Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alk/droger och psykisk hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alk/droger och psykisk hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Alk/droger och psykisk hälsa
Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping SKL Karlskrona 21 sept 2010

2 LUSTCENTRA Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRA Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

3 Alkohol som “medicin” Muskelavslappande (GABA) Ångestdämpande (GABA)
- psykos, mani (Fr a GABA) - ADHD (Dopamin, GABA) - depression (Serotonin) Hämningslösande (GABA) Dämpande vid mani (GABA) Insomningsmedel (GABA) Smärtlindrande (GABA, opiat) Antistress (Opiat, GABA) SKL Karlskrona 21 sept 2010

4 6 stora starköl med och utan mat
SKL Karlskrona 21 sept 2010

5 Skadeverkningar Alkohol
Muskelspänningar / smärta Ökad ångest o Depression Insomnia och dålig sömnkvalitet Nervgift Beroende Olycksrisk Våld SKL Karlskrona 21 sept 2010

6 Behandling alkoholberoende
Disulfiram = Antabus ® Acamprosat = Campral ® Naltrexon = Revia ®, Naltrexon ® Tolvstegsbehandling AA Bakomliggande sjukdomar Familj, partner SKL Karlskrona 21 sept 2010

7 LUSTCENTRA Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRA Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

8 Bensodiazepiner som medicin
Vid tillfälliga ångestbesvär. Vid start av antidepressiv behandling (1-2 v) Vid tillfälliga insomningssvårigheter. Akut mot epileptiska anfall Vid amfetaminabstinens och intox Vid abstinensbehandling (alkohol, bens) Vid akut agitation hos psykospat, men kan också förvärra sådana tillstånd. Vid ”dra-till-helvete-situationer” SKL Karlskrona 21 sept 2010

9 Bensodiazepiner felanvänt
Långtidsförskrivning. Ger de symtom i ökande grad ju längre behandlingen pågår fr a vid ökande dosering. Jämför med en spiralfjäder som trycks ner. Gäller såväl ångstproblematik som sömnproblem. Förstärker andra dämpande medel, t. ex. alkohol och smärtmediciner. SKL Karlskrona 21 sept 2010

10 Bensodiazepiner, abstinens
Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig Koncentrations- o minnessvårigheter Härtklappning, svettning, spända muskler Depersonalisation, derealisation, konfusion Kramper – Epilepsi Ljuskänslig (”solglasögon” inne) Delirium (psykos) SKL Karlskrona 21 sept 2010

11 Bens-abstinens behandling
Nedtrappning stegvis, långsamt Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis. Tillägg Karbamazepin (Tegretol) i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande). Apodos!! SKL Karlskrona 21 sept 2010

12 Långsiktig beh BDZ-beroende
Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos? Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning vid behov. Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden. SKL Karlskrona 21 sept 2010

13 GHB, GBL, BD Gammahydroxybutyrat, Gammabutyrolakton, 1,4-butandiol
Industrikemikalier, kort halveringstid, kroppsegen substans Snabbt utvecklat beroende Inget bakrus Komplicerat med långvariga delirier Medvetslöshet utan motgift SKL Karlskrona 21 sept 2010

14 GHB (gamma-hydroxybutyrat) GBL (gamma-butyrolakton)
BD (1,4-butandiol) SKL Karlskrona 21 sept 2010

15 GHB säljs i många olika förpackningar med olika utseende
SKL Karlskrona 21 sept 2010

16 Geografisk spridning av polisens beslag av GHB, GBL och 1,4-Butandiol
SKL Karlskrona 21 sept 2010

17 Effekter GHB En endogen kortkedjad fettsyra
ger ett alkoholliknande rus först uppiggande sedan nedstämmande “slö slapp & likgiltig” inget bakrus prosexuella effekter låg organtoxicitet SKL Karlskrona 21 sept 2010

18 Behandling GHB abstinens
Experters uppfattningar varierar ‘Pentobarbital kan vara mer effektivt än bensodiazepiner’ ‘En GABA agonist bör övervägas som förstahandsbehandling ‘Neuroleptika kan vara mer effektivt än bensodiazepiner’ ‘Undvik antipsykotiska läkemedel’ SKL Karlskrona 21 sept 2010

19 LUSTCENTRA Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRA Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

20 Cannabis som medicin Mot illamående Mot rörelsesjuka
Allmänt dämpande (underlätta sömn) Egna receptorer SKL Karlskrona 21 sept 2010

21 Cannabis abstinens Irritabiliet, koncentrationssvårigheter
Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro Inlärningsproblem, försämrad kognition Mycket långvariga besvär (månader) SKL Karlskrona 21 sept 2010

22 Psykiska skador cannabis
Minnesstörningar Amotivation Personlighetsförändringar Ångest Depression Psykos SKL Karlskrona 21 sept 2010

23 Behandling, cannabisberoende
Under abstinens: Klorpromazin mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®) Alt: andra neuroleptica i låg dos Ev stabiliserande antiepileptica Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser. Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin mg SKL Karlskrona 21 sept 2010

24 Opiater som medicin Smärtlindrande Förstoppande (mot diarré)
Hostdämpande (mot rethosta) (Mot överstress, PTSD) SKL Karlskrona 21 sept 2010

25 Opiatabstinens Rinnsnuva, gäspningar, gåshud
Oro och sömnstörningar. Rastlöshet. Värk i muskler, leder och i ben Lös mage – diarré, bukkramper, kräkningar Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens SKL Karlskrona 21 sept 2010

26 Opiatabstinens, behandling
Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”) Mirtazapin mg t.n. Vätska och näring i.v. vid svår abstinens Neuroleptika vid svår abstinens Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt benso och alkohol!! SKL Karlskrona 21 sept 2010

