Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet"— Presentationens avskrift:

1 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
ABVälkommen! Ett område som är viktigt är kommunens företagskontakter och hur de kan förbättras

2 Bakgrund - förbättrade näringslivskontakter!
8 av 10 företag Tillgänglig, god service, rättssäker, effektiv Brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsa, serveringstillstånd Svenskt Näringsliv, + 38 placeringar 2014, 231 Näringslivsstrategin Karolin! Tre förvaltningar och Närf NKI 67 är snitt i Sverige, Insiktmätning, nästa gång 2016

3 Förenkla helt enkelt! Utbildning i samarbete med SKL
Kommuner som vill förbättra sina företagskontakter ”En väg in” och certifierad företagslots Arbetsgrupp: Jasmina Lilja, Mona Wrethman, Karolin Olsson, Ann-Britt Svedberg Styrgrupp: KDL Ann-Britt

4 Förenkla – hur gör andra? Hur gör vi?
Utbildning i 4 steg Handla! Förenkla – hur gör andra? Hur gör vi? Företag och Kommunen Karolin !Nu steg 3 tillsammans med 7 andra kommuner Förträff

5 Vad har vi upplevt hittills?
Företagens villkor och drömmar Teater och inspiration Det goda Värdskapet Erfarenheter från andra – hur hade du gjort? Skatteverket Vad säger forskningen? Kreativ i vardagen Mötas, lära, förstå och utveckla ideer Serviceskyldighet och myndighetsutövning Förändringsarbete Handlingsplan! Ann-Britt! Det goda värdskapet – alla är våra gäster oavsett ärende Skatteverket, vad lägger vi tiden på och vilka effekter ger det? Vad säger forskningen? Handläggarrollen – den strikta byråkraten, den fixande konsulten, den empatiske byråkraten (service och myndighetsroll går hand i hand)

6 Handlingsplan, nästa steg
Attityder Information Organisation Samverkan Handläggning Karolin

7 Dags för action! Karolin

8 Den empatiske byråkraten!
Den empatiska byråkraten: Förstår kunden Förmedlar kunskap Fattar rättssäkra beslut Är trygg i sin roll Vet vem vi är till för Värdeord i diskussioner Möjligheter Bemötande Effektivitet Stolthet Respekt Samverkan Ann-Britt

9 Utvecklingsområde – Vår attityd!
Hur skapar vi ökat värde för kunden? Åtgärd: Utbildning för handläggare Inspirationsföreläsningar för handläggare Feedbackverktyg Värdegrund för service Syfte: ”Den empatiske byråkraten” Ann-Britt ,

10 Utvecklingsområde – Service Telefon- och öppettider
Åtgärd: Införa telefontid, utifrån behov Öppettider utifrån kundbehov Syfte Ökad tillgänglighet för kunden Förbättrad arbetsmiljö Ann-Britt

11 Utvecklingsområde – Lärande Ökad kunskap om varandra
Åtgärd: Nyanställda gör praktik hos andra enheter Interna studiebesök Goda exempel Syfte Ökad kommunikation Ökad kompetens Ann-Britt

12 Utvecklingsområde – Lärande Utvärdera
Åtgärd: Avsätta tid för utvärdering Metoder för utvärdering Syfte Ökad kompetens Bättre service Ann-Britt

13 Utvecklingsområde – Service Kommunvägledare
Åtgärd: Utreda förutsättningarna, för att Införa Kommunvägledare Syfte: Ökad service till kunden Kortare handläggningstider Ann-Britt

14 Utvecklingsområde – Lärande Erfarenhetsbyte, externt
Erfarenhetsutbyte, extern Åtgärd Studiebesök andra organisationer Nyttja nätverk för utveckling Syfte Ökad kompetens Bättre service Ann-Britt

15 Service - Företagslots
Åtgärd: Certifiering företagslots Etableringsgrupp Syfte Garanterad kompetens Marknadsföringsvärde Enklare för kunden Lära av varandra Samordna information Samverkan i gruppen Ann-Britt

16 Utvecklingsområde Kommunikation - Information
Åtgärd Information på olika språk Checklistor i olika ärendetyper Svar på de vanligaste frågorna Syfte Rätt från början Kunden ökad kunskap Ann-Britt

17 Utvecklingsområde – Service E-tjänster
Åtgärd Införa e-tjänster utifrån behov Syfte 24-timmars myndigheten Förbättrad service Ann-Britt

18 Utvecklingsområde Service - Blanketter
Åtgärd Erbjuda hjälp att fylla i blanketter Förenkla blanketter Syfte Rätt från början Kompletta handlingar Kortare handläggningstid Bättre service Ann-Britt

19 Utvecklingsområde – Service LEAN
LEAN – Värdeflödeskartläggning Åtgärd: Nuläges- och framtidsanalys Handlingsplan Uppföljning En kartläggning/enhet/år Syfte: Ökad kundfokus Kortare handläggningstid Ann-Britt

20 Utvecklingsområde Kommunikation - Tjänstegarantier
Årgärd: Beskrivning av tjänsten Vad kunden kan förvänta sig av oss Vad vi förväntar oss av kunden, för att vi skall kunna leverera tjänsten Syfte Ökad kommunikation Ann-Britt

21 Vad händer nu?? Möte arbetsgruppen Information KDL Information KS
Näringslivsdialog Handlingsplanen genomförande! Arbetsgrupper

22 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
Ove/Marie Tack för idag!

23 Service och bemötande E-tjänster Värdeflödeskartläggning (LEAN)
Kommunkompassen - Handlingsplan Kommunikationsstrategi Anvisningar e-post/telefoni/kompetenskatalog Kvalitetsutmärkelsen Utmärkt Service Tjänstegarantier Synpunktshantering Hur involvera brukare i verksamhetsutveckling Mått som mäter brukartillfredställelse LiA – sex halva chefsdagar Diskriminering och kränkande särbehandling

24 Frågeställningar????? Behov i verksamheterna Målsättning och strategi
Samordning av nuläge Service och bemötande som paraply för ”kvalitetsutveckling”? Organisation Resurser


Ladda ner ppt "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet"

Liknande presentationer


Google-annonser