Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning – verksamheterna på Halle- och Hunneberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning – verksamheterna på Halle- och Hunneberg."— Presentationens avskrift:

1 Utredning – verksamheterna på Halle- och Hunneberg

2 Uppdrag Att göra en faktasammanställning av vilka aktörer och vilken verksamhet som idag bedrivs på bergen Redovisa nuvarande organisationsformer och samverkan Redovisning av juridiska åtaganden och uppdrag genom avtal och stadgar Redovisa nuvarande resurser (ekonomi, personal, fysiskt) Redovisa en nulägesanalys i form av en SWOT Förslag på fortsatt arbete

3 Bergsintressenter i samverkan Bergagårdsgruppen Bergahästen Jaktarrendatorer ??? Kyrkan

4 Samband mellan intressenter i Ekopark Halle-Hunneberg Kyrkan Jaktarrendatorer Sveaskog Stiftelsen Bergagården Ägarfördelning: Grästorp 5% Trollhättan 35% Vänersborg 60% Stiftelsen Bergagården Ägarfördelning: Grästorp 5% Trollhättan 35% Vänersborg 60% Kungajaktmuséet Kommunalt AB Vbg. äger 100% Kungajaktmuséet Kommunalt AB Vbg. äger 100% Kultur- och fritidsförvaltning inkl. Evenemang o Arena Fritid Kultur- och fritidsförvaltning inkl. Evenemang o Arena Fritid Barn- och utbildningsförvaltning Musiken Barn- och utbildningsförvaltning Musiken Gemensamma resurser Samhällsbyggnads- förvaltningen Evenemangsvaktmästare, evenemangsservice Fiske och fornvård Fiskevård/tillsyn, naturstigar, fornminnen, evenemangsservice Länsstyrelsen Kulturmiljöenheten Visit Thn-Vbg AB OK Skogsvargarna Besöksnäringen Naturskydds- föreningarna Hembygds föreningen Vargöns Alpina Skidklubb Hunnebergs- kolarna Gatuenheten Skog och Natur Gatuenheten Skog och Natur Paketering Marknadsföring Övriga intressenter: ”Bergahästen” Ornitologer Övriga intressenter: ”Bergahästen” Ornitologer Medlem Spiskupan Hunneberg AB

5 Ekonomiskt åtagande VerksamhetVänersborgTrollhättanGrästorpTotalt Stiftelsen Bergagården 860 000501 55071 6501 433 000 Kungajaktmuseet2 827 000 Fiske och Fornvård1 071 000 Summa4 758 000501 55071 6505 331 000 2013 Kostnaderna fördelas på Grästorps, Trollhättans och Vänersborgs kommuner i proportionerna 5 %, 35 % respektive 60 %.

6

7 Stiftelsen Bergagården

8

9

10

11

12 LEADER

13 Hunnebergskolarna

14 Naturskyddsföreningarna Torpet vid Grinnsjö

15

16 Utmaningar och utvecklingsområden Politisk samsyn om utveckling Utvecklingsstrategi Organisation Infrastruktur Marknadsföring Privata aktörer Boende Ekonomi Roller och ansvar Avtal Naturskolan

17 Förslag på fortsatt arbete Naturskolan Utvecklingsstrategi Ny organisation –Oförändrad verksamhet - ökad samverkan –Avveckla stiftelsen – all verksamhet till Kungajaktmuseet –Avveckla stiftelsen – Naturskolan till BUN – Övrig verksamhet till Kungajaktmuseet

18 MARIFUS-seminarium Det finns stor möjlighet att utveckla när- och fjärrturism Det är en lättillgänglig vildmark med hög grad av service (kan utvecklas) Ekoparken har stor utvecklingspotential till låg/rimlig kostnad Det går att kombinera Bevarande och gå mot mer Utvecklande Det finns få stora samlade vildmarksområden i södra Sverige – vi ska inte vara Liseberg eller Sarek. Samverkan mellan kommunerna diskuterades - Det konstaterades att det finns men att den är uppdelad och att det behövs en ny gemensam organisation. Möjligheter med ekoparken såsom exempelvis: Grön/Ekologisk turism Mountainbike- och ridleder Skidleder – sk. upplevelseleder (ej motionsspår) Skejtingled (skidor) Samordnat Halle- Hunnerbergsfiske Kanot- och båtuthyrning Fler vindskydd med övernattningsmöjligheter Observations- och fotokojor Husbilsparkering/ställplatser

19

20 Karta över skolor och förskolor


Ladda ner ppt "Utredning – verksamheterna på Halle- och Hunneberg."

Liknande presentationer


Google-annonser