Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liberalism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liberalism."— Presentationens avskrift:

1 Liberalism

2 Politisk ideologi Liberalism är en politisk ideologi (ideér om hur samhället ska organiseras och styras). Den enskilda människan och dess frihet i centrum Människan ska vara fri från tvång, och innefattar rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur, men även rätten till rörelsefrihet. Människan har rätt att själv välja arbete, fritid, bostadsort. Individen ska också själv kunna välja vad och vart den vill handla.

3 Huvuddragen i liberalismens utveckling
Förknippad med revolt mot den överhet som fanns. Kyrkan, kungadömet, statsmakten och de övre klasserna. Betonar människans lika värde och motsatte sig därför överheten. I Sverige började termen liberalism användas i början av 1800-talet.

4 Liberalism Liberalismen arbetade för att få fram allmän och lika rösträtt, tryckfrihet, yttrandefrihet, samt rätt till insyn i olika maktstrukturer. Människan ska fritt få välja åsikt och styre. Därmed blir människan mer fri från staten. Demokrati anses vara viktig, där den allmänna och lika rösträtten är viktig för att de som styr ska kunna göra det legitimt.


Ladda ner ppt "Liberalism."

Liknande presentationer


Google-annonser