Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning och Utveckling i Sörmland Forskning och Utveckling i Sörmland Kommuner och landsting i samverkan www.fou.sormland.se länsgemensam resurs olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning och Utveckling i Sörmland Forskning och Utveckling i Sörmland Kommuner och landsting i samverkan www.fou.sormland.se länsgemensam resurs olika."— Presentationens avskrift:

1 Forskning och Utveckling i Sörmland Forskning och Utveckling i Sörmland Kommuner och landsting i samverkan www.fou.sormland.se länsgemensam resurs olika professioner bro mellan forskning och praktik arbetar för att stärka tvärvetenskaplig och vardagsnära kunskapsutveckling plattform för olika nationella satsningar som genomförs regionalt

2 Föräldrastöd inom missbruks- och beroendevården Social barn och ungdomsvård www.fou.sormland.se

3 DN Debatt 150204 http://www.dn.se/debatt/barn-till-missbrukare- tvingas-hjalpa-sina-foraldrar/ http://www.dn.se/debatt/barn-till-missbrukare- tvingas-hjalpa-sina-foraldrar/ ”Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar” * 8 procent av svenska barn har en förälder som fått vård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom och 3 procent skolkar minst en dag i veckan för att ta hand om någon i familjen. Barn till missbrukare måste få stöd mycket tidigare, skriver forskare, Socialstyrelsen och anhörigorganisationer. * I jämförelse med andra jämnåriga var risken för en våldsam död till följd av självmord, olyckor, våld eller eget missbruk nära tre gånger så stor för dem som hade föräldrar med missbruk och fördubblad för barn till psykiskt sjuka. Särskilt missbruk i familjen visade sig ge allvarligt försämrade förutsättningar i livet. Det gav även en ökad risk för kriminalitet, beroende av försörjningsstöd och eget missbruk * Trots att föräldrar med missbruk ofta har kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården så är det i dag vanligt att barnens behov av hjälp inte uppmärksammas förrän de har fastnat i ett eget missbruk. Den risken, att utveckla ett eget missbruk, visade sig enligt registerstudien vara sju gånger högre om man vuxit upp i en familj med missbruk. Vi vet också att nästan dubbelt så många barn med föräldrar med missbruk går ut grundskolan med ofullständiga betyg och att de i lägre utsträckning fullföljer en eftergymnasial utbildning än andra med jämförbara betyg.

4 FÖRÄLDRASTÖD Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Att utveckla samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänstens verksamheter

5 Föräldrastöd - utgångspunkter - Alla föräldrar vill sina barns bästa – alla föräldrar har något att bygga vidare på För barn är en god relation till föräldrarna en stark skyddsfaktor Det gäller även föräldrar som har ett missbruk eller beroende Genom att uppmärksamma barnens situation och ge föräldrarna stöd att vara bättre föräldrar, får barnen bättre förutsättningar i livet

6 Utbildning i föräldrastöd - vision Barn till föräldrar med missbruk/beroende blir uppmärksammade och får det skydd, stöd och den hjälp som de har behov av All personal som träffar personer med missbruk eller beroende ska ha samtidigt fokus på missbruket/beroendet barnen föräldraskapet/familjens betydelse För att nå visionen ska all personal som i sin verksamhet möter patienter/klienter med barn ha god kunskap om hur förälders eller likställds missbruk eller beroende kan påverka föräldraförmågan

7 !Material finns på nätet! Filmer: www.kunskapsguiden.se/missbruk/Teman/kunskap/Sidor/KTP-filmer.aspx Studiematerial: http://skl.se/socialomsorgstod/missbrukochberoende/kompetensutveckling.4 263.html http://skl.se/socialomsorgstod/missbrukochberoende/kompetensutveckling.4 263.html Missbruk och beroende: SKL ger bland expertkunskap, intressebevakning och stöd inom missbruks- och beroendeområdet. http://skl.se/socialomsorgstod/missbrukochberoende.1165.html

8 Några tips: www.kunskapsguiden.se www.maskrosbarn.org www.anhoriga.se www.rainbowsweden.se www.qrutrfhl.se

9 Social barn- och ungdomsvård (BoU-uppdraget) Systematisk uppföljning Barns delaktighet Spridning av Socialstyrelsens kunskapsstöd Samverkan mellan olika aktörer som möter barn som är placerade i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) - hälsa - utbildning www.fou.sormland.se

10 Vill du veta mera? Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1- 2/sidor/default.aspx http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1- 2/sidor/default.aspx Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5 Till dig som är anmälningsskyldig. Informationsfilm https://vimeo.com/116639905 https://vimeo.com/116639905 www.fou.sormland.se

11 Elisabeth Björk Andersson elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se 016 541 40 91 elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se Cecilia Moore cecilia.moore@fou.sormland.se 061 540 41 39 cecilia.moore@fou.sormland.se www.fou.sormland.se Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Forskning och Utveckling i Sörmland Forskning och Utveckling i Sörmland Kommuner och landsting i samverkan www.fou.sormland.se länsgemensam resurs olika."

Liknande presentationer


Google-annonser