Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hen-debatten i backspegeln: Vad var det som var så provocerande? Nils Dverstorp Grammatikdagen 20 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hen-debatten i backspegeln: Vad var det som var så provocerande? Nils Dverstorp Grammatikdagen 20 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Hen-debatten i backspegeln: Vad var det som var så provocerande? Nils Dverstorp Grammatikdagen 20 mars 2015

2 Grammatiskt genus Lexikal egenskap hos substantiv

3 Grammatiskt genus Obestämd formBestämd form Utrumen stolstolen Neutrumett bordbordet

4 Semantiskt genus Anger egenskaper hos den som åsyftas

5 Semantiskt genus Riksdagsledamoten – han (om det är en man) Riksdagsledamoten – hon (om det är en kvinna)

6 Om någon vill röka så får han gå ut.

7 Part förlorar sin rätt att övertaga hyres- eller bostadsrätten, om han icke framställt anspråk därpå senast tre månader efter det att han har flyttat från lägenheten. Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad, §2

8 En sambo förlorar sin rätt att ta över hyres- eller bostadsrätten, om sambon inte har framställt anspråk på det senast tre månader efter det att sambon har flyttat från bostaden. Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem, § 16

9 Om någon vill röka så får han gå ut.

10 Om någon vill röka så får hon gå ut.

11 Man kan också undersöka om talaren renodlar vissa karaktärsdrag i texten. Kanske använder hon till och med en kombination av flera karaktärer. Hur ser de i så fall ut? Varför har hon valt just dessa? Maria Karlberg & Brigitte Mral: Heder och påverkan (1998, s. 32)

12 Om någon vill röka så får han gå ut. Om någon vill röka så får hon gå ut. Om någon vill röka så får han eller hon gå ut.

13 Om någon vill röka så får han gå ut. Om någon vill röka så får hon gå ut. Om någon vill röka så får han eller hon gå ut. Om någon vill röka så får den gå ut.

14 När kunden har fått hem varan ska den källsortera emballaget.

15 Om någon vill röka så får han gå ut. Om någon vill röka så får hon gå ut. Om någon vill röka så får han eller hon gå ut. Om någon vill röka så får den gå ut. Om någon vill röka så får denne gå ut.

16 Om någon vill röka så får han gå ut. Om någon vill röka så får hon gå ut. Om någon vill röka så får han eller hon gå ut. Om någon vill röka så får den gå ut. Om någon vill röka så får denne gå ut. Om någon vill röka så får vederbörande gå ut.

17 Om någon vill röka så får han gå ut. Om någon vill röka så får hon gå ut. Om någon vill röka så får han eller hon gå ut. Om någon vill röka så får den gå ut. Om någon vill röka så får denne gå ut. Om någon vill röka så får vederbörande gå ut. Om några vill röka så får de gå ut.

18 Om någon vill röka så får han gå ut. Om någon vill röka så får hon gå ut. Om någon vill röka så får han eller hon gå ut. Om någon vill röka så får den gå ut. Om någon vill röka så får denne gå ut. Om någon vill röka så får vederbörande gå ut. Om några vill röka så får de gå ut. Rökning sker utomhus!

19 Rolf Dunås i Uppsala nya tidning, 1966

20 Många har sneglat avundsjukt på den finska lösningen, ett enhetspronomen: hän, eller varför inte hen på svenska. En radikalare lösning vore att slopa den könsdiskriminerande vokalen och bara skriva hn. Men vem vågar hoppas på att så djupa ingrepp i språket ska bli framgångsrika? Lars Melin Vett och etikett i språket från 1998 (s. 60)

21 …utsikterna för att någon av de här nyskapade varianterna ska kunna etablera sig i det allmänna språkbruket får nog sägas vara minimala. Språkriktighetsboken 2005, s. 78

22 Kivi och monsterhund (2012)

23

24 Det hen egentligen vill ha bort, är att pojkar blir män. Detta är penisavund i sin prydno. Inget annat. Vuxna kvinnor som inte vuxit ur detta freudianska stadium, blottlägger här att de stannat i den genitala fasen. Jag lovar, hjälp för detta finns att få, men inte på SVD:s debattsida på Internet. Hos Landstingets många och flera inrättningar går dock hjälp att söka.

25

26 Tre bruk av hen Generiskt hen –Om någon vill röka så får hen gå ut. Anonymiserande hen –På torsdag kommer vår nya sekreterare, men jag tänker inte berätta vad hen heter. Könsöverskridande hen –Monika har förklarat att hen vill bli kallad Mats.

27 Öppna och slutna ordklasser Öppna –Substantiv –Adjektiv –Verb –Adverb Slutna –Pronomen –Prepositioner –Konjunktioner –Räkneord –Etc.

28 Språkrådets nyordlista 2014 Cisperson: en person som inte är transperson, det vill säga vars könsidentitet och könsuttryck stämmer med normen för det kön som juridiskt registrerades för personen vid födseln.


Ladda ner ppt "Hen-debatten i backspegeln: Vad var det som var så provocerande? Nils Dverstorp Grammatikdagen 20 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser