Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya auktorisationsvillkor Uppföljning för Kvalitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya auktorisationsvillkor Uppföljning för Kvalitet."— Presentationens avskrift:

1 Nya auktorisationsvillkor Uppföljning för Kvalitet

2 SIDAN 2 Förtroende

3 Ständiga förbättringar, PDCA Planera (plan) Genomföra (do) Följa upp (check) Förbättra (act)

4 Uppföljning, seriositet och kapacitet Seriositet följs löpande upp genom bevakning och larm från UC och Skattemyndigheten Kvalifikationer, utbildning, personalförändringar och andra förändringar hos anordnaren, sker genom rapport från anordnaren samt en årlig enkät/stickprov till anordnaren

5 Uppföljning, mått på produktion och resultat Uppföljning av att Nacka kommuns strategiska mål inom arbets- och företagsnämnden uppfylls, med nyckeltal och indikatorer samt ekonomi. Detta sker genom löpande uppföljning i de administrativa stödsystemen. Redovisas för nämnd vid kvartals- och tertialredovisningar för nämnderna. Effektstudier, dvs uppföljning av hållbarhet - vad eleven gör efter avslutad utbildning kommer över tid att utvecklas. (Vi följer idag upp alla elever som läser yrkesvux och lärlingsvux, genom enkäter). Därutöver kan ytterligare uppföljning komma att ske med utgångspunkt från aktuella frågor på arbetsmarknad och inom forskning.

6 Uppföljning nöjdhet Elevenkäter skickas ut till elever i samverkan med KSL 1 gång/år. (Kommunerna i Stockholms Län)

7 Uppföljning, Kvalitet Uppföljning av kvalitet sker genom: granskning av anordnarnas/jobb- och utbildningsexperternas årliga kvalitetsredovisningar analys av det samlade resultatet från ovanstående uppföljningar analys av kundundersökningar som relateras till anordnarens resultat utvärdering som sker i samarbete med KSL Synpunkter och klagomål Kvalitetsförbättringar Analyserna ligger till grund för reflektioner och dialoger mellan kommunen och anordnaren/jobb- och utbildningsexperten Reflektion och dialog om resultat och kvalitet sker genom: seminarier och work shops om analyser av resultat och utfall för samtliga anordnare verksamhets- och kvalitetsdialog i besök hos anordnaren/jobb-och utbildningsexpert

8 Tack för Er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Nya auktorisationsvillkor Uppföljning för Kvalitet."

Liknande presentationer


Google-annonser