Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Norrlands Bågskytteförbund Söderhamn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Norrlands Bågskytteförbund Söderhamn"— Presentationens avskrift:

1 Södra Norrlands Bågskytteförbund Söderhamn 2011-10-16
Föreningsutveckling. Södra Norrlands Bågskytteförbund Söderhamn

2 1. Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna. 2
1. Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna. 2. Ledarrekrytering inom föreningar. 3. Träningsupplägg i föreningar. 4. Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla. 5. Hur kan vi tjäna pengar till föreningen. 6. Idrottslyftet. 7. LOK-Stöd. 8. SISU.

3 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna.

4 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna?
DEMOKRATIARBETE. Jobba med demokratin i föreningen – medlemsmöten – informera om vad som är på gång och vad som beslutats vid föregående styrelsemöte. Få alla att känna sig delaktiga i vad som händer i föreningen.

5 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna?
VAR LYHÖRD. Lyssna på alla och testa medlemmarnas idéer – låt dem testa det som vi har testat förr och inte lyckats med.

6 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna?
MEDIA Syns i tidningen – efter varje tävling – skicka in resultat – då syns alla som varit med och då finns föreningen och medlemmarna. (Syns man så finns man)

7 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna?
DELAT ANSVAR. Låt alla som vill få ett ansvarsområde - Det är bra om medlemmarna känner sig viktiga och behövda.

8 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna?
GÖR SAKER TILLSAMMANS. Gemensamma fika pausar på träningen. Ungdomar och vuxna fikar tillsammans. Då känner man alla i föreningen efter en stund. Bowla, brännboll, äventyrsbad eller gå ut och ät tillsammans.

9 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna?
FIRA FRAMGÅNGAR. Uppmärksamma framgångar och bra ledarprestationer – fira detta med tårta eller liknande.

10 Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna?
ENGAGERADE LEDARE Om man har ledare som är engagerade i verksamheten så skapar det en glöd i hela föreningen.

11 Ledarrekrytering inom föreningar.
2.

12 Ledarrekrytering inom föreningar.
FRIVILLIGHET. Tvinga ingen. Låt alla som vill, vara med och hjälpa till – Men på deras villkor – Efter tid och förmåga.

13 Ledarrekrytering inom föreningar.
ENKELHET Börja med små uppgifter – kaffebryggaren är otroligt bra inkörsport för ledare, efter 3 veckor som kaffeansvarig, så känner den alla i föreningen. Sedan är det inte lika farligt att ta på sig nya uppgifter. Och framför allt så blir det ett uppdrag mindre för den som redan gör mycket.

14 Ledarrekrytering inom föreningar.
VAR HITTAR VI LEDARE. Sök ledare bland föräldrar, skyttar, gamla medlemmar eller pensionärer i föreningen.

15 Ledarrekrytering inom föreningar.
FÅ UPPDRAG PÅ VARJE LEDARE. Lyfta bort uppdrag från ledare- dela på fler, då kanske de orkar.

16 Ledarrekrytering inom föreningar.
DELAT ANSVAR. Två föräldrar/ledare vågar och orkar tillsammans.

17 Ledarrekrytering inom föreningar.
BEHÖVER INTE VARA EXPERT. Om man visar föräldrar en gång hur det funkar, så vet de mer än en nybörjare som kommer dit för fösta gången.

18 3. Träningsupplägg i föreningar.

19 Träningsupplägg i föreningar.
VAD HAR VI ATT UTGÅ FRÅN? Detta styrs av hur anläggningen ser ut. Samt träningsmöjligheter. Det är väldigt olika i varje förening.

20 Träningsupplägg i föreningar.
TRYGGHET. Försök att skapa en trygghet i föreningen med samma personer så ofta som möjligt.

21 Träningsupplägg i föreningar.
I en liten förening så bör man ha någon som är med vid varje träning + ett rullande schema på hjälptränare/föräldrar, men för att den personen skall orka så ha färre träningstillfällen i veckan. I en större förening kan man ha 3-4 tränare som hjälper nybörjare – Samma varje gång + en lista med behjälpliga tränare som man kan ringa in om någon av dessa fått förhinder. Det är då lättare att få nybörjarna att stanna kvar.

