Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB"— Presentationens avskrift:

1 Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB
Räddningstjänsten Storgöteborg

2 Varför SRF? Dåligt skaderesultat Bristande RM eller otur?
Inga offerter 2008: Eget försäkringsbolag RM fokus! Utredning KSL Det här ledde fram till ett stort problem med att ens få offerter och ett projekt kördes igång inom KSL. Rapporten pekade tydligt på ett behov att höja den egna förmågan att hantera risk på ett sätt som skulle kunna motsvara hur industrin arbetar. Det enda sättet att uppnå lägre kostnader för risk är att undvika skador, oberoende av försäkring. Riskkostnad är summan av egna insatser för förebyggande aktiviteter, skador/sjr och transfereringskostnader (premier). Den konstaterade också att det tydligaste sättet att hantera detta var att skapa ett gemensamt instrument för att dels ta hand om själva försäkringsfrågorna och dels kunna fokusera RM-aktiviteter inom hela gruppen och därigenom lära av varandra. SRF bildades 2008 men dessvärre kom LOU problem i vägen för implementeringen och bolaget kunde inte faktiskt starta förrän 2011. Problemet med det var att en lång tid av inaktivitet ledde till att grundprinciperna för varför man tog beslutet att starta gled in i bakgrunden, människor som var inblandade försvann etc. Det är därför som jag vill peka på de grundförutsättningar som faktiskt behandlades och överenskoms i den här processen. Fördröjning pga LOU 2011: Start SRF

3 Ägare – 21 av 26 kommuner

4 Mål SRF SRF ska tillgodose aktieägarnas totala behov av riskfinansiering på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt genom att långsiktigt och stabilt meddela försäkring till kommunerna samt möjliggöra, underlätta och stödja effektiv kommunal riskhantering.

5 Best practice - kunskapsöverföring Utveckling Standards Råd
Vad gör SRF? Försäkring Riskhantering Kunskap Service och råd Administration Skadehantering Intern prissättning Best practice - kunskapsöverföring Utveckling Standards Råd

6 Övrig service Skyddspolicy och tekniska regelverk
Råd och assistans vid om-, ny- och tillbyggnation avseende säkerhet och skyddsnivåer Deltagande och input i kommunala RM och säkerhetsgrupper Assistans med riskanalyser, riskbeskrivningar, utvärderingar och rekommendationer Värderingsfrågor Utbildningar och seminarier

7 Riskhanterings- och försäkringspolicy

8 Möjliggöra, underlätta och stödja kommunal riskhantering
Bakgrund policy Möjliggöra, underlätta och stödja kommunal riskhantering Behov av samsyn hur riskhanterings- och skadeförebyggande arbete bedrivs Dokumenterat och beslutat Klargöra och likställa hanteringen mellan ägarna Tydliga ansvarsförhållanden

9 Varför hantera risk (RM)?
Riskkostnad: Förebyggande + självrisk + premie (transferkostnad) Minskad riskkostnad endast genom minskade skador, oberoende av försäkring (transferering) Därför att Försäkringsperspektivet: Risk = Summan av förväntade skadeutbetalningar över en given tidsperiod Premie = Risk + kapitalkostnad + administration + vinst

10 Riskhanteringsprocessen
Integrerad i den ordinarie ledningsprocessen Ledning = fullmäktige och styrelse samt nämnder Drivas strukturerat i alla delar av den kommunala verksamheten Konsolideras uppåt beroende på resp. organisation

11 Riskhanteringsprocessen
Kommunicera och konsultera Etablera ett sammanhang (Kontext) Övervaka och granska Bedöm risk Identifiera Analysera Utvärdera Behandla risk

12 Riskanalys Identifiera och dokumentera
Händelser med väsentlig påverkan Kalkylering och utvärdering Gemensam standard för mätbara mål och kriterier

13 Tillbuds- och skaderapportering
Väsentligt instrument för att komma åt incidenter som kan leda till skador SRF har tagit fram KIA, som används hos många

14 Utbildning All personal skall genomgå regelbunden utbildning i säkerhetsfrågor On-line system tillgängligt

15 Försäkring Skydda kommunens ekonomi mot oförutsedda stora påfrestningar Samverka och stödja kommunal riskhantering Skadeutfall, riskexponering och skyddsnivå skall vara premiepåverkande

16 Br008:1 – Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem
Tekniska riktlinjer Br008:1 – Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem

17 Krav på larmning Verksamhetsklasser enl. BBR 5:1
1. Kontor, industri eller motsvarande 2. Samlingslokal 3. Bostäder 4. Hotell och vandrarhem 5 A och B. Särskilt boende 5 C. Vårdanläggning 6. Lokaler med förhöjd brandrisk

18 Grundkrav Helskydd enligt SBF 110 Delskydd enligt SBF 110 bil. A
Avser verksamhetsklasser 5 A, B och C Delskydd enligt SBF 110 bil. A Avser övriga verksamhetsklasser Installerat av certifierad anläggarfirma Kopplat till räddningstjänsten Egen organisation vid verksamhetsklass 5 Larmlagring inom utsatta enheter (företrädesvis under verksamhetstid)

19 Dokumentation och besiktning
Anläggarintyg Förnyas vid väsentlig förändring Leveransbesiktning Revisionsbesiktning Certifierad besiktningsman Arkiverat och tillgängligt Anläggningsskötare

20 Övriga frågor Utrymningslarm Kombilarm Sprinkler Bortkoppling o.dyl.
Utifrån kommande Brandsläckningsutrustning

21 Införande och ansvar Från och med 1 januari 2015
Avvikelser skall överenskommas med SRF per objekt Ansvaret åligger fastighetsägaren Icke överenskommen avvikelse kan leda till en extra självrisk om basbelopp

22 Registerbehov Teknisk information SBA och annan egenkontroll
Värden och ytor Minimera er belastning Direktkoppling till system? Gemensamma systemdelar?

23 Riskbesiktningar Objektsbeskrivning Byggnationssätt
Byggnadsbeskrivning, ytor, byggnadsår Externa besiktningar: el, brandlarm, sprinkler, brandtillsyn Brandskyddsdokumentation SBA verksamhet samt fastighet Brandskyddsutbildning all personal Räddningstjänstens insatstider Tekniska skydd: brandlarm, sprinkler, inbrott, kamera Släckutrustning, brandsektionering, brandventilation Bevakning Heta arbeten

24 Anmärkningar


Ladda ner ppt "Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB"

Liknande presentationer


Google-annonser