Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson

2 Engagerade lantbrukare som tror på framtiden och som ser ”helheten” Behålla SRB som en ekonomiskt konkurrenskraftig mjölkko Utvecklas i samma takt som Holstein Använda samma avelsmetoder i framtiden som konkurrerade raser/avelprogram Genomisk selektion Stor referenspopulation DNA-tester av många tjur- och kvigkalvar Embryoöverföring Framgångsfaktorer för SRB

3 Några få tjurar används efter avkommeprövning Screening av dräktigheter och födda tjurkalvar 3,000*/ 3,000 /500 tjurkalvar utväljs på härstamnings- index för DNA-tester. 125/ 170 /75 tjurkalvar köps in baserade på genomiska avelsvärden 100/ 100 /40 Alla insatta semintjurar är tjurfäder Väntetjurar Nytt avelsprogram

4 Nu även med fokus på hondjuren SRB/VR Genomiskt testade tjurkalvar3,000 Genomiska testar på kvigor med höga index, betalas fullt ut av VG 2,500 Spolkontrakt 400 Antal producerade embryon 4,000 ET-födda kalvar 2,000 Köpta tjurkalvar170 Startade semintjurar100 LD-tester av hondjur 10,000

5 Genetiskt framsteg i NTM 2008200920102011201220132014 SRB/VikingRed, semintjurar1,84,59,613,117,921,128,2* SRB/VikingRed, kvigor-5,1-3,3-1,51,13,76,6 *inköpta tjurkalvar

6 Genetiskt framsteg i NTM 2008200920102011201220132014 SRB/ VikingRed, semintjurar 1,84,59,613,117,921,128,2 Årligt framsteg 1,9**2,75,13,54,83,27,1 SRB / VikingRed, hondjur -5,1-3,3-1,51,13,76,69,6* Årligt framsteg1,8**1,8 2,6 2,93,0 Hol, årligt framsteg1,5**2,32,92,32,72,6 Höst 2009 fick VG tillgång till genomiska avelsvärden för röda tjurar. Mellan 2009 och 2014 har det genomiska avelsframsteget varit i medeltal 4,7 indexenheter per år! Hondjuren följer semintjurarnas trend men några år senare *Medeltal kvigor yngre än 1 år från Nyckeltal avel. **Medeltal för perioden 1993-2008.

7 Alla insatta semintjurar är potentiella tjurfäder! Tjurkalvar kommer att DNA-testas efter alla insatta tjurar Varje insatt tjur kommer inte att ersättas av en son. Högst 5 insatta söner efter en tjur? Alla tjurar är tjurfäder

8 Begreppet ungtjur försvinner! Slumpmässig utläggning av ungtjurar för avkommebedöming Lägre pris än på tjurarna på brukslistan ”Budgettjurar” kommer istället F.d. tjurfäder som inte får en hel dottergrupp F.d. tjurar från brukslistan (både genomiska och avkommebedömda tjurar) Tjurar som säljs till ett lägre pris Slutar med ungtjurar

9 Genomiska test av hondjur 1. VG bekostar genomiska testet, bara SRB. Om bra resultat vill VG att djuret spolas MEN det viktigaste är att de testas. Provtagningsmaterial skickas med brev. 2. VG rekommenderar att testa utvalda hondjur, betalar själv, 420 kr HOL och SRB. Beställ testet själv. Rasnytt SRB

10 Mars, genomiskt testade tjurkalvar 255 testade, medel gNTM 20 21 inköpta, medel gNTM 29,3 38 % av kandidaternas mödrar genomiskt testade 62 % av inköpta kalvars mödrar genomiskt testade 8 av inköpta efter ET

11 Fler röda besättningar behövs, hör av er till Charlotte A Bättre beslutsunderlag. Hitta blivande tjurmödrar och ET kandidater, Underlätt aveln på besättningsnivå gallra ut de sämsta djuren :-) Kostar 285 kr per test istället för 420 kr Krav på besättningen Registreringar av veterinärbehandlingar och klövverkning Endast avkommor efter semintjurar Vara med i Kokontrollen Vara med i Individavel LD projektet

12 Spolkontrakt för ET-spolningar i fält ET-station på Örnsro, Skara Första kvigorna har anlänt till karantänen i Falkenberg Första spolning i juni Testpremie för DNA-testade ET-födda tjurkalvar med kontrakt SRB 4500 kr Embryopriser SRB 4100 kr ET KviganFarMorfargNTM 52 PetronaR DavidGunnarstorp+25 891 LiljaVR UltimoVR Bond+26 750 ELLABuckarbyVR Alibi+33 723 KajsaVR HarveySt Hallebo+24 807 ToraUllimulliR Haslöv+25 593VR UlvFöske+26 1741 StjärnaVH SuarezGrafit+33

13 Rasnytt SRB 7 nya röda tjurfäder i mars VR Feton +33G, VR Flame x A Linné, Hol 0, BS 7 VR Hall +32G, VR Hammer x VR Alavire, Hol 7, BS 14 VR Vimur +31G, Valpas x Ooppium, Hol 0, BS 0 VR Vinssi + 28G, VR Vivaldi x VR Enox, Hol 0, BS 2 VR Aatami +26G, Andrei x Ullimulli, Hol 0, BS 0 VR Froome +30G, RDM, VR Flame x S Adam, Hol 10, BS 7 VR Flip +28G, RB, VR Filip x Ypry, Hol 9, BS 15 Övriga kvoterade tjurar VR Lazer +32, VR Leroy x A Linné, Hol 0, BS 5 VR Tokyo +30, VR Toumi x V Föske, Hol 0, BS 2 VR Nicke +30, VR Nicki x V Föske, Hol 0, BS 2

14 Genomisk selektion fungerar i praktiken och därför ändras avelsprogrammet for SRB/VikingRed Nu även fokus på hondjuren LD-projektet, VG subventionerar DNA-tester DNA-tester av kvigor med höga index, VG betalar Spolstöd i besättningar eller inköp av kvigor Testpremie för ET-födda tjurkalvar med kontrakt Alla insatta semintjurar är potentiella tjurfäder Alla tjurarna kommer dock inte ersättas av en son Slutar med ungtjurar Flera unga tjurar på listorna Sammanfattning


Ladda ner ppt "Nyheter från VikingGenetics Hans Stålhammar & Charlotte Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser