Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi Uppdaterat 25.08.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi Uppdaterat 25.08.2011."— Presentationens avskrift:

1 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi Uppdaterat 25.08.2011

2 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Var finns Datacentralen?  ASA-huset i Åbo –HelpDesk ”Oraklet” i B- huset, vån 1 –Personalen i C-huset i våningarna 2 och 3  Academill i Vasa  Paul Hallvars gata 8 i J:stad  Webben: http://www.abo.fi/dc/

3 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Vad gör DC?  Serviceenhet, erbjuder IT-resurser, kunskap och handledning till akademins övriga enheter  Koordinerar och utvecklar akademins IT och datakommunikation  Ansvarar för akademins datanät och datasäkerhet  Underhåller IT-utrustning och basprogramvara  Samordnar IT-anskaffningar, och sammanställer rekommendationslistor

4 Användarstöd  HelpDesk Orakleti B-huset, vån 1 –Öppet vardagar 8:15 – 16:00, Dejourtelefon: 02-2154777 –E-post: oraklet@abo.fi –Ärendehantering (Request Tracker)  Guider i webben, tidningen ”DC-papperet”  DC tillhandahåller även närstöd och varje enhet har en egen närstödare.  Varje enhet har en egen IT-kontaktperson som det lönar sig att kontakta i första hand.  Information på webben: Datacentralen > IT-stöd 14.4.20154Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

5 Datoranvändning vid ÅA  Du kan utnyttja ÅA:s datorresurser, inklusive e-post genom att gör ett användaravtal med DC  Du får personligt användarnamn, lösenord samt en e-postadress  De flesta akademianställda har en egen PC till sitt förfogande.  Stöd för standardprogramvara som MsOffice, OpenOffice, Thunderbird mm 14.4.20155Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

6 Användarnamnet  Fyll i en blankett och skicka till DC, se https://www.abo.fi/personal/anvandare/  Identifierar dig vid kontakt till ÅA:s system, bl.a. –e-postsystemet, webbportalen –nätkurser i Moodle, MinPlan –allmänna PC:s, datanätet, skrivare  Personligt och unikt - får ej lånas ut  Gäller för akademins hela datormiljö  Är i kraft så länge du är anställd (eller studerar) 14.4.20156Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

7  Ditt användarnamn är också giltigt för de tjänster som är anslutna till de finska högskolornas ”ID federation” HAKA  Välj först Åbo Akademi i listan över högskolor och logga sedan in med ditt vanliga akademianvändarnamn/lösenord  Exempel på tjänster: biblioteksportalen Nelli, e-lärandeplattformer (Moodle), Rondo 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7

8 Personal/studerande  Personalen har större kvoter för e-post samt vissa serverområden  Personalens utskrifter är gratis (undantag färgskrivaren)  Du kan kontrollera din information via portalen Datacentralen > Mininfo > Datacentralens användarregister (användarkonton, kvoter, giltighetstid)  Meddela ev. fel samt ändringar i DC:s information till useraccounts@abo.fi eller babo@abo.fi 14.4.20158Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

9 Regler och datasäkerhet  Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten  Bekanta dej med villkoren i användaravtalet!  Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns Datacentralen > Avtal, regler och blanketter  Finansministeriets guide: ”Datasäkerhet för användaren”, se Datacentralen > Datasäkerhet 14.4.20159Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

10 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Lösenordet är viktigt!  Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det!  Ge aldrig ut ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen! –Vi frågar aldrig efter ditt lösenord, svara aldrig på sk. lösenordsfiskares e-post eller telefonsamtal! –Akta dej för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord  Använd inte ditt akademianvändarnamn/lösenord i andra sammanhang!

11 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 Byta lösenord  Lösenordet byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password  Lösenordet bör vara minst 8 tecken långt –Skall innehålla både bokstäver och siffror (ej åäö) –Stora och små bokstäver får gärna blandas –Lösenordet skall inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant  DC kontrollerar kvaliteten på lösenorden med jämna mellanrum

12 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 E-post  Din adress är vanligen fornamn.efternamn@abo.fi –username@abo.fi duger också som adress  Enklast läser du e-post med ”Horde webmail”, som finns på adressen https://www.abo.fi/mail  Du kan också använda Thunderbird, Outlook, e- post på telefonen eller annat e-postprogram som stöder IMAP  Akademins e-postadresser finns i en allmän adressbok, nås t.ex. från ”adressbok” i webmail samt via webbportalens sökfunktion

13 E-post till telefonen  Inkommande server: imap.abo.fi  Utgående server: smtpauth.abo.fi Se: Datacentralen > Trådlöst och mobilt https://www.abo.fi/personal/konfigurerasmtpauth https://www.abo.fi/personal/mobiltelefoner 14.4.201513Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

14 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 Kvoter för e-post  Kvoten för din e-postlåda är 1 GB  Webmail visar hur mycket du har använt och varnar om kvoten håller på att överskridas  Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post!  Städa bort stora bilagor, kontrollera speciellt mappen Sent

15 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar (en del av) skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Nya användare får ett spamfilter som sorterar sannolik skräp-post till mappen Spam  Frågor och rapporter om problem med spamfiltrering kan rapporteras till Oraklet

16 Säkerhetsaspekter, e-post  Automatisk vidarestyrning (forward) är inte tillåtet för personal  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte säkert vet vad de är – virusrisk!!  Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken!  Akta er för ”phishing”-försök, svara inte, ge aldrig ut lösenord 14.4.201516Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

17 Tjänste-e-post  Rekommenderas att en ”tjänsteadress” används då det är möjligt  T.ex. registrator@abo.fi  Kan läsas av flera personer vid behov, bra t.ex. i semestertider  Belastar ej den personliga e-postkvoten  Bättre arkiv än en personlig e-postlåda 14.4.201517Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

18 Mailman för listor  Om du behöver skapa en e-post lista, kontakta listmaster@abo.fi  Se Datacentralen > E-post > E-postlistor  Mailman är ett verktyg för att administrera e- post listor  Möjligheter att begränsa användningen av listan på olika sätt 14.4.201518Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

19 Ledig?  ”Vacation” via Datacentralen > E-post > E- postverktyg  Använd allmänna skivområden och delade e-postlådor  Vi får inte styra personlig post till en annan användare!  Ge inte ut ditt lösenord! 14.4.201519Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

20 Akademins arbetsstationer  De flesta PC:n vid ÅA kör Windows  Kopplade till akademins datanät  Integrerade i akademins datormiljö och med i Akademi-domänen, dvs användarnamnen är akademiallmänna  Med i akademins AntiVirus-domän  Utrustade med akademiallmän programvara  Alternativt kan även Mac och Linux användas. 14.4.201520Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

21 Allmänna datorer  I ÅA:s utrymmen finns en del datorklasser och rum, samt enskilda datorer avsedda för allmänt bruk. Bokning via webben, välj Resursbokning.  Oberoende av placering avsedda för alla fakulteter  Datorerna i klasserna får användas fritt då de inte är bokade för undervisning  Info på Datacentralen > Undervisningsutrymmen  Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet (oraklet@abo.fi) 14.4.201521Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

22 Köpa program och datorer  För en del programpaket har ÅA licenser som även täcker personalens hemanvändning på egna datorer –Microsoft Office och Windows uppdatering –Diverse olika programpaket t.ex. Antivirusprogrammet från F-secure  Aktuell info i webben på: Datacentralen > Anskaffningar 14.4.201522Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

23 Windows hemområde  Personlig skivplats på ÅA:s server  Direkt nåbar som H:\ elller via ikonen ”Home” från akademins windowsdatorer –Som \\pchome1.abo.fi\pchome1\username alt. \\pchome2.abo.fi\pchome2\username från en dator kopplad via VPN –Även nåbar med sftp (t.ex. pchome2.abo.fi)  Kvoten är 1 GB  Backup av hemområdet varje natt 14.4.201523Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

24 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo24 Personligt webbområde  Används för att lagra filer som hör till en personlig webbsida på adressen http://www.users.abo.fi/username alt. http://www.users.abo.fi/fornamn.efternamn  Tillgängligt som \\web\username från en windowsdator i akademins nät  Kvoten är 600 MB  Från Linux som /wwwusers/username, även via sftp till login.abo.fi

25 Institutionsområden  Många ämnen har även ämnesgemensamma skivområden för lagring av gemensamt data  Ämnesområdet finns på DC:s (windows)server “pcinst” 14.4.201525Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

26 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 Scratch  En sk. scratchskiva finns tillgänglig som \\scratch\scratch\username (windows) resp. /scratch/username (linux)  Endast för temporär lagring av filer, ingen säkerhetskopiering, inga kvoter  Vid behov raderar DC filer

27 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27 Trådlöst datanät (WLAN)  Trådlöst nät finns i de flesta av akademins byggnader i Åbo, Vasa och J:stad  I Åbo är nätet en del av SparkNet  SparkNet täcker även Turun Yliopistos campus samt vissa av Åbo stads utrymmen  I Vasa är nätet Wireless Mobile Vaasa som täcker de lokala högskolorna  Gäster kan få tillfälliga SparkNet-konton

28 Internet hemifrån  ADSL - högskoleavtal –Ansökningsblanketter och info i portalen på Datacentralen > Internetanslutningar  Vissa webbsidor och tjänster fungerar inte utifrån utan VPN-förbindelse. VPN-guider hittas på https://www.abo.fi/personal/vpn 14.4.201528Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

29 14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo29 Privata datorer i akademins nät  Datorn berörs av akademins regler för nätkopplade datorer  Virusskydda din dator! Se till att den har aktuella säkerhetsuppdateringar!  Datorn får inte agera server i akademins nät  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

30 Mera Information  Akademins webbsidor : http://www.abo.fi –DC:s sidor i webben: http://www.abo.fi/dc/ –DC:s information för nyanställda https://www.abo.fi/personal/dcnyanstallda –Se även specialnumret av DC-Papperet med information för gulnäbbarna http://web.abo.fi/dc/dcpappren/dcp77.pdf  Personalutbildning med även IT-kurser https://www.abo.fi/personal/pu 14.4.201530Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Ladda ner ppt "14.4.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi Uppdaterat 25.08.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser