Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IG-möte #2: Förmiddagsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IG-möte #2: Förmiddagsprogram"— Presentationens avskrift:

1 IG-möte #2: Förmiddagsprogram
09.30: Inledning FoTA och FoTA P (I Bratteby-Ribbing) 09.45: Teknikprov P9: Felinjicering för automattest av felhanerings- mekanismer i ett –Realtidssyst för 3D-visualisering av virtuella miljöer (P Nummert) –Kommunikations- o meddelandehanteringsssystem ( A Eliasson) 10.30: Teknikprov H ProgSäk: En utvärdering av andra regelverk mot handbokens programvarusäkerhetskrav: –En jämförelse mellan H ProgSäk och DO-178B (P Nummert) –Inventering och utvärdering på Kockums ( M F Persson) –Implementering av H ProgSäk i Safety 1st ( A Eliasson) –Kartläggning inom Saab Bofors Dynamics (A Wahlström) FoTA P12: Sammanfattning o rekommendationer (I Bratteby-Ribbing) 12.00: Lunch

2 IG-möte #2: Eftermiddagsprogram
13.00: Systemsäkerhetsanalys m a p programvara: -Erfarenheter av systemsäkerhetsanalysmetoder på programvara (M Androls) -Systemsäkerhet i ett marint ledningsysstem (C-E Strandberg) -Systemsäkerhetsanalys av kritisk programvara (C Martinsson) -Erfarenheter av HAZOP i ARTE (C Norelöv) -SpecTRM, ett verktyg för utveckling av säkra programvarusystem (I-L B-R) 16.00: Planering fortsatt arbete inom IG Programvarusäkerhet 16.30: Avslutning

3 Basteknikprogrammet FoTA
Delområden Elektronik och byggsätt Programvaruteknik Komplexa system Produktionsteknik Modellering och Simulering Elektronik inom Vapenteknikområdet Delområden Elektronik och byggsätt Programvaruteknik Komplexa system Produktionsteknik Modellering och Simulering Elektronik inom Vapenteknikområdet

4 FoTA Programvaruteknik
Projekt P3: COTS & OO som bas för konstr av realtidsapplikationer EMW, CTE, Kockums, Saab P4: Patterns & komponentåteranvändning Enator Telub, EMW, Sjöland&Thyselius, CTH, Högskolan Växjö, Colorado Technical University P7: COTS-produkter i militära lednings-& infosystem EMW, CTS, Enator Telub, WM-data P9: Experimentell verifiering av feltolerans EMW, HiSafe, Saab, CTH P10: Mana -ett runtime system för säkerhetskritiska, komplexa system Uppsala Universitet, (SESAM, NUTEK) P11: Formalisering, analys & hantering av krav på säkerhetskritiska system CTE, Industrilogik, ROMET P12: Överföring av programvaruteknik från FoTA Pi samt H ProgSäk FMV, AerotechTelub, Kockums, Saab, SBD, STE, S&T

5 FoTA P12: Överföring till industrin
av programvaruteknik för säkerhetskritiska system Målsättning Överföra programvaruteknik från FoTA-program samt från projekt H ProgSäk till eget företag Vara referensgrupp till övriga FoTA-program. Utföra teknikprov på egen tillämpning. Sammanfatta företagets intresse av teknikerna Sprida info från/om FoTA P12 till övriga FoTAP

6 FoTA P12: Överföring till industrin
av programvaruteknik för säkerhetskritiska system Projektmöten – 2 ggr/halvår med start hösten – vissa kombinerade med Gemensamma FoTAP-seminarier (statusrapportering, specialteman). Infospridning inom eget företag och övriga FoTAP-projekt: R-V / SESAM, FMV-hemsida, mötesnotiser Egen P12-sida: o administrerad av P12:s huvudleverantör o åtkomlig för P12 samt representanter för övriga FoTAP Utförda aktiviteter

7 FoTA P12: Överföring till industrin
av programvaruteknik för säkerhetskritiska system Utförda aktiviteter (forts) Hemuppgifter Inventering egen teknik system- & programvarusäkerhet Redovisning av egen programutvecklingsmiljö resp web-baserad verksamhetsbeskrivning Rapportgranskningar (P7, H Progsäk leverantörsanvisningar) Checkliste-utkast Teknikprov (välja, specificera, genomföra, rapportera)

8 Teknikprov P9: Experimentell verifiering av feltolerans
P9: Strategier o tekniker för felinjicering*i programvara för verifiering av …..dess robusthet mot fel i modul/gränssnitt (operatör, COTS /extern modul) *Felinjicering: ett sätt att artificiellt införa fel i ett programvarusystem antingen som felkälla (fault) eller feltillstånd (error) i modul eller gränssnitt. Tekniken baseras på • automatgenerering och –exekvering av ett stort antal testfall • testbänk för utvärdering av robusthet och feltolerans. P12-prov: Felinjicering för automattest av systems felhanteringsmekanismer

9


Ladda ner ppt "IG-möte #2: Förmiddagsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser