Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samspelseffekter vid deaktivering av efter- behandlingskatalysatorer för biobränsledrift Projektbudget 25,7 MSEK Sökta medel: 50 % Projektgrupp Hanna Lind.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samspelseffekter vid deaktivering av efter- behandlingskatalysatorer för biobränsledrift Projektbudget 25,7 MSEK Sökta medel: 50 % Projektgrupp Hanna Lind."— Presentationens avskrift:

1 Samspelseffekter vid deaktivering av efter- behandlingskatalysatorer för biobränsledrift Projektbudget 25,7 MSEK Sökta medel: 50 % Projektgrupp Hanna Lind (PL), Scania CV AB Sara Svedberg, Scania CV AB Ann W. Grant, AB Volvo Henrik Benzer, Haldor Topsøe A/S Sandra Dahlin, KTH Lars J Pettersson, KTH Doktorand, Chalmers Magnus Skoglundh, Chalmers 6 315 500 Samspelseffekter vid deaktivering av efter- behandlingskatalysatorer för biobränsledrift Projekttid 4 år Start: 2014-04-01 Slut: 2018-03-31 Projektbudget 25,7 MSEK Sökta medel: 50 % 6,47 MSEK6,32 MSEK Program: Energi & Miljö

2 2 Bakgrund Sandra Dahlin 2014-10-08

3 Bakgrund Sandra Dahlin 2014-10-08 3

4 Projektets fokus Sandra Dahlin 2014-10-08 4 Hur interagerar de olika katalysatorerna i efterbehandlings- systemet vid termisk och kemiskt åldring under biobränsledrift?

5  Två olika biobränslen  Biodiesel (KTH, Scania)  Biogas (Chalmers, Volvo)  Komplett Eu6-system  Samspel DOC och SCR särskilt intressant Sandra Dahlin 2014-10-08 5 Projektets fokus Hur interagerar de olika katalysatorerna i efterbehandlings- systemet vid termisk och kemiskt åldring under biobränsledrift?

6 Sandra Dahlin 2014-10-08 6  Utveckla åldringsmetodik i laboratorieskala och verifiera effekten på hela systemets prestanda  Kartlägga deaktiveringsmekanismer och hur de samverkar – kvalitativt, kvantitativt, kinetik  Identifiera tydliga gränsvärden för temperatur och halter av förgiftningsämnen för hela efterbehandlingssystemet map biogas och biodiesel  Samspel mellan komponenterna vid deaktivering Viktiga delar

7  Framtagning av efterbehandlingssystemets robusta område vid drift med biogas och biodiesel Sandra Dahlin 2014-10-08 7 EBH

8 Projektets mål 8 Projektmål Senast 2018-03-31 skall följande mål vara uppfyllda: Design guidelines framtagna för biogas och biodiesel med avseende på temperatur och förgiftningsämnen Identifierade följdeffekter på emissioner och prestanda vid deaktivering av framförvarande katalysator Framtagna kvalitativa och kvantitativa mått på effekter för enskilda och sammantagna deaktiveringsmekanismer vid termisk och kemisk åldring Sandra Dahlin 2014-10-08

9 Projektstruktur 9 AP3 (Ansvarig: Chalmers) Åldring med biogas AP1 (Ansvarig: Volvo) Systemspecifikation (åldringsriggar) AP4 (Ansvarig: Scania) Katalysatorer och karakterisering AP2 (Ansvarig: KTH) Åldring med biodiesel AP5 (Ansvarig: Scania) Projektledning Sandra Dahlin 2014-10-08

10 Projektstatus  Definition och specifikation av delmål  Litteraturstudie pågående  Kick-off i slutet av oktober 2014 10 Sandra Dahlin 2014-10-08

11 Tack! Frågor? 11 Sandra Dahlin 2014-10-08


Ladda ner ppt "Samspelseffekter vid deaktivering av efter- behandlingskatalysatorer för biobränsledrift Projektbudget 25,7 MSEK Sökta medel: 50 % Projektgrupp Hanna Lind."

Liknande presentationer


Google-annonser