22 Träningsupplägg i föreningar.
KOM IHÅG DE SOM HÅLLIT PÅ EN STUND. Om man har en tränare som tar hand om de som har hållit på en stund och kommit på att de vill satsa på vår idrott. Glöms dessa ungdomar bort så tappar man dem och jobbet är ogjort.

23 Träningsupplägg i föreningar.
HUR BEHÅLLER VI SKYTTARNA? Försök att nämna varje skytts namn någon/några gånger under varje träning. Om man som ny uppmärksammas med namn så finns man och det är otroligt viktigt för alla att finnas.

24 Träningsupplägg i föreningar.
GEMENSKAP. Låt de etablerade ungdomarna skjuta samtidigt som nybörjarna på 12 m, då ser nybörjarna hur man kan göra för att skjuta bra. Dessutom om någon har en kompis med sig så vill de oftast skjuta samtidigt.

25 Träningsupplägg i föreningar.
GEMENSKAP ÖVER ÅLDRARNA Träna gärna tillsammans över åldersgränserna så alla i föreningen känner varandra. Detta gör att man skapar en bra gemenskap i föreningen.

26 Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla
4.

27 Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla?
UTBILDA SKYTTAR OCH FÖRÄLDRAR. Kör allmän bågskytteutbildning – Sedan är ingen rädd för att följa med – Snarare nyfikna – arrangera små klubbtävlingar på kvällen med klubbar i närheten, alla får komma.

28 Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla?
SAMÅK. Dels är det trevligare och billigare, men den som är ny slipper gå in i hallen och inte ha en aning om hur det brukar gå till.

29 Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla?
ANMÄL KLUBBVIS. Utse en ansvarig som anmäler till tävlingar – frågar om det är fler som skall med - Anmäl på en stor tavla för att där ser 5 namn ut som halva klubben skall på tävling. Istället för en liten lapp där 5 namn inte syns.

30 Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla?
PRIORITERA TÄVLINGAR. Utse några tävlingar om året till prioriterade tävlingar, tex DM eller annan stor tävling i ert distrikt. Där klubben betalar startavgiften. Då blir det genast många fler som följer med.

31 Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla?
DET SKALL VARA KUL. Avdramatisera att tävla -tävla för att det är kul. De som tycker det är kul att tävla lockar med andra i klubben.

32 Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla?
ENGAGERADE LEDARE Om ledarna i föreningen följer med nybörjare till tävlingar så skapas en trygghet och fler vill tävla.

33 Hur kan vi tjäna pengar till föreningen
5.

34 Hur kan vi tjäna pengar till föreningen?
FÖRETAGSSKJUTNING Företagsskjutning är ett sätt att både tjäna pengar och göra reklam för föreningen och sporten. Exempel. Tiden för en sådan kväll är ca 3 timmar i den tiden ingår Ca: 10min introduktion, här presenterar man instruktörerna och berättar väldigt kortfattat om vad bågskytte är. Man delar ut pilbågar, armskydd, tab samt pilar. Ca 5min visar man i stora drag hur man gör genom att en av instruktörerna skjuter ca3 pil för att alla skall se hur det går till, här går man även igenom säkerhet. 40min träning med instruktörer 30-45min fika med ex kaffe och landgång (Här kommer det oftast lite frågor om föreningen och bågskytte i allmänhet) Sedan kör man en enkel tävling på mellan 15 och 30 pil för att få fram en bågskyttemästare på företaget, med prisutdelning (medaljer till de 3 första) För en sådan kväll tar man 250kr/person varav landgång och kaffe kostar ca 40kr/person alltså får man kvar 210kr/person, det brukar vara lagom med personer och 3-4 instruktörer, vinst ca 2300kr före en kväll. I fakturan skriver man bågskytte-rekreation 180 kr och förtäring 70kr så blir även revisorn på företaget nöjd.

35 Hur kan vi tjäna pengar till föreningen?
LOTTERIER/ BINGOLOTTO

36 Hur kan vi tjäna pengar till föreningen?
TÄVLINGAR Arrangera nybörjartävlingar under vanliga träningskvällar, dessa utvecklar föreningen samtidigt som man kan tjäna lite extra pengar, på startavgifter och fika. Arrangera SM tävling tillsammans med någon grannklubb, detta ger garanterat vinst

37 Hur kan vi tjäna pengar till föreningen?
FESTER Arrangera tex, julfest, detta knyter ihop föreningens medlemmar och föräldrar, samtidigt som man kan göra lite vinst på lotterier och mat.

38 Hur kan vi tjäna pengar till föreningen?
SPONSORER Det går lite lättare att få sponsorer om man har någon kortare presentation av föreningens verksamhet och framgångar.

39 6. Idrottslyftet.

40 Idrottslyftet. HUR SÖKER MAN?
Idrottslyft söker man via hemsidan. När det inte har med skolan att göra. Får bara söka om man sökt LOK-Stöd.

41 Idrottslyftet. VAD KAN MAN FÅ IDROTTSLYFT FÖR?
Detta är hur enkelt som helst att söka – man kan få pengar till nästan vad som helst. Medlemsrekrytering – behov av nya lätta bågar. Medlemsvård – åk på tävling tillsammans. Handikapprekrytering – Fika priser mm. Dartfich - dataprogram. Ledarutbildning. Bågskytte på loven – Extra träningstid med fika/Mat

42 Idrottslyftet. IDROTTSLYFT MED SKOLAN
Söka pengar till skolaktivitet av idrottsförbunden.

43 7. LOK-Stöd

44 LOK-Stöd. HUR SÖKER MAN? LOK-Stöd Riks söker man via hemsidan till RF.
LOK-Stöd Kommun söks på olika sätt från kommun till kommun.

45 LOK-Stöd. VAD FÅR MAN? Ekonomi RF: 24 kr/tillfälle – 8 kr/deltagare
3 deltagare = 24kr +8kr x 3ungdomar =48kr/gång 1 gång i veckan ca 40gånger/år =1920kr Ekonomi Kommun: olika i alla kommuner

46 8. SISU

47 SISU. VARFÖR SISU? Kan kännas väldigt tungt – men ger otroligt mycket till föreningen när man kört en stund. Reseersättning till föreläsare, material till kurser, fika vid föreläsningar mm.

48 SISU. HUR HITTAR MAN BLANKETTER?
Blanketter hittas på sisuidrottsutbildarna.se. Ta kontakt med föreningens SISU kontakt.

49 SISU. VAD KAN MAN KÖRA SISU KURS PÅ?
Förberedelser för Tävlingsarrangemang. Anläggningsutveckling. Tillverkning / Lagning av buttar. Materialvård / Tillverkning av strängar. Allmän Bågskytteutbildning Föreläsning. Julfest. Planering inför renovering av skjutlokalen/ bågskyttebanan. Sekretariatutveckling. Medlemsmöten. Steg 1. Steg 2. Domarutbildning En del frågor på ett styrelse möte, frågor om framtiden osv. (Föreningsutveckling) Sponsorgrupp

50 SISU. VAD TJÄNAR KLUBBEN PÅ SISU? Reseersättning till föreläsare
Material till kurser, tex Regelböcker, Steghäften Fika vi föreläsningar. Kostnader kring Mässor Lokalhyror

51 SISU. SISU BLIR BÄTTRE OCH BÄTTRE JU MER MAN HÅLLER PÅ.
När man använt SISU några år så kan man få ut mer av SISU tex. Minibusshyra vid studiebesök, (Worldcup final). Deltagaravgifter vid tränarkonferenser eller andra utbildningar som hålls på riksnivå. Kostnader vid kurser utomlands som SISU håller i.

52 Lycka till!!!


Ladda ner ppt "Södra Norrlands Bågskytteförbund Söderhamn"

Liknande presentationer


Google-annonser