Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Euglena - Växt eller djur?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Euglena - Växt eller djur?"— Presentationens avskrift:

1 Euglena - Växt eller djur?
Nils Ekelund Malmö högskola

2 Fotosyntes hos växter

3 Livet i en svensk sjö MALMÖ HÖGSKOLA

4 Växtplankton i en svensk sjö
MALMÖ HÖGSKOLA

5 Vårblomning Relativ ökning Näring Ljus Temperatur Omrörning Omrörning
Skiktning Växtplankton Djurplankton

6 Produktion av alger mot djupet

7 Blå-grönalag blomning
Blå-grönalg blomning MALMÖ HÖGSKOLA

8 Längre tid för skiktning ? Förändrad cellstorlek?
Vad händer i framtiden? Längre tid för skiktning ? Förändrad cellstorlek? Förändrade näringsförhållanden? Förändrad artsammansättning? 20˚C 7˚C Lite näring Mycket näring MALMÖ HÖGSKOLA

9 Euglena gracilis

10 Euglenoider Phylum Euglenophyta Finns i sötvatten
För det mesta encelliga med 1-3 gissel Color = green (typically) Have characteristics of both plants and animals b/c they move! - have a single emergent flagellum Cells are cylindrical or oval

11 Struktur hos Euglena Flagell Ögonfläck Reservoir Cellkärna Nukleol
Kloroplast Vakuol Pellicle

12 Rörelse av mikroorganismer i förhållande till riktningen av ljuset
Fototaxis Rörelse av mikroorganismer i förhållande till riktningen av ljuset Fotofob respons (Chock) Plötslig förändring av rörelsen hos mikroorganismer på grund av en snabb förändring av ljusintensitet, ökad (step-up) eller minskad (step-down). Fotokines Påverkan av ljus på rörelsehastigheten hos en mikroorganism.

13 Chlamydomonas reinhardtii

14 Euglena gracilis Shading pigment Photoreceptor Photoreceptor

15 Euglena gracilis Light Photoreceptor Flagellum Shading pigment

16

17 Fototaxis

18 Fotofob respons ”step up” ”step down” Stannar i mörker Stannar i ljus

19

20 Rörelse hastighet Ljus intensitet Mörk kontrol Positiv fotokines
Negativ Minimum Maximum Optimum Rörelse hastighet Ljus intensitet

21 Kloroplast rörelse

22 Aktions spektrum för syrgasutveckling
pp4e-fig jpg

23 pp4e-fig jpg

24

25

26

27

28

29 Mätningar med instrumentet
Fluoroprobe

30 Vertikal migration av växtplankton i Östersjön

31 Vertikal migration av växtplankton i Östersjön

32

33 Fotocells detektor Skrivare Ljus Plankton

34 Fototaxis

35 Ljus Mutant Wild Type Photoaccumulation in the wild type (left) and the lsp1 mutant (right). Cell suspensions are shown after being exposed to light incident from the top of the figure for 5 minutes. Wild-type cells accumulated toward the light, whereas lsp1cells remained distributed uniformly (Okita et al. 2005).

36

37 Fototaxis Euglena i ljus Euglena i mörker Light R-värde = 0.389

38

39

40 Tack!


Ladda ner ppt "Euglena - Växt eller djur?"

Liknande presentationer


Google-annonser