Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frida Blom Westander 18 september 2012 Att påverka politiska beslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frida Blom Westander 18 september 2012 Att påverka politiska beslut."— Presentationens avskrift:

1 Frida Blom Westander 18 september 2012 Att påverka politiska beslut

2 Om Westander Grundades 2000 Publicitet och påverkan 28 anställda Kundens Bästa pr-byrå 2010 & 2011 Årets Pr-byrå 2008 & 2009 Sveriges Bästa Pr-byrå 2005-2007 Engagemang, öppenhet Effektivitet, handling

3 Om mig Frida Blom

4 Att medvetet och strukturerat arbeta för att skapa publicitet. Vad är pr? Icke-köpta kanaler Publicitet i tidningar, radio och tv Egna kanaler Personliga kontakter Bloggar och andra forum Redaktionell text Artiklar och notiser Nyhetsinslag Insändare och debattartiklar (Bloggar)

5 Vad är lobbying? Metoder att få beslutsfattare att frivilligt göra som du vill. 1.Skaffa kunskap och fakta! 2.Planera och förbered dig väl! 3.Var medspelare – inte motspelare!

6 Att påverka åsikter, attityder och värderingar, ibland för att påverka politiska beslut men också för att förändrade attityder kan ha ett egenvärde. Vad är opinionsbildning?

7 Vad är syftet?

8 Budskap & målgrupp Vad är huvudbudskapet? - Vad är problemet? - Hur kan man lösa problemet? - Hur bidrar vi till lösningen? Vilken är målgruppen? Samhällsperspektiv - allmännyttan

9 Lobbying och opinionsbildning Allmänheten Beslutsfattare Åsikter Attityder Värderingar Beteenden Vanor Åsikter Attityder Värderingar Beslut Lagstiftning Lobbying Direktkontakt Massmedia Sociala medier Reklam Direktkontakt Massmedia Sociala medier Reklam Opinionsbildning SPF

10 10 tips för effektiv lobbying

11 1. Skriv en rapport Börja med att skriva en rapport om sakfrågan. Den bör lyfta fram alla argument som talar för ert förslag. Inled med en kort och enkel sammanfattning. Rapporten är en bas för politikerkontakter och debattartiklar.

12 2. Kartlägg aktörer och ställningstaganden Gå igenom motioner, uttalanden i kommunfullmäktige och medier samt beslut i partierna. Sammanställ partiernas ställningstaganden, ungdomsförbunden, kvinnoförbunden. Kartlägg hur myndigheter och intresseorganisationer ställer sig i frågan. Ju noggrannare nu, desto bättre sen!

13 3. Upprätta en plan för publicitet och påverkan Vilka är målen, delmålen? När ska eventuella utredningar vara klara? När fattar kommunen/landstinget/regeringen/riksdagen beslut i frågan? Vilka har andra intressen och genomför motkampanjer? Detaljerad och kronologiskt utformad.

14 4. Var öppen Uppge alltid vilka ni representerar och syftet med er kampanj. Att smussla är odemokratiskt och kan slå tillbaka mot kampanjen.

15 5. Utse talesperson Utse till talesperson den eller de personer i företaget eller organisationen som är bäst lämpad att föra fram ert budskap.

16 6. Lyft fram allmänintresset Lyft fram argumentet som visar på frågans allmänintresse. Politiker fattar inte beslut utifrån intresset hos enskilda företag eller organisationer.

17 7. Samarbeta med organisationer Skapa allianser med organisationer och intressegrupper som stöder era krav.

18 8. Sök det gemensamma Anpassa argumentationen till mottagarens värderingar. Fördela arbetet så att individer och parter i kampanjen kommunicerar med de partier de har en personlig relation till eller en intressegemenskap med.

19 9. Opinionsbilda via media Den som äger dagordningen i media vinner lättare vid förhandlingsbordet Förstärk er expertroll genom media lokalt Använd gärna pr-handboken för att få tips på hur ni kommunicerar

20 10. Organisera folkrörelsekampanjer Ta initiativ till folkrörelsekampanjer, namninsamlingar och auktioner Utnyttja sociala medier

21 Några fallgropar

22 1. Agera inte kravmaskin Gör inte uppvaktningar obehagliga för beslutsfattarna genom att ställa hårda krav. Formulera er i stället som politikernas löftesleverantörer.

23 2. Gör inte som ni alltid har gjort Försök hitta nya grepp och skapa oväntade allianser.

24 3. Gnäll inte! Uppvakta inte beslutsfattare bara när ni har ett problem, ha i stället kontinuerlig kontakt och underhåll relationen. Ge positiv respons på bra beslut som fattas.

25 4. Tro inte att ”han som bestämmer” faktiskt gör det Att träffa ansvarig minister eller kommunalrådet kan tyckas stort och betydelsefullt, men glöm inte bort politiska tjänstemän och handläggare. Ofta sitter de på sakkunskapen och har stort politiskt inflytande.

26 5. Börja inte fem i tolv Börja lobbykampanjen långt innan beslutsprocessen startar och långt innan ni läser om det i tidningen eller får förslaget på remiss. Då kan det vara för sent!

27 Lobbytillfällen

28 Från förslag till beslut Initiativ från grupp eller parti Tjänsteman i nämnden behandlar ärendet och lämnar yttrande Eventuella remiss-svar behandlas Ärendet bereds och en tjänsteman skriver förslag till beslut Ärendet diskuteras i partigruppen för berörd nämnd och KS Ärendet behandlas av ansvarig nämnd Ärendet behandlas av Kommun- styrelsen (KS) med förslag till beslut i KF Ärendet diskuteras i partigruppen inför KF Ärendet behandlas i Kommun- fullmäktige (KF) Eventuellt uppdrag går till förvaltning alt. bolag Myndighet och andra följer upp beslutet Överklaga beslut Påverka partierna Påverka tjänsteman och bevaka handläggnings- tiden Påverka och skriv egna remissvar Påverka tjänstemän och bidra konstruktivt Påverka de politiska grupperna / ledamöterna Påverka mediabilden Bidra med underlag, fakta och argument Lyft frågan i media inför och påverka mediabilden Följ upp beslutet Påverka de politiska grupperna / ledamöterna Påverka uppdragets utformning

29 Lycka till!


Ladda ner ppt "Frida Blom Westander 18 september 2012 Att påverka politiska beslut."

Liknande presentationer


Google-annonser