Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör Almi?. ”Almi Västs uppdrag är att stötta regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör Almi?. ”Almi Västs uppdrag är att stötta regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens."— Presentationens avskrift:

1 Vad gör Almi?

2 ”Almi Västs uppdrag är att stötta regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag.”

3 vad kan Almi göra för mig? Vad skall man tänka på när man söker finansiering?

4 Sverige behöver fler djärva idéer och fler framgångsrika företag

5 Vi har kundens affär i fokus – oavsett i vilket stadie du befinner dig Vårt mål – effekt på tillväxten InnovatörerNyföretagare Etablerade företag Idéer StartUtveckling  Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt  Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas  Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt RådgivningFinansiering

6 Tre affärsområden RiskkapitalRådgivningLån Såddkapital och Expansionskapital. IFS-rådgivning, Innovationsrådgivning, Mentor, Köpa företag Lån till nya och befintliga företag.

7 Finansiering

8 Vad är skillnaden mellan lånekapital och riskkapital?

9 Almis roll på finansmarknaden RådgivningFinansiering Ägarkapital Bank Risk Ränta/avkastning

10 ”Mjuk” Finansiering i regionen – Innovationer / PU medel Bidrag  Västra götalandsregionen, Konsultcheckar 150 tkr  ALMI Förstudiemedel 30-75 tkr Lån  ALMI Innovationslån 50 – 800 tkr  VGR Riskkapital/Inkubatorer  Affärsänglar ( Connect Väst Språngbräda)  Inkubatorer (Sahlgrenska, Chalmers, GU Holding)

11 Innovation – Oslo Manualen ”En innovation är genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisatorisk metod affärsmetoder eller arbetsplatsorganisation på en ny marknad”

12 Inför kreditansökan  Affärsplan  Resultatbudget  Likviditetsbudget  Kapitalbehov  mallar finns på Almis hemsidaAlmis hemsida

13 När du möter kreditgivaren – fokusera på Syftet med affären kunder och marknad personligt förtroende kassaflöde, koll på ekonomin värdera riskerna fallhöjd/avvikelser

14 Kreditbedömningen  Affärsidé  Syfte med ansökan  Ledning  ägare och styrelse  koncern, intressebolag  nyckelpersoner  organisation  Verksamhet  bransch, produkt, tjänst  kunder, konkurrenter  marknadsföring  resurser  kvalitetssystem  Ekonomi  lönsamhet  betalningsförmåga  kapitalstruktur  prognos  Riskanalys  i verksamheten  i ekonomin  Säkerheter

15 Varför säger kreditgivaren nej?  Osäkert på bolagets affärsmodell  Har ej kunder, har inte verifierat att marknaden finns  Ej tillräcklig erfarenhet/kompetens  Ej tillräcklig lönsamhet  Har inte kassaflöde som kan betala lånet  För lite eget kapital  Har inte marginal för avvikelse

16 Varför Almi som finansiär? Lösa hela finansieringsbehovet Kontakter och kompetens Flera finansiärer som vill att projektet ska lyckas Om det behövs mer kapital, eller tar längre tid än planerat Begränsat personligt risktagande

17 Kort sammanfattning  Gör en plan  Fokusera på kund och affär  Ha koll på ekonomin  Agera i god tid  Vårda och utveckla relationer

18 www.almi.se/vast – 031-779 79 00

19


Ladda ner ppt "Vad gör Almi?. ”Almi Västs uppdrag är att stötta regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens."

Liknande presentationer


Google-annonser