27 Intagningskriterier LARO
Minimiålder 20 år 1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!) Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk Medikamentfri behandling otillräcklig Multidisciplinär behandlingsplan - helhet Ej under LVM Ej om utskriven < 3 månader från LARO SKL Karlskrona 21 sept 2010

28 Jönköpings län Remisser från socialtjänsten huvudregel
Behandlingsplan och ASI inkluderad Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården Central utredning Ryhov Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov SKL Karlskrona 21 sept 2010

29 Medicinsk behandling Metadon Buprenorfin
Avgiftning från benz och THC före medicininställning Inneliggande som regel 3-4 veckors upptrappning Plasmaprov Buprenorfin Avgiftning från benz och THC före medicininställning 3 dagars upptrappning Inneliggande om behov finns SKL Karlskrona 21 sept 2010

30 LARO-mediciner dosstorlekar
Metadon: mg/dag Subutex 8 mg: mg/dag Suboxone 8 mg: mg/dag SKL Karlskrona 21 sept 2010

31

32 Amfetamin abstinens Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd).
Ökad aptit Livliga, obehagliga drömmar Sömnstörning (både för mycket o för lite) Psykomotorisk hämning eller agitation SKL Karlskrona 21 sept 2010

33 Amfetaminavgiftning Sova ut Äta o dricka
I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer. Neuroleptika ej första 24 tim Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande? SKL Karlskrona 21 sept 2010

34 Skador av amfetamin Kronisk dysfori/depression Ångest Psykos
Koordinationsstörningar/Danssjuka Hjärnblödning Hjärtinfarkt SKL Karlskrona 21 sept 2010

35 Amfetaminer som ”medicin”
Amfetamin, dexamfetamin, fenmetralin, metylfenidat m fl - ADHD/ADD - (Depression) - Narkolepsi - Övervikt SKL Karlskrona 21 sept 2010

36 Intagningskriterier ADHD
Neuropsykologiska test (psykolog) Självskattningsscheman Läkarbedömning och diagnostisering ADL bedömning (arbetsterapeut) Drogfrihet vid behandlingsstart Social vårdplan – boende och ekonomi SKL Karlskrona 21 sept 2010

37 Diagnosinstrument ADHD/ADD
EuroCog, datoriserat test IVA+plus WAIS-III KSP (Karolinska Scales of Personality) SCID-II screening (personlighetsstörningar) WURS (Wender Utah Rating Scale) WRASS-2 (anhörigenkät) AQ (Autism-Spectrum Quotient för Asper-gers syndrom/högpresterande autism) RAADS SKL Karlskrona 21 sept 2010

38 SKL Karlskrona 21 sept 2010

39 ADHD Under tiden – har 270 utredningar genomförts vid Bermott Ryhov Av dessa utgjorde 24% kvinnor (snittålder 38 år), 76 % män (snittålder 37 år). 198 hade vuxen ADHD SKL Karlskrona 21 sept 2010

40 SKL Karlskrona 21 sept 2010

41 Av de 270 utredda hade (%) ADHD diagnos (DSM IV) 73
Aspergers Syndrom (tilläggsdignos) 13 ingen pos behandlingseffekt 4 i fängelse ,5 6 män avlidit efter utredning o diagnos 7 pat utvecklade psykos ,5 103 pat hade bra behandlingseffekt SKL Karlskrona 21 sept 2010

42 Drogvanor vid utredningstillfället
                                   Periodvis/kontinuerligt använt Bensodiazepiner Cannabis Centralstimulantia 45 Opiater Hallucinogener Sniffat lösningsmedel 10 Exstacy SKL Karlskrona 21 sept 2010

43 Andra diagnoser OCD Personlighetsstörningar (sekundära) Social fobi
Affektiv störning (ökande) Fysiska sjukdomar SKL Karlskrona 21 sept 2010

44 ADHD läkemedel Metylfenidat OROS 18-27-36-54 mg
Metylfenidat tabl 10 mg Metylfenidat kaps mg Modafinil tabl 100 mg Atomoxetin kaps mg (Dexamfetamin tabl 5 mg) SKL Karlskrona 21 sept 2010

45

46

47

48

49

50 www.europad.org our journal journal archive vol 11 2009:1

51 Tremånaders utvärdering
Frågeformuläret som används vid 3 månadersutvärderingen av ADHD har en skala från -2 till +2, där 0 betyder oförändrat, +/-1 motsvarar en måttlig och +/-2 en kraftig förändring SKL Karlskrona 21 sept 2010

52 SKL Karlskrona 21 sept 2010

53 SKL Karlskrona 21 sept 2010

54 Biverkningar Måttligt ökad muskelspänning, få patienter
Ökning av paranoida symtom få patienter Tics (en patient) Ökat amfetaminsug (en patient) SKL Karlskrona 21 sept 2010

55 Toxprovsvar upp till 6 mån behandling N=12
SKL Karlskrona 21 sept 2010

56 Skador av hallucinogener
Psykos Panik/ångestsyndrom Depression Hormonförändringar (spec cannabis) Förändrad personlighetsstruktur Amotivation SKL Karlskrona 21 sept 2010

57 Behandling, hallucinogener
Antipsykosläkemedel Ångestlindring (kortvarigt oxazepam) Institution (behandlingshem) Bakomliggande andra sjukdomar SKL Karlskrona 21 sept 2010

58 SKL Karlskrona 21 sept 2010

59 Tack för visat intresse!
Olof SKL Karlskrona 21 sept 2010


Ladda ner ppt "Alk/droger och psykisk hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser