Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dosering av antibiotika och behandlingtidens längd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dosering av antibiotika och behandlingtidens längd"— Presentationens avskrift:

1 Dosering av antibiotika och behandlingtidens längd
Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

2

3 Clinical outcome Pharmacokinetics Pharmacodynamics Time>MIC
free serum levels Pharmacodynamics Clinical outcome Time>MIC Peak/MIC AUC/MIC

4

5

6 Hur har man utvecklat doserings regimer tidigare?
Helt farmakokinetiskt inriktat Oftast har man inte tagit hänsyn till protein bindningen Betraktat alla antibiotika som en klass T>MIC så länge som möjligt! Men- patienten vill väl bara ta antibiotika en el två ggr per dag!

7 Farmakokinetik Absorption Biotillgänglighet Distribution
Serum koncentration Vävnadskoncentration Proteinbindning Elimination

8 Log konc Cmax Absorption Distribution AUC= Ytan under konc. kurvan Elimination Tim

9 Biotillgänglighet Fraktionen (%) av läkemedlet som når blodbanan
I oförändrad aktiv form AUC p.o x100 AUC i.v.

10 I.V P.O AUC

11 Misförstånd 1 Höga vävnads-koncentrationer är lika med bättre antibakteriell effekt

12 Vad är en vävnad? Var finns bakterierna?

13

14 Extracellular fluid 20% Cells

15 Huvudskaliga faktorer som bestämmer koncentrationen i hela vävnaden
Antibiotikas penetration in i cellerna Volymen av interstitial vätskan vs totala vävnads volymen

16

17 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v.
Mg/L Time (h)

18 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v.
Mg/L Time (h)

19

20 Totala vävnadskoncentrationer
Har en tveksam klinisk relevans eftersom de representerar en blandning av olika koncentrationer (extra/intracellulärt)

21 Vävnadskoncentrationer
Vattenlösliga antibiotika (ß-laktam antibiotika) penetrerar enbart in i extracellulär rummet och kommer att ha en “låg” vävnadspenetration även om penetrationen till extracellulär rummet är 100%

22 Tissue concentrations
Vävnadskoncentrationer Tissue concentrations Makrolider och kinoloner som accumulerar in i cellerna kommer att ha en “hög” vävnadspenetration men är bakterien belägen I extracellulär rummet kommer den koncentrationen vara missledande

23 Missförstånd 2 Den totala koncentrationen jämförs med bakteriens MIC värde

24 Protein binding Serum Tissue fluid Bound drug Bound drug
Free (non protein bound) drug

25

26 Konklusion Den fria (ej proteinbundna) serum koncentrationen korrelerar väl till den koncentration som uppnås i vävnadsvätskan Det är denna koncentration som ska jämföras med bakteriens MIC värde

27 Elimination Clearance T= ClearanceR+ ClearanceNR
Halveringstid= när 50% av antibiotikat har lämnat kroppen. Oftast räknas denna ut i beta-fasen men vissa antibiotika ex. penicillin G har även en lång gamma fas.

28 Huvudsakligen renal elimination
De flesta beta-laktam antibiotika (undantag ceftriaxone) Aminoglykosider Glykopeptid antibiotika

29 Huvudsakligen metabolism
Kloramfenikol Makrolider/azalider Klindamycin Fusidinsyra Rifampicin Nitroimidazoler Många går via P450 cytokromsystemer och har ofta interaktioer med andra läkemedel

30 Blandad elimination Ciprofloxacin Doxycyklin Trimetoprim Sulfonamider

31 Farmakodynamik

32

33 Farmakodynamiska index
MIC/MBC Avdödningskurvor Koncentrationsberoende vs. tidsberoende avdödning

34 Minimal inhibitory concentration; MIC
The amount of antibiotic which has to be added to a variety of different microorganisms in order to produce a publication in a scientific journal

35

36 SIR systemet I = Indeterminant
S = Känslig Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid dosering rekommenderad för denna typ av infektion. Bakterien har inga påvisade resistensmekanismer mot medlet. R = Resistant Therapeutic effect of this drug is unlikely. The bacterium has aquired significant resistance I = Indeterminant (tidigare Intermediär) Behandlingseffekten med detta medel är osäker. Bakterien har förvärvat låggradig resistens mot medlet eller har naturligt lägre känslighet För medlet R = Resistent Klinisk effekt av behandling med detta medel är osannolik. Bakterien har förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot medlet.

37

38

39

40 The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)
Penicillins (finalised) Cephalosporins (finalised) Carbapenems (finalised) Monobactams (finalised) Fluoroquinolones (finalised) Aminoglycosides (finalised) Glycopeptides (finalised) Oxazolidones (finalised

41 Koncentrationsberoende vs. tidsberoende avdödning

42 Concentration dependent killing of grepafloxacin against S
Concentration dependent killing of grepafloxacin against S. pneumoniae ATCC 6306 10 9 8 7 2xMIC 4xMIC 6 8xMIC 16xMIX 32xMIC log10 cfu/ml 5 Control 4 3 2 1 h 3 6 9 12 15 18 21 24

43 Tidsberoende avdödning av penicillin mot S. pyogenes
10 9 8 7 2xMIC 4xMIC 6 8xMIC log10 cfu/ml 16xMIC 5 64xMIC Control 4 3 2 1 3 6 9 12 15 18 21 24 h

44 Rundcrantz, Läkartidningen 1974

45 Koncentrationsberoende vs. tidsberoende avdödning
Generellt ß-laktam antibiotika och glykopeptider har en tidsbereonde avdödning Kinoloner och aminoglycosider har en koncentrationberoende avdödning

