Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flytten till Ulls hus Information & presentation Mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flytten till Ulls hus Information & presentation Mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Flytten till Ulls hus Information & presentation Mars 2015

2 Marianne Gustafsson SLU Projektledare tom 28/2 Bo Blixt White, Projektledare From 1/3 Karl Sjödin SLU arkivenheten Johanna Henriksson FM Ulls Hus Yvonne Andersson LK Anders Eriksson NJ fakulteten

3 Magdalena Koistinen WhiteTeknikagronom Projekt- och projekteringsledare i 18 år Sarah Jonsson Norling WhiteByggnadsingenjör Bitr. projektledare sedan juni 2014 Fredrik Hagman Allt i transport Flyttsamordnare White projektledning 7 personer7 personer Anlitade av SLU Lokaler för flyttlogistikAnlitade av SLU Lokaler för flyttlogistik Motsvarande uppdrag i MVM, BioCentrum och VHCMotsvarande uppdrag i MVM, BioCentrum och VHC Allt i transport Flera olika team med varsin arbetsledareFlera olika team med varsin arbetsledare Anlitade av SLU Lokaler för flyttAnlitade av SLU Lokaler för flytt Motsvarande uppdrag i MVM, BioCentrum och VHCMotsvarande uppdrag i MVM, BioCentrum och VHC

4 VAD HAR HÄNT UNDER HÖSTEN Information (eng./sve.) har gått ut till personalen i december via chefer och prefekter Hemsidan för Ulls hus-projektet har uppdaterats med en flyttsida Prefekter/chefer har gjort inplacering av personal på rumsnivå

5 TIDEN FÖRE FLYTTEN Detaljplanering under våren 2015 SLU gör alla inköp och beställningar Markarbeten under våren och sommaren 2015 Entreprenaden klar 31 mars Start leverans av inredning 1 april Huset möbleras upp och alla entreprenader slutförs Inflyttning påbörjas 4 maj

6 TIDPLAN Bakgrund och planering Uadm med IT i spetsen kommer flytta in i Ulls hus först, därefter flyttar institutionerna in. Flytten sker etappvis vartefter huset möbleras. Flyttider för Ulls hus Hela flytttidplanen finns på Ulls hus hemsida. Markarbeten kring huset under våren Peab kommer ha pågående markarbeten kring huset under våren, därför kan det bli nödvändigt att använda sig av alternativa entréer under en period. Om detta blir aktuellt kommer berörda att informeras i samband med flytten.

7 UNDER FLYTTEN Flyttkartonger och märketiketter lämnas på avd./inst. i mars Kontoren packas av er själva Arkiv/förråd/avdelningsbibliotek packas av flyttfirma Allt skall vara rensat och märkt innan flyttfirman packar Lämna det som inte skall med Väldigt få befintliga möbler flyttas med, se möbelpolicyn

8 MÄRKINSTRUKTIONER Ekonomiavdelningen Källare SUS Inst. för ekonomi Infra Inst. för Skogens produkter IT CBM Personalavdelningen LK, Planeringsavd., U-ledning, Kommu Inst. för SOL VH- och NJ- kansliet Märk etiketten med institution/avdelning och rum Etiketten skall sitta på flyttkartongens kortsida Flyttkartongerna kan staplas 3 st på höjd med synlig etikett

9 Jurist- och dokumentationsenheten informerar Informationshantering Allmän handling och arbetsmaterial HANDLINGAR AllmännaEj allmänna (Förvarade hos SLU:(T.ex. minnesanteckningar och s.k. Inkomna eller upprättade.mellanprodukter: utkast, koncept, Digitala eller på papper) korrektur, råtabeller) BEVARAS ELLER GALLRAS ENLIGT RENSAS AV HANDLÄGGAREN GÄLLANDE REGLER

10 Jurist- och dokumentationsenheten informerar Informationshantering Offentlig eller hemlig handling ALLMÄNNA HANDLINGAR OFFENTLIGAHEMLIGA (Enbart med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen, OSL) REGISTRERAS OCH REDOVISAS ENLIGT GÄLLANDE REGLER: se https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/dokument-och-arkiv/arkivredovisning/ OCHhttps://internt.slu.se/sv/stod-och-service/dokument-och-arkiv/arkivredovisning/ HANDLÄGGARENS LATHUND: https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/dokument-och-arkiv/dokument-styrande-arkivbildningen/

11 EFTER FLYTTEN Möbelhantering Enligt SLU:s möbelpolicy ska först och främst andra verksamheter inom SLU ha möjlighet att återanvända möblerna i de utflyttade lokalerna, i andra hand kommer studentföreningarna och sist i ledet finns det möjlighet för personal att köpa de möbler som är kvar (för mer info: se möbelpolicyn). En riktprislista har skickats ut till ansvariga.Nyckelinsamling Efter att de möbler som ska återanvändas har hämtats samlas nycklar in av flyttsamordnaren som sedan lämnar dem till Sarah Jonsson Norling vid avtalad tidpunkt. Tömning och tomställning av lokalerna Efter att nycklarna är överlämnade startar en tömningsprocess då det är förbjudet att vistas i lokalerna, eftersom det då betraktas som en arbetsplats för tömningsentreprenören. Tiderna för detta finns att se i flyttidplanen på Ulls hus hemsida.

12 DET NYA HUSET Husråd – FM Ärendehantering och felanmälning HusguideMötesrumITAV

13 ÄRENDEHANTERING

14 ÄRENDEHANTERING

15 HEMSIDA

16 Se även detaljerad flyttinformation på https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/lokaler/pagaende- byggprojekt/ultuna/hvc-nord/ulls-hus-flyttinformation/ https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/lokaler/pagaende- byggprojekt/ultuna/hvc-nord/ulls-hus-flyttinformation/


Ladda ner ppt "Flytten till Ulls hus Information & presentation Mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser