Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala medier för pedagoger och elever. Läroplan ” Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala medier för pedagoger och elever. Läroplan ” Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb."— Presentationens avskrift:

1 Sociala medier för pedagoger och elever

2 Läroplan ” Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. ” ” Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. ” ” Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. ” ” Det är även skolans ansvar att varje elev/.../kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. ”

3 Vad är sociala medier Twitter Facebook Forum Wikis Bloggar Podcasts Youtube Rss

4 Varför? Utökat personalrum Verkligheten i klassrummet Kommunikation Källkritik och upphovsrätt

5 Exempel 1: Twitter Utvidgat personalrum Utbyten, support, tips, idéer Kompetensutveckling Skapa ett konto och följd andra inom ett visst ämnesområde # och @ Listor Ingen monolog - en dialog Twitter-skola Läs mer What is Twitter

6 Exempel 2: Wikis Informationssökning och källkritik wikispaces.com: Skapa egen wiki med eleverna. wikipedia.com Redigera/adoptera eller skriva egna artiklar. Projekt/miniprojekt Veckans översättning Sandlådan

7 Exempel 3: Podcasts Bambuser: skapa webbsändningar på ett enkelt och smidigt sätt. Följ andras podcasts. Eleverna skapar (reportage) Läraren spelar in lektioner/genomgångar

8 Exempel 4: blogg Skriva egna bloggar eller läsa andras för inspiration. Elevbloggar, klassbloggar, lärarbloggar, kursbloggar. Öppen för alla att läsa eller skyddad bakom lösenord. Kommentarer Samarbete Många författare http://tegelbobarn.se/, http://foto2012.wordpress.comhttp://tegelbobarn.se/http://foto2012.wordpress.com

9 Frågor och workshop


Ladda ner ppt "Sociala medier för pedagoger och elever. Läroplan ” Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb."

Liknande presentationer


Google-annonser