Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hasse Ledstedt Verksamhetschef Jordbrogården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hasse Ledstedt Verksamhetschef Jordbrogården "— Presentationens avskrift:

1 FN-KONVENTIONEN I PRAKTIKEN på kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun
Hasse Ledstedt Verksamhetschef Jordbrogården Ann-Britt Öhrstig Tillgänglighetsstrateg

2 UPPFÖLJNING – ”HUR ÄR LÄGET” INOM FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN?
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET: Utvecklingen går åt rätt håll men takten är alldeles för låg. Sämre delaktighet och hälsa än övriga befolkningen.

3 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

4 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen

5 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument.

6 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling.

7 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling. Kopplar ihop målen med artiklarna i FN-konventionen.

8 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling. Kopplar ihop målen med artiklarna i FN-konventionen Följs upp och redovisas varje år i kommunens årsredovisning.

9 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling. Kopplar ihop målen med artiklarna i FN-konventionen. Följs upp och redovisas varje år i kommunens årsredovisning. Styrande för alla

10 EXEMPEL FRÅN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2014-2015
Verksamheternas aktiviteter, exempel En tillgänglighetsanpassad boulebana har byggts. Särskilda elevplatser reserveras inom den nya kulturskolan för barn i behov av extra stöd. Tillgänglighetsverktyg för fritidsgårdarna har tagits fram. Årsredovisningen Aktiviteterna redovisas vid årets slut Kommunfullmäktigemål Folkhälsan ska förbättras Kultur- och fritidsförvaltningens åtagande Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter med hjälp av vägledningen ”Lätt och rätt för alla”


Ladda ner ppt "Hasse Ledstedt Verksamhetschef Jordbrogården "

Liknande presentationer


Google-annonser