Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör Almi?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör Almi?."— Presentationens avskrift:

1 Vad gör Almi?

2 ”Almi Västs uppdrag är att stötta regionens entreprenörer
”Almi Västs uppdrag är att stötta regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag.”

3 vad kan Almi göra för mig?
Vad skall man tänka på när man söker finansiering?

4 Sverige behöver fler djärva idéer och fler framgångsrika företag

5 Vi har kundens affär i fokus – oavsett i vilket stadie du befinner dig
Rådgivning Finansiering Vi har kundens affär i fokus – oavsett i vilket stadie du befinner dig Etablerade företag Innovatörer Nyföretagare Idéer Start Utveckling Vårt mål – effekt på tillväxten Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt

6 Tre affärsområden Rådgivning Lån Riskkapital
IFS-rådgivning, Innovationsrådgivning, Mentor, Köpa företag Lån till nya och befintliga företag. Såddkapital och Expansionskapital.

7 Finansiering

8 Vad är skillnaden mellan lånekapital och riskkapital?

9 Almis roll på finansmarknaden
Rådgivning Finansiering Almis roll på finansmarknaden Ägarkapital Bank Risk Ränta/avkastning

10 ”Mjuk” Finansiering i regionen – Innovationer / PU medel
Bidrag Västra götalandsregionen, Konsultcheckar 150 tkr ALMI Förstudiemedel tkr Lån ALMI Innovationslån 50 – 800 tkr VGR Riskkapital/Inkubatorer Affärsänglar ( Connect Väst Språngbräda) Inkubatorer (Sahlgrenska, Chalmers, GU Holding)

11 Innovation – Oslo Manualen
”En innovation är genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisatorisk metod affärsmetoder eller arbetsplatsorganisation på en ny marknad”

12 Inför kreditansökan Affärsplan Resultatbudget Likviditetsbudget
Kapitalbehov mallar finns på Almis hemsida

13 När du möter kreditgivaren – fokusera på
Syftet med affären kunder och marknad personligt förtroende kassaflöde, koll på ekonomin värdera riskerna fallhöjd/avvikelser

14 Kreditbedömningen Affärsidé Syfte med ansökan Ekonomi Ledning
ägare och styrelse koncern, intressebolag nyckelpersoner organisation Verksamhet bransch, produkt, tjänst kunder, konkurrenter marknadsföring resurser kvalitetssystem Ekonomi lönsamhet betalningsförmåga kapitalstruktur prognos Riskanalys i verksamheten i ekonomin Säkerheter

15 Varför säger kreditgivaren nej?
Osäkert på bolagets affärsmodell Har ej kunder, har inte verifierat att marknaden finns Ej tillräcklig erfarenhet/kompetens Ej tillräcklig lönsamhet Har inte kassaflöde som kan betala lånet För lite eget kapital Har inte marginal för avvikelse

16 Varför Almi som finansiär?
Lösa hela finansieringsbehovet Kontakter och kompetens Flera finansiärer som vill att projektet ska lyckas Om det behövs mer kapital, eller tar längre tid än planerat Begränsat personligt risktagande

17 Kort sammanfattning Gör en plan Fokusera på kund och affär
Ha koll på ekonomin Agera i god tid Vårda och utveckla relationer

18

19


Ladda ner ppt "Vad gör Almi?."

Liknande presentationer


Google-annonser