Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Karlskrona 21 sept 2010 Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Karlskrona 21 sept 2010 Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Olof.blix@lj.se

2 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

3 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Alkohol som “medicin” Muskelavslappande (GABA) Ångestdämpande (GABA) - psykos, mani (Fr a GABA) - ADHD (Dopamin, GABA) - depression (Serotonin) Hämningslösande (GABA) Dämpande vid mani (GABA) Insomningsmedel (GABA) Smärtlindrande (GABA, opiat) Antistress (Opiat, GABA)

4 SKL Karlskrona 21 sept 2010 6 stora starköl med och utan mat

5 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skadeverkningar Alkohol Muskelspänningar / smärta Ökad ångest o Depression Insomnia och dålig sömnkvalitet Nervgift Beroende Olycksrisk Våld

6 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Behandling alkoholberoende Disulfiram = Antabus ® Acamprosat = Campral ® Naltrexon = Revia ®, Naltrexon ® Tolvstegsbehandling AA Bakomliggande sjukdomar Familj, partner

7 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

8 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Bensodiazepiner som medicin Vid tillfälliga ångestbesvär. Vid start av antidepressiv behandling (1-2 v) Vid tillfälliga insomningssvårigheter. Akut mot epileptiska anfall Vid amfetaminabstinens och intox Vid abstinensbehandling (alkohol, bens) Vid akut agitation hos psykospat, men kan också förvärra sådana tillstånd. Vid ”dra-till-helvete-situationer”

9 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Bensodiazepiner felanvänt Långtidsförskrivning. Ger de symtom i ökande grad ju längre behandlingen pågår fr a vid ökande dosering. Jämför med en spiralfjäder som trycks ner. Gäller såväl ångstproblematik som sömnproblem. Förstärker andra dämpande medel, t. ex. alkohol och smärtmediciner.

10 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Bensodiazepiner, abstinens Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig Koncentrations- o minnessvårigheter Härtklappning, svettning, spända muskler Depersonalisation, derealisation, konfusion Kramper – Epilepsi Ljuskänslig (”solglasögon” inne) Delirium (psykos)

11 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Bens-abstinens behandling Nedtrappning stegvis, långsamt Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis. Tillägg Karbamazepin (Tegretol) i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande). Apodos!!

12 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Långsiktig beh BDZ-beroende Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos? Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning vid behov. Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden.

13 SKL Karlskrona 21 sept 2010 GHB, GBL, BD Gammahydroxybutyrat, Gammabutyrolakton, 1,4-butandiol Industrikemikalier, kort halveringstid, kroppsegen substans Snabbt utvecklat beroende Inget bakrus Komplicerat med långvariga delirier Medvetslöshet utan motgift

14 SKL Karlskrona 21 sept 2010 GHB (gamma-hydroxybutyrat) GBL (gamma-butyrolakton) BD (1,4-butandiol) GHB (gamma-hydroxybutyrat) GBL (gamma-butyrolakton) BD (1,4-butandiol)

15 SKL Karlskrona 21 sept 2010 GHB säljs i många olika förpackningar med olika utseende

16 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Geografisk spridning av polisens beslag av GHB, GBL och 1,4-Butandiol år 2004

17 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Effekter GHB En endogen kortkedjad fettsyra ger ett alkoholliknande rus först uppiggande sedan nedstämmande “slö slapp & likgiltig” inget bakrus prosexuella effekter låg organtoxicitet

18 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Behandling GHB abstinens Experters uppfattningar varierar ‘Pentobarbital kan vara mer effektivt än bensodiazepiner’ ‘En GABA agonist bör övervägas som förstahandsbehandling ‘Neuroleptika kan vara mer effektivt än bensodiazepiner’ ‘Undvik antipsykotiska läkemedel’

19 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

20 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Cannabis som medicin Mot illamående Mot rörelsesjuka Allmänt dämpande (underlätta sömn) Egna receptorer

21 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Cannabis abstinens Irritabiliet, koncentrationssvårigheter Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro Inlärningsproblem, försämrad kognition Mycket långvariga besvär (månader)

22 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Psykiska skador cannabis Minnesstörningar Amotivation Personlighetsförändringar Ångest Depression Psykos

23 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Behandling, cannabisberoende Under abstinens: Klorpromazin 25-50 mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®) Alt: andra neuroleptica i låg dos Ev stabiliserande antiepileptica Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser. Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin 15-30 mg

24 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Opiater som medicin Smärtlindrande Förstoppande (mot diarré) Hostdämpande (mot rethosta) (Mot överstress, PTSD)

25 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Opiatabstinens Rinnsnuva, gäspningar, gåshud Oro och sömnstörningar. Rastlöshet. Värk i muskler, leder och i ben Lös mage – diarré, bukkramper, kräkningar Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens

26 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Opiatabstinens, behandling Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”) Mirtazapin 30-45 mg t.n. Vätska och näring i.v. vid svår abstinens Neuroleptika vid svår abstinens Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt benso och alkohol!!

27 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Intagningskriterier LARO Minimiålder 20 år 1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!) Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk Medikamentfri behandling otillräcklig Multidisciplinär behandlingsplan - helhet Ej under LVM Ej om utskriven < 3 månader från LARO

28 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Jönköpings län Remisser från socialtjänsten huvudregel Behandlingsplan och ASI inkluderad Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården Central utredning Ryhov Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov

29 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Medicinsk behandling Metadon Avgiftning från benz och THC före medicininställning Inneliggande som regel 3-4 veckors upptrappning Plasmaprov Buprenorfin Avgiftning från benz och THC före medicininställning 3 dagars upptrappning Inneliggande om behov finns

30 SKL Karlskrona 21 sept 2010 LARO-mediciner dosstorlekar Metadon: 30-160 mg/dag Subutex 8 mg: 12-24 mg/dag Suboxone 8 mg: 16-24 mg/dag

31

32 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Amfetamin abstinens Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd). Ökad aptit Livliga, obehagliga drömmar Sömnstörning (både för mycket o för lite) Psykomotorisk hämning eller agitation

33 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Amfetaminavgiftning Sova ut Äta o dricka I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer. Neuroleptika ej första 24 tim Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande?

34 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador av amfetamin Kronisk dysfori/depression Ångest Psykos Koordinationsstörningar/Danssjuka Hjärnblödning Hjärtinfarkt

35 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Amfetaminer som ”medicin” Amfetamin, dexamfetamin, fenmetralin, metylfenidat m fl - ADHD/ADD - (Depression) - Narkolepsi - Övervikt

36 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Intagningskriterier ADHD Neuropsykologiska test (psykolog) Självskattningsscheman Läkarbedömning och diagnostisering ADL bedömning (arbetsterapeut) Drogfrihet vid behandlingsstart Social vårdplan – boende och ekonomi

37 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Diagnosinstrument ADHD/ADD EuroCog, datoriserat test IVA+plus WAIS-III KSP (Karolinska Scales of Personality) SCID-II screening (personlighetsstörningar) WURS (Wender Utah Rating Scale) WRASS-2 (anhörigenkät) AQ (Autism-Spectrum Quotient för Asper-gers syndrom/högpresterande autism) RAADS

38 SKL Karlskrona 21 sept 2010

39 ADHD Under tiden 060101 – 100801 har 270 utredningar genomförts vid Bermott Ryhov Av dessa utgjorde 24% kvinnor (snittålder 38 år), 76 % män (snittålder 37 år). 198 hade vuxen ADHD

40 SKL Karlskrona 21 sept 2010

41 Av de 270 utredda hade (%) ADHD diagnos (DSM IV) 73 Aspergers Syndrom (tilläggsdignos) 25 13 ingen pos behandlingseffekt 5 4 i fängelse 1,5 6 män avlidit efter utredning o diagnos 2 7 pat utvecklade psykos 2,5 103 pat hade bra behandlingseffekt 58

42 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Drogvanor vid utredningstillfället Periodvis/kontinuerligt använt Bensodiazepiner 30 Cannabis33 Centralstimulantia45 Opiater45 Hallucinogener43 Sniffat lösningsmedel 10 Exstacy50

43 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Andra diagnoser OCD Personlighetsstörningar (sekundära) Social fobi Affektiv störning (ökande) Fysiska sjukdomar

44 SKL Karlskrona 21 sept 2010 ADHD läkemedel Metylfenidat OROS 18-27-36-54 mg Metylfenidat tabl 10 mg Metylfenidat kaps 20-30-40 mg Modafinil tabl 100 mg Atomoxetin kaps 10-18-25-40-60-80 mg (Dexamfetamin tabl 5 mg)

45

46

47

48

49

50 www.europad.org www.europad.org our journal journal archive vol 11 2009:1

51 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Tremånaders utvärdering Frågeformuläret som används vid 3 månadersutvärderingen av ADHD har en skala från -2 till +2, där 0 betyder oförändrat, +/-1 motsvarar en måttlig och +/-2 en kraftig förändring

52 SKL Karlskrona 21 sept 2010

53

54 Biverkningar Måttligt ökad muskelspänning, få patienter Ökning av paranoida symtom få patienter Tics (en patient) Ökat amfetaminsug (en patient)

55 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Toxprovsvar upp till 6 mån behandling N=12

56 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador av hallucinogener Psykos Panik/ångestsyndrom Depression Hormonförändringar (spec cannabis) Förändrad personlighetsstruktur Amotivation

57 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Behandling, hallucinogener Antipsykosläkemedel Ångestlindring (kortvarigt oxazepam) Institution (behandlingshem) Bakomliggande andra sjukdomar

58 SKL Karlskrona 21 sept 2010

59 Tack för visat intresse! Olof


Ladda ner ppt "SKL Karlskrona 21 sept 2010 Alk/droger och psykisk hälsa Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser