Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modell för kollegialt lärande genom klassrumsbesök

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modell för kollegialt lärande genom klassrumsbesök"— Presentationens avskrift:

1 Modell för kollegialt lärande genom klassrumsbesök
Titta på INLÄRNINGEN inte bara på UNDERVISNINGEN Hattie You can’t just talk the talk, you have to ”walk the walk” as well. Gee Goda lärandemiljöer organiseras utifrån unika förhållanden Skolinspektionen Modell för kollegialt lärande genom klassrumsbesök Better prepare than repair! John Polias Hur ser din lektion ut ur elevens perspektiv? Hattie Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Skolverket När kocken smakar på soppan är bedömningen formativ, när gästen smakar är den summativ. Hattie Framtagen av Förstelärarna på Komvux Malmö Södervärn: Elisabet Bellander, Jennifer Brehmer, Camilla Eckersten och Patrik Sandberg 2015

2 Kollegabesökens syfte – att ge eleverna ökade möjligheter
Observation av den praktiska undervisningen eller av andra relevanta situationer är den självklara metoden för att ta reda på om elevernas lärandemiljöer är effektiva. Klassrummet är en komplex plats där en mängd olika undervisnings- och inlärningsrelaterade interaktioner äger rum samtidigt, vilket gör det svårt att avgöra vad som ska observeras och vilka beslut som ska fattas. Helen Timperley identifierar några viktiga principer som kan underlätta beslutet. Det som observeras har en direkt koppling till det professionella lärandets fokusområde och innefattar lärarens lärandemål. Fokusområdena ska beslutas gemensamt av den person som observerar och den som blir observerad. Lärande partnerskap ska inte innehålla några obehagliga överraskningar. Kriterierna för att avgöra vad som är effektivt beslutas med utgångspunkt i den forskning och vetenskapliga litteratur som personen som observerar och den som blir observerad i förväg har enats om. Att delta i ett lärande partnerskap innebär att alla talar om samma sak som sin partner och använder de bästa tillgängliga informationskällorna. Kriterierna tar hänsyn till elevernas reaktioner, eftersom detta måste vara den huvudsakliga faktorn för att bedöma vad som är effektivt. Det som observeras blir fokus för ett samtal om professionellt lärande, som utformas i syfte att fördjupa förståelsen av kriterierna i praktiken och utveckla undervisningsmetoderna. Genom att tillsammans fastställa kriterierna för effektiva undervisningsmetoder och diskutera slutsatserna av observationerna kan man fördjupa den kollektiva kunskapen om specifika metoder, i synnerhet när elevernas reaktioner utgör en del av kriterierna. Genom att kontrollera elevernas resultat försäkrar man sig om att lärares deltagande i professionell utveckling verkligen resulterar i förbättringar av elevresultaten. Det gör det också möjligt för lärare att fördjupa sina kunskaper om fokusområdet och komma fram till vad eleverna behöver härnäst. Läraren bör ställa sig själva följande frågor: Hur effektivt har det vi lärt oss och gjort varit för att främja våra elevers lärande? Vad borde vi fortsätta med? Vad borde vi utveckla? Vad borde vi sluta med? Vilka nya utmaningar vad gäller elevernas lärande har blivit uppenbara, och vad behöver vi lära oss för att hantera dem? Helen Timperley, Det professionella lärandets inneboende kraft, Studentlitteratur 2013

3 Förslag på arbetsgång vid kollegabesök
Didaktisk tankekarta Förslag på arbetsgång vid kollegabesök A1 Vad? Hur? Arbetsgång A. Inför besöket Vad fokuserar vi på under passet? min. Diskutera fokuspunkter. Se Ualen B. Lärarens egna reflektioner efter lektionsbesöket. 5-10 min. Fundera över vad som blev bra eller mindre bra utifrån fokuspunkterna. Vad? Varför? B. Kollegans reflektioner kring lektionsbesöket. 5-10 min. Fundera över vad som blev bra eller mindre bra utifrån fokuspunkterna. Hur? C. Gemensam uppföljning. Vad kan läraren utveckla och prova till nästa kollegabesök? min. Diskutera tillsammans fokuspunkterna med formativt fokus. Vad provas till nästa gång? Varför? Öka måluppfyllelsen hos eleverna genom kollegial utveckling.

4 Besök av en kollega Om gruppen Klass Gruppstorlek Sal och tid Annat A2 Datum för besök Datum för uppföljning/feedback Kollegans namn Vad fokuserar vi på under passet ? Välj gärna en fokuspunkt från Ualen min. B. Lärarens egna reflektioner efter lektionsbesöket –10 min. B. Kollegans observationer efter lektionsbesöket –10 min. C. Vad kan läraren prova och utveckla till nästa kollegabesök? min. Vad händer nu? Avslutat Nytt datum: Till nästa gång ska vi:

5 Förslag på arbetsgång vid kollegabesök
Didaktisk tankekarta Förslag på arbetsgång vid kollegabesök B1 Vad? Hur? Arbetsgång A. Vad tittar jag på under lektionen? min. Förmedla syftet med ditt lektionsbesök till kollegan. Se Ualen B. Kollegans egna reflektioner efter lektionsbesöket. 5–10 min. Fundera över vad som blev bra eller mindre bra utifrån fokuspunkterna. Vad? Varför? B. Dina egna observationer efter lektionsbesöket. 5–10 min. Fundera över vad som blev bra eller mindre bra utifrån fokuspunkterna. Hur? C. Vad kan jag ta med mig och prova i min undervisning? 5-10 min. Diskutera tillsammans fokuspunkterna med formativt fokus. Varför? Öka måluppfyllelsen hos eleverna genom kollegial utveckling.

6 Besöka en kollega Om gruppen Klass Gruppstorlek Sal och tid Annat B2 Datum för besök Datum för uppföljning/feedback Kollegans namn A. Vad tittar jag på under lektionen? Välj gärna en fokuspunkt från Ualen min. B. Kollegans egna reflektioner efter lektionsbesöket –10 min. B. Dina observationer efter lektionsbesöket. 5–10 min. C. Vad kan jag ta med mig och prova i min undervisning? min. Vad händer nu? Avslutat Nytt datum: Till nästa gång ska vi:


Ladda ner ppt "Modell för kollegialt lärande genom klassrumsbesök"

Liknande presentationer


Google-annonser