Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-04-14 Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-04-14 Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars."— Presentationens avskrift:

1 2015-04-14 Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars

2 2015-04-14 Landsbygdsutvecklare/handläggare Näringslivsutvecklare Samhällsplanerare Näringslivskontor Samhällsbyggnadsförvalting Näringslivsbolag

3 2015-04-14 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Hållbarhet och planering avdelningen Trafik och mark Exploatering Mät och karta Näringsliv

4 2015-04-14 Byföreningar Intresseföreningar/sockenråd Kommunbygderådet Landsbygdsrådet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

5 2015-04-14 Landsbygdsrådet Väljs av Kommunfullmäktige och rapporterar till Kommunstyrelsen utvecklingsutskott. Nio politiker, en från varje parti. Två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. Fyra representanter från lokala intresseföreningar och en representant för LRF. Vid behov adjungeras tjänstemän från Kopparstaden och Falu Energi och Vatten.

6 2015-04-14 Landsbygdsrådet sammanträder ca fyra gånger per år och har en sekreterare från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Två av mötena sammanfaller med kommunbygderådets politikerträffar.

7 2015-04-14 Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Bredbandsutbyggnad Kommersiell- och offentlig service Kultur- och fritidsfrågor Plan- och byggfrågor Kommundelsutvecklingsmedel EU-program för landsbygden Landskandskapsvård Integration

8 2015-04-14 Kommundelsutveckling - KDU Under arbetet med att revidera Tillväxtprogrammet inom avsnitt attraktiva livsmiljöer blev vi inspirerade av utvecklingsarbetet i Jönköpings kommun. November 2010 beslutades att införda KDU. 500 000 kr per år i tre år avsattes.

9 2015-04-14 2014 och 2015 har 2 intresseföreningar beviljats 500 000 kr var per år. Intresseföreningarna söker medel. Landsbygdsrådet granskar ansökningarna och tar fram förslag på hur medlen ska fördelas. Beslut tas av Kommunstyrelsen. Efter genomfört projekt ska utvärdering och redovisning lämnas till Landsbygdsrådet.

10 2015-04-14 Från 2016 nya kriterier: Budget per år 1 000 000 kr. Projekten ska kunna löpa över max två år. Får omfatta minst 100 000 kr och max 500 000 kr. Medlen ska även kunna användas som medfinansiering i andra projekt.

11 2015-04-14 Utvecklingsplaner Utvecklingsplaner tas fram i samverkan på lokal nivå. Utvecklingsplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, målsättning, åtgärder och plan för fortsatt arbete. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande är mycket viktigt. Goda erfarenheterna ska tillvaratas och utvecklas.

12 2015-04-14 Intresseföreningar Aspeboda Intresseförening Bjursås Sockenråd inkl. Sågmyra Byaråd Grycksbo Byaråd Envikens Intresseförening Sundborns Sockenråd Svärdsjö Intresseförening inkl. Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs Intresseförening Vika Intresseförening

13 2015-04-14 2011: Besöksparkering, Sundborn 2012: Sevärda Svärdsjöbygden 2013: Utveckling av Bjursås socken och vägbelysning i Sågmyra 2014: Vackra Enviken Vika i dina händer 2015: Aspeboda för arbete, fritid och hälsa Projekt Grycksbo

14 2015-04-14 Serviceplan (Varuförsörjningsplan 2007) Landsbygdsprogram (1994) Fördjupad ÖP Landsbygd Gemensam ÖP Falun-Borlänge

15 2015-04-14 Hemsändningsbidrag 200 kr per hemsändning 5 butiker har hemsändningsbidrag i dag 4 kör ut matkassar 1 hämtar kunderna med bil 1 gång/vecka

16 2015-04-14 Regionala Serviceprogrammet -RSP Mat Bensin Pengar Paket

17 2015-04-14 Servicepunkter på biblioteksfilialerna Bjursås Svärdsjö Vika

18 2015-04-14 Bredbandsgruppen IT-kontoret Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Falu Stadsnät (FEV) Faluns Bredbandsstrategi Fiberutbyggnad ”Falumodellen” Mätning av mobiltäckning

19 2015-04-14 Leader perioden 2007-2013 Leader Falun-Borlänge Paraplyprojekt: Ungdomsprojekt, Byakuten och Mötesplatser på landsbygden Leader Dalälvarna Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen

20 2015-04-14 Lokal Ledd Utveckling 2014-2020 Fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, EJFLU Regionala utvecklingsfonden, ERUF Socialfonden, ESF Havs- och fiskerifonden, EHFF 53 områden har sökt om att bilda Leaderområden Utveckling Dalälvarnas (10 kommuner) Leader Nedre Dalälven Leader Bergslagen

21 2015-04-14 Budget 89 miljoner för hela perioden Vecka 17 preliminärt besked från Jordbruksverket September Jordbruksverket fattar beslut Budget från 2016

22 2015-04-14 Dalälvarnas utvecklingsområde Vision En tilltalande landsbygd där samarbete lönar sig. Insikt och nyfikenhet som ger tillväxt på djupet.

23 2015-04-14 Övergripande horisontella mål Jämställdhet Icke diskriminering och likabehandling Miljö och klimat Hållbar utveckling

24 2015-04-14 Övergripande mål 1. En konkurrenskraftig landsbygd genom kunskap och innovation 2. Högre ekonomisk tillväxt genom nya kompetenser 3. Starkt och hållbart näringsliv i mångfald 4. Livskraftig landsbygd för alla

25 2015-04-14 Insatsområden 1. Kommunikationer och infrastruktur 2. Aktiviteter och service för lokal utveckling 3. Arbetsmarknad och näringslivets utveckling 4. Skog och mark som resurs för ett hållbart och innovativt näringsliv 5. Energi, klimat och miljö 6. Befolkningsutveckling 7. Engagemang för samarbete och samverkan 8. Integration 9. Besöksnäringen 10. Fiske 11. Samarbete i trepartnerskapet

26 2015-04-14 Facebook, hemsidor och nyhetsbrev om Leader: Jordbruksverket Landsbygdsnätverket Leader Bergslagen Leader DalÄlvarna Leader Nedre Dalälven (NeDa)

27 2015-04-14 Tack! Joanna Stridh Näringslivsutvecklare/ Landsbygdslots Telefon: 023-826 76 E-post: joanna.stridh@falun.se


Ladda ner ppt "2015-04-14 Landsbygdsutveckling Länsbygderådet Dalarnas årsmöte Malung 29 mars."

Liknande presentationer


Google-annonser