46 Intergration between pharmacokinetics/ pharmacodynamics (PK/PD)

47 Log konc PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC T>MIC Cmax AUC= Ytan under konc. kurvan MIC T>MIC Tim

48 ß-laktam antibiotika Effekten beroende på T>MIC

49 In vitro kinetik modell

50 Djurmodeller

51 Craig 1999

52 Humana studier

53 ‘Double Tap’ study: methodology
Days of treatment 1 4–5 10 17 Tympanocentesis AOM is the only established clinical model for correlating in vitro sensitivity with microbiological and clinical outcome This model can be used to: compare different drugs determine in vivo MIC breakpoints (importance of increasing resistance) Tympanocentesis is used to obtain cultures pre- and during therapy, hence the name ‘double tap’ Patients are followed up clinically for up to 17 days after start of treatment Culture

54 Relationship Between Time Above MIC90 and Bacteriologic
Cure for S. pneumoniae (pink) & H. influenzae (blue)

55 Bacteremic Staphylococcus aureus Spondylitis: Therapeutic effect vs
Bacteremic Staphylococcus aureus Spondylitis: Therapeutic effect vs. Dicloxacillin dosage Jensen AG et al. Arch Intern Med 1998; 158: Therapeutic effect, % Daily dosage, g

56 T>MIC för Kåvepenin vid olika doseringar
1g ger Cmax =10 mg/l, proteinbindning=80%, dvs 2mg/l fritt. MIC=0.03 för S. pyogenes och S. pneumoniae MIC=0.03 mg/L MIC=0.5 mg/L T>MIC 25% vid dosering 1g x 2 8 % 29% vid dosering 2g x % 38% vid dosering 1gx % 44% vid dosering 2gx % 50% vid dosering 1gx %

57 T>MIC för Heracillin vid olika doseringar.
MIC=0.125 mg/l för S. aureus  T1/2= 1.5 tim 500 mg ger Cmax på mg/l. Proteinbindning=95% dvs mg/l fritt  T>MIC=29% vid dosering 0.75g x 2 T>MIC=38% vid dosering 500 mg x 3 T>MIC=56% vid dosering 1g x 3

58 Bensylpenicillin T>MIC på 75% för S. pneumoniae med MIC=0.03 mg/L vid 1g x 3 iv T>MIC på 40%för H. influenzae med MIC=1 mg/L vid 1g x 3 iv T>MIC=50% vid 1g x 4 T>MIC=56% vid 3g x 3.

59 Antibiotika beroende av T>MIC
Penicilliner Cefalosporiner Karbapenemer Monobaktamer Makrolider Klindamycin Oxazolidinoner

60 Kinoloner och aminoglykosider
Effekten är beroende på peak/MIC och AUC/MIC

61 Djurmodeller

62 Craig 1999

63 Humana studier

64 Maximum Peak/MIC ratio
Relationship between max. Peak/MIC ratio and the rate of clinical response for aminoglycosides Moore et.al. J Infect Dis, 1987, 155: 93 Response rate, % Maximum Peak/MIC ratio

65 Aminoglycosides: Pharmacodynamics in vivo Gram-negative bacteraemia Moore et.al. J Infect Dis 149: 443, 1984 P < 0.01

66

67 Antibiotika beroende på AUC/MIC eller peak/MIC
Kinoloner Aminoglykosider Azitromycin Tetracykliner Vancomycin Ketolider Streptograminer Glykocylcykliner

68 Behandlingstidens längd

69 Nedre UVI hos kvinnor Ragnar Norrby (Rev Infect Dis 1990;12:458-67).
I denna analys framkom det att vid behandling med trimetoprim fick man ingen bättre bakteriologisk utläkning vid längre behandlingstider utan mer biverkningar om man behandlade > 3 dagar. För övriga medel fick man sämre utläkning vid behandling < 5 dagar men inte mer biverkningar vid längre behandlingstider.

70 Nedre UVI hos kvinnor Nicole. J Antimicrob Chemother 2000;46 (Suppl S1):35-39. I denna studie hade man fyra behandlingsalternativ: 200 mg x 3 i 7 dagar, 200 mg x 2 i 7 dagar, 400 mg x 2 i 3 dagar samt placebo. Den bakteriologiska utläkningen var 85%, 90%, 76% samt 28%respektive.

71 Okomplicerad pyelonefrit hos kvinnor
Behandling med ciprofloxacin 7 vs. 14 dagar. Ingen skillnad i behandlingstid

72 Pneumoni mild to moderate-severe
El Moussaoui BMJ, 2006:332;1355 Efter 3 dagars iv amoxicillin randomiserades pat till antingen till placebo eller 5 dagars behandling med oralt amoxillin Clinical success at day 10 =93% i bägge grupperna. At day resp 88%

73 Akut exacerbation av KOL
Roede et al. CMI 2006;13:284 Efter 3 dagars iv amoicillin/clavulansyra randomiserades pat till amoxicillin/clavulansyra 500 mg x 4 i 7 dagar eller placebo Efter 3 veckor ”clinical success” 80 vs 76%

74 Akut exacerbation av KOL
Falagas et al, JAC 2008 Meta-analys . 7 RCT inkluderande 3083 pat 5 vs 7-10 d. Behandling med kinoloner, cefixime, claritromycin ITT RR=0.99 ( ). Samma resultat för klinisk och mikrobiologisk utläkning Mer biverkningar i den långa behandlingsgruppen RR=0.88; CI=


Ladda ner ppt "Dosering av antibiotika och behandlingtidens längd"

Liknande presentationer


Google-annonser