Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rainer Nyberg, Åbo Akademi1 IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet Prof. Rainer Nyberg, Åbo Akademi, Vasa ”Interaktiv webbaserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rainer Nyberg, Åbo Akademi1 IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet Prof. Rainer Nyberg, Åbo Akademi, Vasa ”Interaktiv webbaserad."— Presentationens avskrift:

1 Rainer Nyberg, Åbo Akademi1 IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet Prof. Rainer Nyberg, Åbo Akademi, Vasa ”Interaktiv webbaserad utbildning” Stockholm 5-6.4.2000 / Conferator

2 Rainer Nyberg, Åbo Akademi2 Utbildarens viktigaste uppgift? Att göra inlärning möjlig Utbildaren = inlärninges möjliggörare

3 Rainer Nyberg, Åbo Akademi3 Lärarens roll "Not a sage on the stage but a guide on the side” Ej en vis man i katedern men en guide/handledare vid sidan

4 Rainer Nyberg, Åbo Akademi4 Vad viktigast i utbildning? Läroplaner, arrangemang & organisation Kunniga och duktiga föreläsare Utbildare som handleder de lärande Utbildare kan utnyttja IT och Internet Hjälpmedel och fungerande utrustning Utbildn. anpassas till lärandes sätt att lära Utbildn. utgår från lärandes kunskaper Lärande är motiverade och aktiva Lärande ges tid att reflektera och tillämpa

5 Rainer Nyberg, Åbo Akademi5 Studerande i centrum Inlärning viktigare än undervisning Många lär sig utan undervisning Studerandes aktiva roll viktig /motiverad Utbildaren = guide + tränare (jfr idrott) Kognitivt lärlingskap (lär av varandra) Each-one-teach-one ~ Tutorskap Scaffolding + fading (stöd i början, minska stöd) Samarbetsinlärning (2-5 samarbetar organiserat) Ge tid till reflektion och tillämpning

6 Rainer Nyberg, Åbo Akademi6 Syn på inlärning 1 Behaviorism Kunskap = kvantitativ ökning Betingning Mekanisk (memorering) Försök och misstag Ackumulerar, samlar kunskap

7 Rainer Nyberg, Åbo Akademi7 Syn på inlärning 2 Kognitivism –Kunskap = kvalitativ förändring –Vi tänker, planerar –Ökar/förändrar förståelse –Uppställer mål på lång/kort sikt

8 Rainer Nyberg, Åbo Akademi8 Syn på inlärning 3 Konstruktivism (Om-)konstruera = förändra förståelse Tänker om när ngt ej fungerar Ny kunskap = verktyg för att förändra tidigare tankemönster/uppfattningar Skapa kognitiv konflikt > ifrågasätta

9 Rainer Nyberg, Åbo Akademi9 Var sker inlärning? Vad har du gjort under veckan? Hur stor del lärt i skola/utbildning? Lär i bestämda situationer (situated) Lär inom specifika ämnen Allt vi lär sker i hjärnan ~ ”skidspår” Kemiska förbindelser i synapser /engram

10 Rainer Nyberg, Åbo Akademi10 Fyra slag av interaktion 1. studerande utbildare 2. studerande andra studerande 3. studerande materialet 4. studerande själv (reflektion) Alla fyra är väsentliga för inlärning Källa: Peter Dirr/ http://sbox.kirtland.cc.mi.us/extra/dirr-report/default.htm

11 Rainer Nyberg, Åbo Akademi11 Interaktion lärare >studerande Monolog ~ förmedlings- pedagogik

12 Rainer Nyberg, Åbo Akademi12 ”Dialogpedagogik” Utbildaren och den lärande i dialog Figurer: Tommy Strandvall, Vasa

13 Rainer Nyberg, Åbo Akademi13 Interaktion med materialet Böcker, texter Print-on-demand CD-Rom interaktion Internet f interaktion E-post Webb kursmaterial

14 Rainer Nyberg, Åbo Akademi14 Mångsidig interaktion i gruppen De lärande är bl.a. via multimedia i kontakt med andra lärande och med utbildaren i samma grupp

15 Rainer Nyberg, Åbo Akademi15 Grupper & utbildare samarbetar Multimedia utnyttjas för kontkater och samarbete mellan grupper och mellan lärare på skilda orter

16 Rainer Nyberg, Åbo Akademi16 Global interaktion via Internet

17 Rainer Nyberg, Åbo Akademi17 Steg i e-lärande > IT-pedagogik D IT-baserade inlärningsstrategier C IT-pedagogik/didaktik + stud.support B IT-kunskap / färdighet att producera A IT finns = hårdvara, nätverk, mjukvara CeBit: e-handel + e-lärande/e-studier kommer starkt

18 Rainer Nyberg, Åbo Akademi18 Förutsättningar för e-utbildning 1. Hårdvara: datorer, kringutrustn., bredband (A) 2. Mjukvara: t.ex. verktyg för kursproduktion 3. Färdighet att nyttja IT pedagogiskt 4. Visioner, målsättningar (i globalt samarbete) 5. God uppfattning om lämpligt innehåll 6. Studerande-support och -service 7. Tid och möjligheter att producera 8. "Just-in-time". Lär dig när & där du behöver

19 Rainer Nyberg, Åbo Akademi19 Produktion/hantering av e-kurser WebCT - Web Course Tools, Canada WebCT WebCT Blackboard CourseInfo, USA Blackboard Blackboard Lotus LearningSpace Lotus Lotus LUVIT - Lund Virtual Instruction Tools LUVIT LUVIT TelsiPro - Uleåborg, Finland FirstClass - Sverige

20 Rainer Nyberg, Åbo Akademi20 Interaktiva media Interaktion mellan personer Interaktiva multimedia Webbsidor skall ge något att göra Kurser skall möjliggöra interaktion studerande <> material <>lärare Bättre inlrärning? Högre motivation?


Ladda ner ppt "Rainer Nyberg, Åbo Akademi1 IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet Prof. Rainer Nyberg, Åbo Akademi, Vasa ”Interaktiv webbaserad."

Liknande presentationer


Google-annonser