Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10.Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi Genomgång av Beslutsförslaget ”Samverkan Topografiska data/Hydrografi” Information om Utkast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10.Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi Genomgång av Beslutsförslaget ”Samverkan Topografiska data/Hydrografi” Information om Utkast."— Presentationens avskrift:

1 10.Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi Genomgång av Beslutsförslaget ”Samverkan Topografiska data/Hydrografi” Information om Utkast till uppdragsdirektiv Samverkan Topografiska data/Hydrografi 2015 Ställningstagande 150325: Godkänna beslutsförslaget ”Samverkan Hydrografi” och att publicera dokumentationen på Svensk geoprocess hemsida Slutresultat HydrografiSlutresultat Hydrografi Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-03-25, Version 0.1 1(8)

2

3 Mottagarverksamheten Samverkan Geografisk information – Samverkan Bild/Höjd » Flygbild/Ortofoto » Laserdata/Höjddata – Samverkan Topografiska data » Hydrografi » Markanvändning » Markdetaljer » Kommunikation (väg/järnväg) » Byggnad » Adress Samverkan Geodetisk infrastruktur – Stompunkter Rollerna i dessa verksamheter är; Uppdragsledning, Ansvarig (mottagare), Uppdragsledare, Samverkansansvariga och Sakkunniga Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-02-10, Version 0.1

4 Ska verka för och bidra till att samverkansprojektet Svensk geoprocess effektmål nås. De övergripande målen är att bidra till effektivare myndighetsutövning och ökad användning av geografisk information och geodetisk infrastruktur i Sverige (lokalt, regionalt och nationellt) – ge ökade möjligheter till samverkan, utbyte av information samt samnyttjande av system och rutiner mellan kommuner, myndigheter och medborgare – bidra till ännu mer lättanvända och lättillgängliga produkter och tjänster för slutanvändarna – bidra till kostnadseffektiviseringar hos producenter, informationsägare och slutanvändare. Mottagarverksamheten Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-02-10, Version 0.1

5 Mottagarverksamheten Ska i samverkan förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen på ett sammanhållet sätt. Några grundläggande principer 1.Har Lantmäteriets samordningsroll inom geodataområdet som nav och är väl integrerad i ordinarie verksamheter inom berörda organisationer – är ingen ny fristående organisation. 2.Utgörs av ett nätverk med personer från Lantmäteriet, kommunerna och övriga berörda, vilka har den kompetens och de erfarenheter som arbetet kräver. 3.Utförs i årsvisa uppdrag med mål överenskomna i samverkan som anger vilka förändringar som ska åstadkommas, t.ex. avseende Verksamhet, Geodata, Avgifter, Produkter och/eller IT.

6 Samverkan geografiska information Uppdragsledning Samverkan Geografisk information ansvarar för att förvalta och vidareutveckla resultaten i samverkan. Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl. Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl. Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Ansvarig Samverkan Geografisk information är enheten Geografisk information, Lantmäteriet. Ordförandeskap i uppdragsledningen samt beställare av årsvisa uppdrag med fastställda mål och budget i samverkan. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Sektionschef Topografiska data Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Sektionschef Topografiska data Lantmäteriet. Operativ Uppdragsledare NN Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet

7 Samverkan Geografisk information Uppdragsledning Samverkan Geografisk information (som har att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen 1-8 (inte stompunkter)) Pär Hedén, ordförande Jens Rågvall, Samverkan Bild/Höjd Tobias Lindholm, Samverkan Topografiska data NN, kommun Föredragande är uppdragsledarna för resp. samverkansområde Övriga medverkande adjungeras vid behov Uppdragsledning Samverkan Geografisk information (som har att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen 1-8 (inte stompunkter)) Pär Hedén, ordförande Jens Rågvall, Samverkan Bild/Höjd Tobias Lindholm, Samverkan Topografiska data NN, kommun Föredragande är uppdragsledarna för resp. samverkansområde Övriga medverkande adjungeras vid behov Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-03-06, Version 0.1 Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Operativ Uppdragsledare NN

8 Mottagarverksamheten Samverkan Geografisk information Information om och förankring av förslag till mottagarverksamheten Samverkan Geografisk information – och specifikt Samverkan Hydrografi – har genomförts enligt följande: Xtra styrgrupp 150217: Pär Hedén (ordf), Anna Wallin (sekr), Karin Bergström, Thomas Lithén, Peter Andersson, Lars Malmestål, Marianne Leckström & Hans Lovén GinfoLG 150217: Pär Hedén (ordf), Tomas Ölund, Ingela Nässén, Annette Torensjö, Björn Wahlström, Tobias Lindholm & Mandy Lam samt Anna Wallin och Karin Bergström (föredragande) Arbetsplatsträff enhetssamordning Ginfo 150219: Björn Wahlström, Ann Rostö, Mikael Langeron, Emma Söderblom, Peter Andersson, Thomas Lithén & Karin Bergström (föredragande) Möte med mottagarna 150302: Tobias Lindholm och Jan Sjöhed samt Linnéa Söderholm & Karin Bergström (föredragande) Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-03-05, Version 0.1

