Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför talböcker? 2015-03-19Varför talböcker?2 Ingrid Källström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför talböcker? 2015-03-19Varför talböcker?2 Ingrid Källström."— Presentationens avskrift:

1

2 Varför talböcker? Varför talböcker?2 Ingrid Källström

3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och ideér med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser Varför talböcker?3

4 Bibliotekslag (2013:801) Gäller från 1 januari Varför talböcker?4

5 Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för de demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla Varför talböcker?5

6 Prioriterade grupper 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättningar, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information Varför talböcker?6

7 Skollagen (2010:800) 36 § Elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska ha till gång till ett skolbibliotek Varför talböcker?7

8 FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) Artikel 3. Barnets bästa i främsta rummet Artikel 12. Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter Artikel 17. Barnets rätt till barnlitteratur och information Artikel 23. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv Varför talböcker?8

9 Amy Segerstedt Varför talböcker? Lärare, folkbildare Tysta skolan Föreningen bildskrift Lånebibliotek år 1892 TPB, MTM Amy-priset

10 MTM – våra uppdrag och tjänster Varför talböcker?10

11 MTM:s vision Varför talböcker?11 Ett samhälle där alla medier är tillgängliga

12 Varför talböcker?12

13 Strategier och policys MTM:s barn- och ungdomsstrategi MTM:s policy för språklig mångfald MTM:s taktila strategi Varför talböcker?13

14 Barn – och ungdomsstrategi Barnperspektiv Barnens perspektiv Varför talböcker?14

15 Funktionsnedsättningar som kan ge läsnedsättningar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi synnedsättning rörelsehinder utvecklingsstörning kognitiva funktionsnedsättningar, autism, adhd mm tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada Varför talböcker?15

16 Vad är en talbok? Varför talböcker?16 Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med funktionsnedsättningar som gör att de har svårt att läsa tryckt text Ljudbok – kan alla - köpa avtal med upphovsrättsinnehavarna

17 17 § - undantag från upphovsrätten 17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder som behöver detta för att kunna ta del av verket, det vill säga personer med läsnedsättning Varför talböcker?17

18 Varför talböcker?18

19 Äppelhylla Varför talböcker?19

20 Äppelhylla Varför talböcker?20 En metod för bibliotek att arbeta gentemot barn med läsnedsättning Skapa en medvetenhet Läsglädje

21 Därför talböcker! Tack


Ladda ner ppt "Varför talböcker? 2015-03-19Varför talböcker?2 Ingrid Källström."

Liknande presentationer


Google-annonser