningssystem Förutom batteri, ledningar och strömställare finns:
Huvudstrålkastare- belyser vägen så att föraren ser vid mörkerkörning. Lyktor- är till för andra förares uppmärksamhet t.ex. baklykta, bromslykta, parkeringsbelysning. Lampor- sådan belysning som föraren eller passagerarna nyttjar t.ex. instrumentbelysning, innerbelysning.

8 Signal- och varningssystem
Förutom batteri, ledningar och strömställare finns: Körriktningsvisare- lyktor som visar körriktning med blinkande sken. Bromsbelysning- lyktor som med rött sken visar att föraren bromsar. Signalhorn- används för att uppmärksamma andra trafikanter.

9 Övrigt system Förutom batteri, ledningar och strömställare räknas också: De komponenter som hör till de övriga systemen t.ex. radioanläggning, klimatanläggning, elektriska fönsterhissar. Systemets komponenter har ofta att göra med förarens bekvämlighet.


Ladda ner ppt "Föreläsning 5 Fordonets elsystem"

Liknande presentationer


Google-annonser