Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AGENDA MLH Dag 2 3 Bemanning - Egen personal - Bemanningsföretag - Optimering - Bemanningsföretag - Optimering - Grupparbete 3 4 Juridik - Förfrågan -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AGENDA MLH Dag 2 3 Bemanning - Egen personal - Bemanningsföretag - Optimering - Bemanningsföretag - Optimering - Grupparbete 3 4 Juridik - Förfrågan -"— Presentationens avskrift:

1 AGENDA MLH Dag 2 3 Bemanning - Egen personal - Bemanningsföretag - Optimering - Bemanningsföretag - Optimering - Grupparbete 3 4 Juridik - Förfrågan - Förfrågan - Offert - Offert - LOI - LOI - Avtal - Grupparbete 4

2 Allmän orientering Kursmål Ha god kännedom om den historiska utvecklingen Ha god kunskap om hur en 3PL verksamhet är uppbyggd Ha god kunskap hur en 3PL verksamhet kan generera värde till en kund MLH

3 Resumé Dag 1

4 Bemanning Personal –Administration Fast > 50% Bemanningsföretag < 50% –Kollektivanställda OptimerasSäsongsvariationerModellEntreprenad MLH

5 Bemanning Grupparbete 3 –Diskutera hur en fördelning mellan anställda och inhyrd arbetskraft skulle kunna se ut baserad på nedanstående informationen i övningsexemplet: -Pallar in 100.000 -Påfyllnad 50.000 -Plockade enheter 5.000.000 -Hela pallar ut 50.000 –..\Transportledare\Utbildning bemanning 2012.xls..\Transportledare\Utbildning bemanning 2012.xls..\Transportledare\Utbildning bemanning 2012.xls

6 Organisation Manager –Controller –Försäljning(Affärslogistik) –Processingenjör(Affärslogistik) –IT –Platschef(Affärslogistik) Kundservice(Affärslogistik) Kollektiv personal MLH

7 Organisation Manager Platschef Controller IT Process ingenjör Försäljning

8 Organisation MLH Platschef Arbetsledare Controller IT Kundservice

9 Juridik Förfrågan/offert..\Logistik Park\Logistic Park Calculation v.6.0.xls..\Logistik Park\Logistic Park Calculation v.6.0.xls Utbildning Offert.doc Utbildning Offert.docLOI Letter of intent Avtal Utbildning Avtal.doc Utbildning Avtal.doc NSAB 2000 MLH

10 Uppstart ProjektorganisationKund3PLProcesserUtvecklasBekräftasLagerKvantifierasDokumenterasPlaneringInflyttningProduktionUppföljningKvalitetProduktivitet

11 Allmän orientering Grupparbete 4 En offertförfrågan till ett 3PL företag innehåller bl a följande information: –Inleveranser 50.000 pallar/år 3PL företaget har en kostnadsstruktur där personalkostnaden är 60 % av totala kostnaden. Administrativa kostnader är 1.000 60 % av totala kostnaden. Administrativa kostnader är 1.000 TSEK/år varav inleveranshantering är 25 %. Indirekta kostnader är 5 % och vinstmarginalen 10 %. 5 % och vinstmarginalen 10 %.Uppgift Beräkna hanteringskostnaden per pall inkl. indirekta kostnader och vinst. Använd kalkylmodell b för beräkning av personalkostnaden. kalkylmodell b för beräkning av personalkostnaden.

12 Utveckling (Vision) Kombitåg tar marknad från bilarna Norrköping Omslagspunkt för tåg Hamnen centralhamn på ostkusten Lager närmare marknaden Logistikparker Små företag MLH

13 Kombitransporter Tågtransporternas utveckling i Mtonkm. Mellan åren 2003 och 2006 ökade godstran- sporterna på järnväg mer än på landsväg. Det var första gången på fem decenier!!!!


Ladda ner ppt "AGENDA MLH Dag 2 3 Bemanning - Egen personal - Bemanningsföretag - Optimering - Bemanningsföretag - Optimering - Grupparbete 3 4 Juridik - Förfrågan -"

Liknande presentationer


Google-annonser