Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-03-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-03-05."— Presentationens avskrift:

1 Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-03-05

2 Varför SRF? Dåligt skaderesultat Bristande RM eller otur? Inga offerterUtredning KSLRM fokus! 2008: Eget försäkringsbolag Fördröjning pga LOU 2011: Start SRF

3 Ägare – 21 av 26 kommuner

4 Mål SRF SRF ska tillgodose aktieägarnas totala behov av riskfinansiering på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt genom att långsiktigt och stabilt meddela försäkring till kommunerna samt möjliggöra, underlätta och stödja effektiv kommunal riskhantering.

5 Vad gör SRF? Kunskap Service och råd Administration Skadehantering Intern prissättning Best practice - kunskapsöverföring Utveckling Standards Råd FörsäkringRiskhantering

6 Övrig service Skyddspolicy och tekniska regelverk Råd och assistans vid om-, ny- och tillbyggnation avseende säkerhet och skyddsnivåer Deltagande och input i kommunala RM och säkerhetsgrupper Assistans med riskanalyser, riskbeskrivningar, utvärderingar och rekommendationer Värderingsfrågor Utbildningar och seminarier

7 Riskhanterings- och försäkringspolicy

8 Bakgrund policy Behov av samsyn hur riskhanterings- och skadeförebyggande arbete bedrivs Dokumenterat och beslutat Klargöra och likställa hanteringen mellan ägarna Tydliga ansvarsförhållanden Möjliggöra, underlätta och stödja kommunal riskhantering

9 Varför hantera risk (RM)? Riskkostnad: – Förebyggande + självrisk + premie (transferkostnad) Minskad riskkostnad endast genom minskade skador, oberoende av försäkring (transferering) Därför att Försäkringsperspektivet: – Risk = Summan av förväntade skadeutbetalningar över en given tidsperiod – Premie = Risk + kapitalkostnad + administration + vinst

10 Riskhanteringsprocessen Integrerad i den ordinarie ledningsprocessen Ledning = fullmäktige och styrelse samt nämnder Drivas strukturerat i alla delar av den kommunala verksamheten Konsolideras uppåt beroende på resp. organisation

11 Riskhanteringsprocessen Etablera ett sammanhang (Kontext) Kommunicera och konsultera Övervaka och granska Bedöm risk Behandla risk Identifiera Analysera Utvärdera

12 Riskanalys Identifiera och dokumentera Händelser med väsentlig påverkan Kalkylering och utvärdering Gemensam standard för mätbara mål och kriterier

13 Tillbuds- och skaderapportering Väsentligt instrument för att komma åt incidenter som kan leda till skador SRF har tagit fram KIA, som används hos många

14 Utbildning All personal skall genomgå regelbunden utbildning i säkerhetsfrågor On-line system tillgängligt

15 Försäkring Skydda kommunens ekonomi mot oförutsedda stora påfrestningar Samverka och stödja kommunal riskhantering Skadeutfall, riskexponering och skyddsnivå skall vara premiepåverkande

16 Tekniska riktlinjer Br008:1 – Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem

17 Krav på larmning Verksamhetsklasser enl. BBR 5:1 – 1. Kontor, industri eller motsvarande – 2. Samlingslokal – 3. Bostäder – 4. Hotell och vandrarhem – 5 A och B. Särskilt boende – 5 C. Vårdanläggning – 6. Lokaler med förhöjd brandrisk

18 Grundkrav Helskydd enligt SBF 110 – Avser verksamhetsklasser 5 A, B och C Delskydd enligt SBF 110 bil. A – Avser övriga verksamhetsklasser Installerat av certifierad anläggarfirma Kopplat till räddningstjänsten – Egen organisation vid verksamhetsklass 5 – Larmlagring inom utsatta enheter (företrädesvis under verksamhetstid)

19 Dokumentation och besiktning Anläggarintyg – Förnyas vid väsentlig förändring Leveransbesiktning Revisionsbesiktning – Certifierad besiktningsman Arkiverat och tillgängligt Anläggningsskötare

20 Övriga frågor Utrymningslarm Kombilarm Sprinkler Bortkoppling o.dyl. Utifrån kommande Brandsläckningsutrustning

21 Införande och ansvar Från och med 1 januari 2015 Avvikelser skall överenskommas med SRF per objekt Ansvaret åligger fastighetsägaren Icke överenskommen avvikelse kan leda till en extra självrisk om 1-100 basbelopp

22 Registerbehov Teknisk information SBA och annan egenkontroll Värden och ytor Minimera er belastning – Direktkoppling till system? – Gemensamma systemdelar?

23 Riskbesiktningar Objektsbeskrivning Byggnationssätt Byggnadsbeskrivning, ytor, byggnadsår Externa besiktningar: el, brandlarm, sprinkler, brandtillsyn Brandskyddsdokumentation SBA verksamhet samt fastighet Brandskyddsutbildning all personal Räddningstjänstens insatstider Tekniska skydd: brandlarm, sprinkler, inbrott, kamera Släckutrustning, brandsektionering, brandventilation Bevakning Heta arbeten

24 Anmärkningar


Ladda ner ppt "Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Räddningstjänsten Storgöteborg 2015-03-05."

Liknande presentationer


Google-annonser