Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet."— Presentationens avskrift:

1 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

2 Bakgrund - förbättrade näringslivskontakter! 8 av 10 företag Tillgänglig, god service, rättssäker, effektiv Brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsa, serveringstillstånd Svenskt Näringsliv, + 38 placeringar 2014, 231 Näringslivsstrategin

3 Förenkla helt enkelt! Utbildning i samarbete med SKL Kommuner som vill förbättra sina företagskontakter ”En väg in” och certifierad företagslots Arbetsgrupp: Jasmina Lilja, Mona Wrethman, Karolin Olsson, Ann-Britt Svedberg Styrgrupp: KDL

4 Utbildning i 4 steg Förträff Företag och Kommunen Företag och Kommunen Förenkla – hur gör andra? Hur gör vi? Handla!

5 Vad har vi upplevt hittills? Företagens villkor och drömmar Teater och inspiration Det goda Värdskapet Erfarenheter från andra – hur hade du gjort? Skatteverket Vad säger forskningen? Kreativ i vardagen Mötas, lära, förstå och utveckla ideer Serviceskyldighet och myndighetsutövning Förändringsarbete Handlingsplan!

6 Handlingsplan, nästa steg Attityder Samverkan Organisation Handläggning Information

7 Dags för action!

8 Den empatiske byråkraten! Den empatiska byråkraten: Förstår kunden Förmedlar kunskap Fattar rättssäkra beslut Är trygg i sin roll Vet vem vi är till för Värdeord i diskussioner Möjligheter Bemötande Effektivitet Stolthet Respekt Samverkan

9 Utvecklingsområde – Vår attityd! Hur skapar vi ökat värde för kunden? Åtgärd: Utbildning för handläggare Inspirationsföreläsningar för handläggare Feedbackverktyg Värdegrund för service Syfte: ”Den empatiske byråkraten”,,,,

10 Utvecklingsområde – Service Telefon- och öppettider Telefon- och öppettider Åtgärd: Införa telefontid, utifrån behov Öppettider utifrån kundbehov Syfte Ökad tillgänglighet för kunden Förbättrad arbetsmiljö

11 Utvecklingsområde – Lärande Ökad kunskap om varandra Ökad kunskap om varandra ! Åtgärd: Nyanställda gör praktik hos andra enheter Interna studiebesök Goda exempel Syfte Ökad kommunikation Ökad kompetens

12 Utvecklingsområde – Lärande Utvärdera Utvärdera Åtgärd: Avsätta tid för utvärdering Metoder för utvärdering Syfte Ökad kompetens Bättre service

13 Utvecklingsområde – Service Kommunvägledare Kommunvägledare Åtgärd: Utreda förutsättningarna, för att Införa Kommunvägledare Syfte: Ökad service till kunden Kortare handläggningstider

14 Utvecklingsområde – Lärande Erfarenhetsbyte, externt Erfarenhetsutbyte, extern Åtgärd Studiebesök andra organisationer Nyttja nätverk för utveckling Syfte Ökad kompetens Bättre service

15 Service - Företagslots Åtgärd: Certifiering företagslots Etableringsgrupp Syfte Garanterad kompetens Marknadsföringsvärde Enklare för kunden Lära av varandra Samordna information Samverkan i gruppen

16 Utvecklingsområde Kommunikation - Information Information Åtgärd Information på olika språk Checklistor i olika ärendetyper Svar på de vanligaste frågorna Syfte Rätt från början Kunden ökad kunskap

17 Utvecklingsområde – Service E-tjänster E-tjänster Åtgärd Införa e-tjänster utifrån behov Syfte 24-timmars myndigheten Förbättrad service

18 Utvecklingsområde Service - Blanketter Blanketter Åtgärd Erbjuda hjälp att fylla i blanketter Förenkla blanketter Syfte Rätt från början Kompletta handlingar Kortare handläggningstid Bättre service

19 Utvecklingsområde – Service LEAN LEAN – Värdeflödeskartläggning Åtgärd: Nuläges- och framtidsanalys Handlingsplan Uppföljning 30-60-90 En kartläggning/enhet/år Syfte: Ökad kundfokus Kortare handläggningstid

20 Utvecklingsområde Kommunikation - Tjänstegarantier Tjänstegarantier Årgärd: Beskrivning av tjänsten Vad kunden kan förvänta sig av oss Vad vi förväntar oss av kunden, för att vi skall kunna leverera tjänsten Syfte Ökad kommunikation

21 Vad händer nu?? Möte arbetsgruppen Information KDL Information KS Näringslivsdialog Handlingsplanen genomförande! Arbetsgrupper

22 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

23 Service och bemötande E-tjänster Värdeflödeskartläggning (LEAN) Kommunkompassen - Handlingsplan Kommunikationsstrategi Anvisningar e-post/telefoni/kompetenskatalog Kvalitetsutmärkelsen Utmärkt Service Tjänstegarantier Synpunktshantering Hur involvera brukare i verksamhetsutveckling Mått som mäter brukartillfredställelse LiA – sex halva chefsdagar Diskriminering och kränkande särbehandling

24 Frågeställningar????? Behov i verksamheterna Målsättning och strategi Samordning av nuläge Service och bemötande som paraply för ”kvalitetsutveckling”? Organisation Resurser


Ladda ner ppt "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet."

Liknande presentationer


Google-annonser