Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför talböcker? 2015-03-19Varför talböcker?2 Ingrid Källström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför talböcker? 2015-03-19Varför talböcker?2 Ingrid Källström."— Presentationens avskrift:

1

2 Varför talböcker? 2015-03-19Varför talböcker?2 Ingrid Källström

3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och ideér med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. 2015-03-19Varför talböcker?3

4 Bibliotekslag (2013:801) Gäller från 1 januari 2014 2015-03-19Varför talböcker?4

5 Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för de demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla 2015-03-19Varför talböcker?5

6 Prioriterade grupper 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättningar, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information 2015-03-19Varför talböcker?6

7 Skollagen (2010:800) 36 § Elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska ha till gång till ett skolbibliotek. 2015-03-19Varför talböcker?7

8 FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) Artikel 3. Barnets bästa i främsta rummet Artikel 12. Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter Artikel 17. Barnets rätt till barnlitteratur och information Artikel 23. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 2015-03-19Varför talböcker?8

9 Amy Segerstedt 2015-03-19Varför talböcker?9 1835-1928 Lärare, folkbildare Tysta skolan Föreningen bildskrift Lånebibliotek år 1892 TPB, MTM Amy-priset

10 MTM – våra uppdrag och tjänster 2015-03-19Varför talböcker?10

11 MTM:s vision 2015-03-19Varför talböcker?11 Ett samhälle där alla medier är tillgängliga

12 2015-03-19Varför talböcker?12

13 Strategier och policys MTM:s barn- och ungdomsstrategi 2012-2014 MTM:s policy för språklig mångfald MTM:s taktila strategi 2012-2016 2015-03-19Varför talböcker?13

14 Barn – och ungdomsstrategi Barnperspektiv Barnens perspektiv 2015-03-19Varför talböcker?14

15 Funktionsnedsättningar som kan ge läsnedsättningar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi synnedsättning rörelsehinder utvecklingsstörning kognitiva funktionsnedsättningar, autism, adhd mm tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada 2015-03-19Varför talböcker?15

16 Vad är en talbok? 2015-03-19Varför talböcker?16 Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med funktionsnedsättningar som gör att de har svårt att läsa tryckt text Ljudbok – kan alla - köpa avtal med upphovsrättsinnehavarna

17 17 § - undantag från upphovsrätten 17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder som behöver detta för att kunna ta del av verket, det vill säga personer med läsnedsättning. 2015-03-19Varför talböcker?17

18 www.mtm.se www.legimus.se 2015-03-19Varför talböcker?18

19 Äppelhylla 2015-03-19Varför talböcker?19

20 Äppelhylla 2015-03-19Varför talböcker?20 En metod för bibliotek att arbeta gentemot barn med läsnedsättning Skapa en medvetenhet Läsglädje

21 Därför talböcker! Tack ingrid.kallstrom@mtm.se www.mtm.se


Ladda ner ppt "Varför talböcker? 2015-03-19Varför talböcker?2 Ingrid Källström."

Liknande presentationer


Google-annonser