Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN DEL AV VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN DEL AV VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG"— Presentationens avskrift:

1 EN DEL AV VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG

2 SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH HÅLLBARHET
CSR - Självklarhet och en konkurrensfördel Bra sätt att sprida vårt goda namn och verka för vårt samhällsengagemang Kunskap är en förutsättning för ett hållbart samhälle Förstår man problemen när man är yngre, så kan man ägna sig åt lösningarna när man är lite större

3 VÅRT SAMARBETE Natur & Miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling. Läromedelsserien består av tre steg och är avsedd för grundskolans skolår 4 till 6. Materialet är aktuellt, inspirerande och lätt att tycka om. Böckerna är elevens gåva och tas hem efter avslutad årskurs i skolan. Varje elev får en egen bok och böckerna når även familjen genom läxor och familjediskussioner. Ansvarig utgivare är Svenska Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat Genom att ge ut pedagogiska läromedel och material vill Kunskapsförlaget vara en bidragande kraft i samhället för en hållbar utveckling.

4 LÄROMEDLET Materialet följer den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11 och är ett utmärkt verktyg i lärande för en hållbar utveckling. Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg med hänsyn tagen till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning samt fördjupningar, övningar och experiment. Hela vår läromedelsserie får mycket bra omdömen av lärare och omnämns i ”Guide till arbete med klimat och energi”. Denna guide är tänkt att fungera som en vägledning och ge en röd tråd till hur undervisning i klimat och energi kan struktureras.

5 KOMMUNIKATION OM VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG
Vi profilerar oss på Natur & Miljöboken mot skolbarn, föräldrar och samhället där vi är verksamma. Tillsammans med näringsliv i vårt närområde, utbildar våra skolbarn för en hållbar framtid Vi kommunicerar vårt samarbete i årsredovisning, hållbarhetsrapport och kund- och personaltidningar. Vi har taget emot ett sigill och texter för publicering på vår webb Mer information hos

6 NATUR & MILJÖBOKEN I SIFFROR
böcker vid utgivning 2015 85 % använder i sin undervisning 89 % vill ha boken nästa läsår böcker totalt har delats ut till Sveriges elever och lärare sedan 1995

7 VAD ANDRA SAMARBETSPARTNERS SÄGER
” Bra sätt att sprida vårt goda namn och verka för vårt samhällsengagemang. ” ” Långsiktig investering och en del i hur vårt företag tänker kring hållbarhet.” ” Hållbarhet är en av våra värderingar, det gäller även i det långa loppet och då är våra barn en självklar målgrupp.” ” Barn idag kommer att ha en stor roll i att lösa klimat-problematiken, det är därför väldigt viktigt att de tidigt lär sig om energifrågor och miljö. ”

8 Tack för ert engagemang!
”Alla vi som arbetar med utgivningen av Natur & Miljöboken vill tacka för ert engagemang och för att ni ger möjligheten till att läromedlet om vår natur och miljö kan delas ut till elever och lärare i regionen. Tack vare det engagemanget ger ni tillsammans med näringsliv, skola och kommun våra barn möjligheten till kunskap som vi är övertygande om kommer att leda till förändring i framtiden!” Stellan Sandh Vd, Svenska Kunskapsförlaget Ansvarig utgivare Natur & Miljöboken


Ladda ner ppt "EN DEL AV VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG"

Liknande presentationer


Google-annonser