Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet"— Presentationens avskrift:

1 IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet
Prof. Rainer Nyberg, Åbo Akademi, Vasa ”Interaktiv webbaserad utbildning” Stockholm / Conferator Rainer Nyberg, Åbo Akademi

2 Utbildarens viktigaste uppgift?
Att göra inlärning möjlig Utbildaren = inlärninges möjliggörare Rainer Nyberg, Åbo Akademi

3 Lärarens roll "Not a sage on the stage but a guide on the side”
Ej en vis man i katedern men en guide/handledare vid sidan Rainer Nyberg, Åbo Akademi

4 Vad viktigast i utbildning?
Läroplaner, arrangemang & organisation Kunniga och duktiga föreläsare Utbildare som handleder de lärande Utbildare kan utnyttja IT och Internet Hjälpmedel och fungerande utrustning Utbildn. anpassas till lärandes sätt att lära Utbildn. utgår från lärandes kunskaper Lärande är motiverade och aktiva Lärande ges tid att reflektera och tillämpa Rainer Nyberg, Åbo Akademi

5 Rainer Nyberg, Åbo Akademi
Studerande i centrum Inlärning viktigare än undervisning Många lär sig utan undervisning Studerandes aktiva roll viktig /motiverad Utbildaren = guide + tränare (jfr idrott) Kognitivt lärlingskap (lär av varandra) Each-one-teach-one ~ Tutorskap Scaffolding + fading (stöd i början, minska stöd) Samarbetsinlärning (2-5 samarbetar organiserat) Ge tid till reflektion och tillämpning Rainer Nyberg, Åbo Akademi

6 Rainer Nyberg, Åbo Akademi
Syn på inlärning 1 Behaviorism Kunskap = kvantitativ ökning Betingning Mekanisk (memorering) Försök och misstag Ackumulerar, samlar kunskap Rainer Nyberg, Åbo Akademi

7 Rainer Nyberg, Åbo Akademi
Syn på inlärning 2 Kognitivism Kunskap = kvalitativ förändring Vi tänker, planerar Ökar/förändrar förståelse Uppställer mål på lång/kort sikt Rainer Nyberg, Åbo Akademi

8 Rainer Nyberg, Åbo Akademi
Syn på inlärning 3 Konstruktivism (Om-)konstruera = förändra förståelse Tänker om när ngt ej fungerar Ny kunskap = verktyg för att förändra tidigare tankemönster/uppfattningar Skapa kognitiv konflikt > ifrågasätta Rainer Nyberg, Åbo Akademi

9 Rainer Nyberg, Åbo Akademi
Var sker inlärning? Vad har du gjort under veckan? Hur stor del lärt i skola/utbildning? Lär i bestämda situationer (situated) Lär inom specifika ämnen Allt vi lär sker i hjärnan ~ ”skidspår” Kemiska förbindelser i synapser /engram Rainer Nyberg, Åbo Akademi

10 Fyra slag av interaktion
1. studerande < > utbildare 2. studerande < >andra studerande 3. studerande < > materialet 4. studerande < > själv (reflektion) Alla fyra är väsentliga för inlärning Källa: Peter Dirr/ Rainer Nyberg, Åbo Akademi

11 Interaktion lärare >studerande
Monolog ~ förmedlings-pedagogik Rainer Nyberg, Åbo Akademi

12 Rainer Nyberg, Åbo Akademi
”Dialogpedagogik” Utbildaren och den lärande i dialog Figurer: Tommy Strandvall, Vasa Rainer Nyberg, Åbo Akademi

13 Interaktion med materialet
Böcker, texter Print-on-demand CD-Rom interaktion Internet f interaktion E-post Webb kursmaterial Rainer Nyberg, Åbo Akademi

14 Mångsidig interaktion i gruppen
De lärande är bl.a. via multimedia i kontakt med andra lärande och med utbildaren i samma grupp Rainer Nyberg, Åbo Akademi

15 Grupper & utbildare samarbetar
Multimedia utnyttjas för kontkater och samarbete mellan grupper och mellan lärare på skilda orter Rainer Nyberg, Åbo Akademi

16 Global interaktion via Internet
Rainer Nyberg, Åbo Akademi

17 Steg i e-lärande > IT-pedagogik
D IT-baserade inlärningsstrategier C IT-pedagogik/didaktik + stud.support B IT-kunskap / färdighet att producera A IT finns = hårdvara, nätverk, mjukvara CeBit: e-handel + e-lärande/e-studier kommer starkt Rainer Nyberg, Åbo Akademi

18 Förutsättningar för e-utbildning
1. Hårdvara: datorer, kringutrustn., bredband (A) 2. Mjukvara: t.ex. verktyg för kursproduktion 3. Färdighet att nyttja IT pedagogiskt 4. Visioner, målsättningar (i globalt samarbete) 5. God uppfattning om lämpligt innehåll 6. Studerande-support och -service 7. Tid och möjligheter att producera 8. "Just-in-time". Lär dig när & där du behöver Rainer Nyberg, Åbo Akademi

19 Produktion/hantering av e-kurser
WebCT - Web Course Tools, Canada WebCT Blackboard CourseInfo, USA Blackboard Lotus LearningSpace Lotus LUVIT - Lund Virtual Instruction Tools LUVIT TelsiPro - Uleåborg, Finland FirstClass - Sverige Rainer Nyberg, Åbo Akademi

20 Rainer Nyberg, Åbo Akademi
Interaktiva media Interaktion mellan personer Interaktiva multimedia Webbsidor skall ge något att göra Kurser skall möjliggöra interaktion studerande <> material <>lärare Bättre inlrärning? Högre motivation? Rainer Nyberg, Åbo Akademi


Ladda ner ppt "IT-pedagogik Inlärning och utbildning med stöd av IT och Internet"

Liknande presentationer


Google-annonser