Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mathias Herzing, Stockholms Universitet Pehr-Johan Norbäck, Institutet för Näringslivsforskning Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning Effektivitetseffekter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mathias Herzing, Stockholms Universitet Pehr-Johan Norbäck, Institutet för Näringslivsforskning Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning Effektivitetseffekter."— Presentationens avskrift:

1 Mathias Herzing, Stockholms Universitet Pehr-Johan Norbäck, Institutet för Näringslivsforskning Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar En översikt av nationalekonomisk forskning

2 Bakgrund: Betydande inflöden av utländska direktinvesteringar i Sverige på 1990 talet Flera stora svenska multinationella företag har blivit utlandsägda Utländska företag av betydande vikt för svenskt näringslivs utveckling

3

4 Syftet med rapporten: Ge en översikt av nationalekonomisk forskning om utländska direktinvesteringar: –Vilka är drivkrafterna? –Effektivitetseffekter på det inhemska näringslivet? Ägande, konkurrens, spridningseffekter –Bör utländska direktinvesteringar särbehandlas? Gynna direktinvesteringar? Restriktioner? Strategier?

5 Vad förklarar direktinvesteringar? Stora kostnader vid utlandsexpansion Vissa företag har speciella kunskaper eller tillgångar (teknologier, varumärken eller organisation) Dessa tillgångar tillför den konkurrenskraft som nödvändig för att klara en utlandsexpansion Endast företag som är tillräckligt effektiva kommer att expandera utomlands

6 Större avkastning genom att investera i produktion utomlands (jämfört med t.e.x export från hemlandet): 1.Bättre tillgång till utländska marknader genom att undvika handelshinder 2.Tillgång till billiga produktionsfaktorer Varför väljer man att producera utomlands?

7 Marknadssökande direktinvesteringar: Tillgång till marknader dominerande motivet 1.Värdlandets storlek (eller närhet till stora närliggande marknader) viktigaste förklaringsfaktorn till direktinvesteringar. 2.Direktinvesteringar går i huvudsak från rika länder till andra rika länder

8 Direktinvesteringar drivna av lägre produktionskostnader: Historiskt: liten betydelse. Men det finns tecken på att produktionskostnader blir allt viktigare 1.Utvecklingsländer får en allt större del av direktinvesteringarna 2.Investeringar i globala produktionsnätverk med stark specialisering ökar Geografisk fragmentering av produktionsprocessen

9 Exempel på produktionsnätverk: Produktionsvärdet för en ”Amerikansk bil” fördelas: Sammansättning i Syd-Korea, 30% Komponenter och avancerad teknologi från Japan, 17.5% Design gjord i Tyskland, 7.5% Mindre delar från Taiwan och Singapore, 4% Marknadsföring och annonsering i England, 2.5% Data behandling på Irland och Barbados(!), 1.5% Endast 37 % av produktionsvärdet härstammar från USA! Källa: Barba Navaretti och Venables (2005), WTO (1998). Kostnadsminskande direktinvesteringar:

10 Gränsöverskridande uppköp Direktinvesteringar genom nyetableringar, inte utländska uppköp. –Mer överföring av teknologi –Ökad konkurrens på produktmarknaden Ny forskning ger en mer komplex bild av uppköp - Mekanism för strukturomvandling

11 Gränsöverskridande uppköp, forts Direktinvesteringar genom utländska uppköp kan öka välfärden i ett värdland –Synergier ökar produktiviteten och minskar produktionskostnader: lägre konsumentpriser –Budkonkurrens mellan flera utländska budgivare vilket gynnar inhemska aktieägare

12 Sammanfattning: Multinationella företag innehar, utvecklar och förvärvar unika kunskapstillgångar Direktinvesteringar ger större avkastning av dessa tillgångar: –Närhet till kunder och marknader (större försäljning) –Specialisering inom koncernens globala produktionsnätverk (lägre produktionskostnader)

13 Sammanfattning, forts Genom kunskapstillgångar och globala produktionsnätverk blir multinationella företag mer effektiva än nationella företag Vid direktinvesteringar kan inhemska resurser utnyttjas mer effektivt Många länder vill därför dra till sig direktinvesteringar! Vilka strategier bör man ha för att attrahera direktinvesteringar?


Ladda ner ppt "Mathias Herzing, Stockholms Universitet Pehr-Johan Norbäck, Institutet för Näringslivsforskning Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning Effektivitetseffekter."

Liknande presentationer


Google-annonser