Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 IG-möte #2: Förmiddagsprogram Inledning FoTA och FoTA P12 09.30: Inledning FoTA och FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 IG-möte #2: Förmiddagsprogram Inledning FoTA och FoTA P12 09.30: Inledning FoTA och FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing)"— Presentationens avskrift:

1 1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 IG-möte #2: Förmiddagsprogram Inledning FoTA och FoTA P12 09.30: Inledning FoTA och FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing) 09.45: Teknikprov P9: Felinjicering för automattest av felhanerings- mekanismer i ett –Realtidssyst för 3D-visualisering av virtuella miljöer (P Nummert) –Kommunikations- o meddelandehanteringsssystem ( A Eliasson) 10.30: Teknikprov H ProgSäk: En utvärdering av andra regelverk mot handbokens programvarusäkerhetskrav: –En jämförelse mellan H ProgSäk och DO-178B (P Nummert) –Inventering och utvärdering på Kockums ( M F Persson) –Implementering av H ProgSäk i Safety 1 st ( A Eliasson) –Kartläggning inom Saab Bofors Dynamics (A Wahlström) 11.50 FoTA P12: Sammanfattning o rekommendationer (I Bratteby-Ribbing) Lunch 12.00: Lunch

2 2 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 IG-möte #2: Eftermiddagsprogram Systemsäkerhetsanalys m a p programvara: 13.00: Systemsäkerhetsanalys m a p programvara: -Erfarenheter av systemsäkerhetsanalysmetoder på programvara (M Androls) -Systemsäkerhet i ett marint ledningsysstem (C-E Strandberg) -Systemsäkerhetsanalys av kritisk programvara (C Martinsson) -Erfarenheter av HAZOP i ARTE 740 (C Norelöv) -SpecTRM, ett verktyg för utveckling av säkra programvarusystem (I-L B-R) 16.00: Planering fortsatt arbete inom IG Programvarusäkerhet Avslutning 16.30: Avslutning

3 3 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 Delområden  Elektronik och byggsätt  Programvaruteknik  Komplexa system  Produktionsteknik  Modellering och Simulering  Elektronik inom Vapenteknikområdet Delområden  Elektronik och byggsätt  Programvaruteknik  Komplexa system  Produktionsteknik  Modellering och Simulering  Elektronik inom Vapenteknikområdet Basteknikprogrammet FoTA

4 4 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 FoTA Programvaruteknik Projekt P3: COTS & OO som bas för konstr av realtidsapplikationer EMW, CTE, Kockums, Saab P4: Patterns & komponentåteranvändning Enator Telub, EMW, Sjöland&Thyselius, CTH, Högskolan Växjö, Colorado Technical University P7: COTS-produkter i militära lednings-& infosystem EMW, CTS, Enator Telub, WM-data P9: Experimentell verifiering av feltolerans EMW, HiSafe, Saab, CTH P10: Mana -ett runtime system för säkerhetskritiska, komplexa system Uppsala Universitet, (SESAM, NUTEK) P11: Formalisering, analys & hantering av krav på säkerhetskritiska system CTE, Industrilogik, ROMET P12: Överföring av programvaruteknik från FoTA Pi samt H ProgSäk FMV, AerotechTelub, Kockums, Saab, SBD, STE, S&T

5 5 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system Målsättning  Överföra programvaruteknik från FoTA-program samt från projekt H ProgSäk till eget företag  Vara referensgrupp till övriga FoTA-program.  Utföra teknikprov på egen tillämpning.  Sammanfatta företagets intresse av teknikerna  Sprida info från/om FoTA P12 till övriga FoTAP

6 6 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system  Projektmöten – 2 ggr/halvår med start hösten 1999 – vissa kombinerade med  Gemensamma FoTAP-seminarier (statusrapportering, specialteman).  Infospridning inom eget företag och övriga FoTAP-projekt: – R-V / SESAM, FMV-hemsida, mötesnotiser – Egen P12-sida: www.aerotech.ffv.se/fota_p12 o administrerad av P12:s huvudleverantör o åtkomlig för P12 samt representanter för övriga FoTAP Utförda aktiviteter

7 7 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system Utförda aktiviteter (forts)  Hemuppgifter –Inventering egen teknik system- & programvarusäkerhet –Redovisning av egen programutvecklingsmiljö resp web-baserad verksamhetsbeskrivning –Rapportgranskningar ( P7, H Progsäk leverantörsanvisningar ) –Checkliste-utkast –Teknikprov (välja, specificera, genomföra, rapportera)

8 8 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 Teknikprov P9 : Experimentell verifiering av feltolerans P9: Strategier o tekniker för felinjicering * i programvara för verifiering av …..dess robusthet mot fel i modul/gränssnitt (operatör, COTS /extern modul) *Felinjicering: ett sätt att artificiellt införa fel i ett programvarusystem antingen som felkälla (fault) eller feltillstånd (error) i modul eller gränssnitt. P12-prov: Felinjicering för automattest av systems felhanteringsmekanismer Tekniken baseras på automatgenerering och –exekvering av ett stort antal testfall testbänk för utvärdering av robusthet och feltolerans.

9 9 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04


Ladda ner ppt "1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, IG-möte #2, 03-02-04 IG-möte #2: Förmiddagsprogram Inledning FoTA och FoTA P12 09.30: Inledning FoTA och FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing)"

Liknande presentationer


Google-annonser