Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars"— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars

2 Landsbygdsutvecklare/handläggare
Näringslivsutvecklare Samhällsplanerare Näringslivskontor Samhällsbyggnadsförvalting Näringslivsbolag

3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Hållbarhet och planering avdelningen Trafik och mark Exploatering Mät och karta Näringsliv

4 Byföreningar Intresseföreningar/sockenråd Kommunbygderådet Landsbygdsrådet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

5 Landsbygdsrådet Väljs av Kommunfullmäktige och rapporterar till Kommunstyrelsen utvecklingsutskott. Nio politiker, en från varje parti. Två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. Fyra representanter från lokala intresseföreningar och en representant för LRF. Vid behov adjungeras tjänstemän från Kopparstaden och Falu Energi och Vatten.

6 Landsbygdsrådet sammanträder ca fyra gånger per år och har en sekreterare från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Två av mötena sammanfaller med kommunbygderådets politikerträffar.

7 Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Bredbandsutbyggnad Kommersiell- och offentlig service Kultur- och fritidsfrågor Plan- och byggfrågor Kommundelsutvecklingsmedel EU-program för landsbygden Landskandskapsvård Integration

8 Kommundelsutveckling - KDU
Under arbetet med att revidera Tillväxtprogrammet inom avsnitt attraktiva livsmiljöer blev vi inspirerade av utvecklingsarbetet i Jönköpings kommun. November 2010 beslutades att införda KDU. kr per år i tre år avsattes.

9 2014 och 2015 har 2 intresseföreningar beviljats 500 000 kr var per år.
Intresseföreningarna söker medel. Landsbygdsrådet granskar ansökningarna och tar fram förslag på hur medlen ska fördelas. Beslut tas av Kommunstyrelsen. Efter genomfört projekt ska utvärdering och redovisning lämnas till Landsbygdsrådet.

10 Från 2016 nya kriterier: Budget per år kr. Projekten ska kunna löpa över max två år. Får omfatta minst kr och max kr. Medlen ska även kunna användas som medfinansiering i andra projekt.

11 Utvecklingsplaner Utvecklingsplaner tas fram i samverkan på lokal nivå. Utvecklingsplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, målsättning, åtgärder och plan för fortsatt arbete. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande är mycket viktigt. Goda erfarenheterna ska tillvaratas och utvecklas.

12 Intresseföreningar Aspeboda Intresseförening
Bjursås Sockenråd inkl. Sågmyra Byaråd Grycksbo Byaråd Envikens Intresseförening Sundborns Sockenråd Svärdsjö Intresseförening inkl. Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs Intresseförening Vika Intresseförening

13 2011: Besöksparkering, Sundborn
2012: Sevärda Svärdsjöbygden 2013: Utveckling av Bjursås socken och vägbelysning i Sågmyra 2014: Vackra Enviken Vika i dina händer 2015: Aspeboda för arbete, fritid och hälsa Projekt Grycksbo

14 Serviceplan (Varuförsörjningsplan 2007)
Landsbygdsprogram (1994) Fördjupad ÖP Landsbygd Gemensam ÖP Falun-Borlänge

15 Hemsändningsbidrag 200 kr per hemsändning
5 butiker har hemsändningsbidrag i dag 4 kör ut matkassar 1 hämtar kunderna med bil 1 gång/vecka

16 Regionala Serviceprogrammet -RSP
Mat Bensin Pengar Paket

17 Servicepunkter på biblioteksfilialerna
Bjursås Svärdsjö Vika

18 Bredbandsgruppen IT-kontoret Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Falu Stadsnät (FEV) Faluns Bredbandsstrategi Fiberutbyggnad ”Falumodellen” Mätning av mobiltäckning

19 Leader perioden 2007-2013 Leader Falun-Borlänge
Paraplyprojekt: Ungdomsprojekt, Byakuten och Mötesplatser på landsbygden Leader Dalälvarna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen

20 Lokal Ledd Utveckling 2014-2020
Fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, EJFLU Regionala utvecklingsfonden, ERUF Socialfonden, ESF Havs- och fiskerifonden, EHFF 53 områden har sökt om att bilda Leaderområden Utveckling Dalälvarnas (10 kommuner) Leader Nedre Dalälven Leader Bergslagen

21 Budget 89 miljoner för hela perioden
Vecka 17 preliminärt besked från Jordbruksverket September Jordbruksverket fattar beslut Budget från 2016

22 Dalälvarnas utvecklingsområde Vision
En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig. Insikt och nyfikenhet som ger tillväxt på djupet.

23 Övergripande horisontella mål
Jämställdhet Icke diskriminering och likabehandling Miljö och klimat Hållbar utveckling

24 Övergripande mål En konkurrenskraftig landsbygd genom kunskap och innovation Högre ekonomisk tillväxt genom nya kompetenser Starkt och hållbart näringsliv i mångfald Livskraftig landsbygd för alla

25 Insatsområden Kommunikationer och infrastruktur
Aktiviteter och service för lokal utveckling Arbetsmarknad och näringslivets utveckling Skog och mark som resurs för ett hållbart och innovativt näringsliv Energi, klimat och miljö Befolkningsutveckling Engagemang för samarbete och samverkan Integration Besöksnäringen Fiske Samarbete i trepartnerskapet

26 Facebook, hemsidor och nyhetsbrev om Leader:
Jordbruksverket Landsbygdsnätverket Leader Bergslagen Leader DalÄlvarna Leader Nedre Dalälven (NeDa)

27 Tack! Joanna Stridh Näringslivsutvecklare/ Landsbygdslots
Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars"

Liknande presentationer


Google-annonser