Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson

2 Framgångsfaktorer för SRB
Engagerade lantbrukare som tror på framtiden och som ser ”helheten” Behålla SRB som en ekonomiskt konkurrenskraftig mjölkko Utvecklas i samma takt som Holstein Använda samma avelsmetoder i framtiden som konkurrerade raser/avelprogram Genomisk selektion Stor referenspopulation DNA-tester av många tjur- och kvigkalvar Embryoöverföring

3 Nytt avelsprogram Screening av dräktigheter och födda tjurkalvar
Några få tjurar används efter avkommeprövning 3,000*/3,000/500 tjurkalvar utväljs på härstamnings-index för DNA-tester. Väntetjurar 125/170/75 tjurkalvar köps in baserade på genomiska avelsvärden 100/100/40 Alla insatta semintjurar är tjurfäder

4 Nu även med fokus på hondjuren
SRB/VR Genomiskt testade tjurkalvar 3,000 Genomiska testar på kvigor med höga index, betalas fullt ut av VG 2,500 Spolkontrakt 400 Antal producerade embryon 4,000 ET-födda kalvar 2,000 Köpta tjurkalvar 170 Startade semintjurar 100 LD-tester av hondjur 10,000

5 Genetiskt framsteg i NTM
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SRB/VikingRed, semintjurar 1,8 4,5 9,6 13,1 17,9 21,1 28,2* SRB/VikingRed, kvigor -5,1 -3,3 -1,5 1,1 3,7 6,6 *inköpta tjurkalvar

6 Genetiskt framsteg i NTM
Höst 2009 fick VG tillgång till genomiska avelsvärden för röda tjurar. Mellan 2009 och 2014 har det genomiska avelsframsteget varit i medeltal 4,7 indexenheter per år! Hondjuren följer semintjurarnas trend men några år senare 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SRB/ VikingRed, semintjurar 1,8 4,5 9,6 13,1 17,9 21,1 28,2 Årligt framsteg 1,9** 2,7 5,1 3,5 4,8 3,2 7,1 SRB / VikingRed, hondjur -5,1 -3,3 -1,5 1,1 3,7 6,6 9,6* 1,8** 2,6 2,9 3,0 Hol, årligt framsteg 1,5** 2,3 *Medeltal kvigor yngre än 1 år från Nyckeltal avel. **Medeltal för perioden

7 Alla tjurar är tjurfäder
Alla insatta semintjurar är potentiella tjurfäder! Tjurkalvar kommer att DNA-testas efter alla insatta tjurar Varje insatt tjur kommer inte att ersättas av en son. Högst 5 insatta söner efter en tjur?

8 Slutar med ungtjurar Begreppet ungtjur försvinner!
Slumpmässig utläggning av ungtjurar för avkommebedöming Lägre pris än på tjurarna på brukslistan ”Budgettjurar” kommer istället F.d. tjurfäder som inte får en hel dottergrupp F.d. tjurar från brukslistan (både genomiska och avkommebedömda tjurar) Tjurar som säljs till ett lägre pris

9 Rasnytt SRB Genomiska test av hondjur
1. VG bekostar genomiska testet, bara SRB. Om bra resultat vill VG att djuret spolas MEN det viktigaste är att de testas. Provtagningsmaterial skickas med brev. 2. VG rekommenderar att testa utvalda hondjur, betalar själv, 420 kr HOL och SRB. Beställ testet själv.

10 Rasnytt SRB Mars, genomiskt testade tjurkalvar
255 testade, medel gNTM 20 21 inköpta, medel gNTM 29,3 38 % av kandidaternas mödrar genomiskt testade 62 % av inköpta kalvars mödrar genomiskt testade 8 av inköpta efter ET

11 LD projektet Fler röda besättningar behövs, hör av er till Charlotte A
Bättre beslutsunderlag. Hitta blivande tjurmödrar och ET kandidater, Underlätt aveln på besättningsnivå gallra ut de sämsta djuren :-) Kostar 285 kr per test istället för 420 kr Krav på besättningen Registreringar av veterinärbehandlingar och klövverkning Endast avkommor efter semintjurar Vara med i Kokontrollen Vara med i Individavel

12 ET Spolkontrakt för ET-spolningar i fält ET-station på Örnsro, Skara
Första kvigorna har anlänt till karantänen i Falkenberg Första spolning i juni Testpremie för DNA-testade ET-födda tjurkalvar med kontrakt SRB 4500 kr Embryopriser SRB 4100 kr Kvigan Far Morfar gNTM 52 Petrona R David Gunnarstorp +25 891 Lilja VR Ultimo VR Bond +26 750 ELLA Buckarby VR Alibi +33 723 Kajsa VR Harvey St Hallebo +24 807 Tora Ullimulli R Haslöv 593 VR Ulv Föske 1741 Stjärna VH Suarez Grafit

13 Rasnytt SRB 7 nya röda tjurfäder i mars
VR Feton +33G, VR Flame x A Linné, Hol 0, BS 7 VR Hall +32G, VR Hammer x VR Alavire, Hol 7, BS 14 VR Vimur +31G, Valpas x Ooppium, Hol 0, BS 0 VR Vinssi + 28G, VR Vivaldi x VR Enox, Hol 0, BS 2 VR Aatami +26G, Andrei x Ullimulli, Hol 0, BS 0 VR Froome +30G, RDM, VR Flame x S Adam, Hol 10, BS 7 VR Flip +28G, RB, VR Filip x Ypry, Hol 9, BS 15 Övriga kvoterade tjurar VR Lazer +32, VR Leroy x A Linné, Hol 0, BS 5 VR Tokyo +30, VR Toumi x V Föske, Hol 0, BS 2 VR Nicke +30, VR Nicki x V Föske, Hol 0, BS 2

14 Sammanfattning Genomisk selektion fungerar i praktiken och därför ändras avelsprogrammet for SRB/VikingRed Nu även fokus på hondjuren LD-projektet, VG subventionerar DNA-tester DNA-tester av kvigor med höga index, VG betalar Spolstöd i besättningar eller inköp av kvigor Testpremie för ET-födda tjurkalvar med kontrakt Alla insatta semintjurar är potentiella tjurfäder Alla tjurarna kommer dock inte ersättas av en son Slutar med ungtjurar Flera unga tjurar på listorna


Ladda ner ppt "Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson"

Liknande presentationer


Google-annonser