Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FN-KONVENTIONEN I PRAKTIKEN på kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun Ann-Britt Öhrstig Tillgänglighetsstrateg Hasse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FN-KONVENTIONEN I PRAKTIKEN på kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun Ann-Britt Öhrstig Tillgänglighetsstrateg Hasse."— Presentationens avskrift:

1 FN-KONVENTIONEN I PRAKTIKEN på kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun Ann-Britt Öhrstig Tillgänglighetsstrateg ann-britt.ohrstig@haninge.se Hasse Ledstedt Verksamhetschef Jordbrogården hans.ledstedt@haninge.se

2 UPPFÖLJNING – ”HUR ÄR LÄGET” INOM FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN? MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET: Utvecklingen går åt rätt håll men takten är alldeles för låg. Sämre delaktighet och hälsa än övriga befolkningen.

3 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

4 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen

5 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument.

6 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling.

7 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling. Kopplar ihop målen med artiklarna i FN-konventionen.

8 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling. Kopplar ihop målen med artiklarna i FN-konventionen Följs upp och redovisas varje år i kommunens årsredovisning.

9 LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA Haninge kommuns vägledning för att tillämpa FN-konventionen Beslutades av kommunfullmäktige 2013 som styrdokument. Bygger på kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling. Kopplar ihop målen med artiklarna i FN-konventionen. Följs upp och redovisas varje år i kommunens årsredovisning. Styrande för alla

10 EXEMPEL FRÅN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Kommunfullmäktigemål Folkhälsan ska förbättras Kultur- och fritidsförvaltningens åtagande Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter med hjälp av vägledningen ”Lätt och rätt för alla” Verksamheternas aktiviteter, exempel En tillgänglighetsanpassad boulebana har byggts. Särskilda elevplatser reserveras inom den nya kulturskolan för barn i behov av extra stöd. Tillgänglighetsverktyg för fritidsgårdarna har tagits fram. Årsredovisningen Aktiviteterna redovisas vid årets slut


Ladda ner ppt "FN-KONVENTIONEN I PRAKTIKEN på kultur- och fritidsförvaltningen Haninge kommun Ann-Britt Öhrstig Tillgänglighetsstrateg Hasse."

Liknande presentationer


Google-annonser