9 Förslag: Mottagarverksamheten Samverkansverksamheterna omfattar hela geodataförsörjningen – insamling, lagring och tillhandahållande – och ska hanteras sammanhållet. Dess arbetsprocesser och intressenter är: Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-02-10, Version 0.1

10 Etablera Mottagarverksamhet i samverkan VT 2015HT 2015VT 2016HT 2016 Beslutsmöten Flygbild/Ortofoto Laserdata/Höjdmodell Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter 16/12 xxx 17/6 Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-02-10, Version 0.1 Pilotkommun med på noterna …

11 Mottagarverksamheten Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-02-10, Version 0.1 Uppdragsledning Samverkan Geografisk information Uppdragsledning Samverkan Geodetisk infrastruktur Lantmäteriets ledning SKL NVDB-rådet Geodatarådet Ledning Division Geodata Samverkansgrupp SKL o Lantmäteriet Xxx-rådet Samverkan xxx Flygbild/Ortofoto Laserdata/Höjdmodell Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter

12 Förslag: Mottagarverksamheten Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-02-10, Version 0.1 Uppdragsledning Samverkan Geografisk information Uppdragsledning Samverkan Geodetisk infrastruktur Lantmäteriets ledning SKL NVDB-rådet Geodatarådet Ledning Division Geodata Samverkansgrupp SKL o Lantmäteriet Xxx-rådet Samverkan xxx Flygbild/Ortofoto Laserdata/Höjdmodell Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter

13 Samverkan Geografisk information Uppdragsledning Samverkan Geografisk information (som har att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen 1-8 (inte stompunkter)) Pär Hedén, ordförande Jens Rågvall, Samverkan Bild/Höjd Tobias Lindholm, Samverkan Topografiska data NN, kommun Föredragande är uppdragsledarna för resp. samverkansområde Övriga medverkande adjungeras vid behov Uppdragsledning Samverkan Geografisk information (som har att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen 1-8 (inte stompunkter)) Pär Hedén, ordförande Jens Rågvall, Samverkan Bild/Höjd Tobias Lindholm, Samverkan Topografiska data NN, kommun Föredragande är uppdragsledarna för resp. samverkansområde Övriga medverkande adjungeras vid behov Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2015-03-19, Version 0.1 Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet, ansvarar för att etablera och bemanna samverkansområdet. T.f. Operativ uppdragsledare Anna Wallin Styra o leda arbetet, ansvarig samverkansprocessen Samverkansansvariga F/O LM: NN Kn: Alexander, Gbg Sakkunniga F/O Åsa Sehlstedt, ansvarig DPS NN, Plan för LM:s införande NN/Geodatasamordnare NN/Tillhandahållande T.f. Operativ uppdragsledare Anna Wallin Styra o leda arbetet, ansvarig samverkansprocessen Samverkansansvariga F/O LM: NN Kn: Alexander, Gbg Sakkunniga F/O Åsa Sehlstedt, ansvarig DPS NN, Plan för LM:s införande NN/Geodatasamordnare NN/Tillhandahållande Operativ uppdragsledare NN Styra o leda arbetet, ansvarig samverkansprocessen Samverkansansvariga Topodata LM: NN Kn: NN Sakkunniga Topodata NN, ansvarig DPS NN/LM NN/Kn NN övriga Operativ uppdragsledare NN Styra o leda arbetet, ansvarig samverkansprocessen Samverkansansvariga Topodata LM: NN Kn: NN Sakkunniga Topodata NN, ansvarig DPS NN/LM NN/Kn NN övriga Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum

14 Samverkan Geografisk information Roller & organisationsprincip Uppdragsledning Samverkan Geografisk information ansvarar för att förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen. Konsulter/leverantörer geodata/IT Användarforum Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga Trafikverket Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl. Samverkansansvarig Sakkunniga SMHI/SjöV/SCB/TrV … m.fl. Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Samverkansansvarig Sakkunniga Kommunsidan Ansvarig Samverkan Geografisk information är Pär Hedén, enheten Geografisk information, Lantmäteriet. Ordförande i uppdragsledningen samt beställare av årsvisa uppdrag med i samverkan fastställda mål och budget. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Bild/Höjd Jens Rågvall, sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet. Uppdragsledare Samverkan Topografiska data Tobias Lindholm, sektionschef Topografiska data Lantmäteriet. Operativ Uppdragsledare NN Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet Samverkansansvarig Sakkunniga Lantmäteriet


Ladda ner ppt "10.Mottagarverksamheten Samverkan Topografiska data/Hydrografi Genomgång av Beslutsförslaget ”Samverkan Topografiska data/Hydrografi” Information om Utkast."

Liknande presentationer


Google-annonser