Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015. Nytt ägardirektiv 2013-12-11. Ägardirektiv:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015. Nytt ägardirektiv 2013-12-11. Ägardirektiv:"— Presentationens avskrift:

1 Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015

2 Nytt ägardirektiv 2013-12-11. Ägardirektiv:

3 Främja bostadsförsörjningen och eftersträva ett varierat utbud av bostäder av god kvalitet i kommunens tätorter. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 nya lägenheter (2014) Plan framtagen för ca 200 nya lägenheter 121 mkr i underhåll och investering 2014. Ägardirektiv:

4 Bolaget skall verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer, både på egen hand och tillsammans med andra aktörer. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bolaget medverkar i Tema Torpa. Bolaget finansierar Hjälpande Händer Bolaget har haft bomöten i alla kvarter. Bolaget satsade 1,8 mkr på säkerhetsåtg. Ägardirektiv:

5 Samverka med kommunen för att erbjuda boenden för personer med särskilda behov. Detta kan ske genom kategoriboenden för äldre, funktionshindrade m.fl. grupper och genom s.k. social kontrakt eller liknande. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Bosamkontrakt → 10 st egna kontrakt. 424 lgh i kategoriboende för äldre. Gläntan har iordningställts för flyktingbarn. Ägardirektiv:

6 Bolaget har ett särskilt ansvar att medverka vid uppfyllande av kommunens skyldigheter att tillhandahålla bostäder för flyktingar och hemlösa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ca: 33% av hyresgäster har utländsk bakgrund Ett väl fungerande samarbete gällande BOSAM. Gläntan har iordningställts för flyktingbarn. Ägardirektiv:

7 Bolaget skall bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Energisparåtg. → 10,5% i minskad förbrukning. Separering av dag och spillvatten på Ripan. Minskad elförbrukning med 2 % för 2014 Få sopsorteringen att fungera Ägardirektiv:

8 Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investeringsbeslut skall på sikt vara lönsamma. Hyresgästers och kommunkoncernens ekonomier hålls åtskilda. Avtalet gällande socialfastigheter är för kort. Ägardirektiv:

9 Bolaget skall långsiktigt eftersträva en soliditet på 20% - - - - - - - - - - - - - - - - - - Soliditeten har ökat från 11,1% till 11,3% 2014 Ägardirektiv:

10 Bolaget skall eftersträva en avkastning på 4 % av eget kapital. Fastigheter som ingår i blockhyresavtalet med Vänersborgs kommun undantas från avkastningskravet. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bolaget egna kapital = 146,5 mkr. 4% av detta = 5,8 mkr RESULTAT 2014 = 10,3 mkr (efter skatt) Ägardirektiv:

11 Eventuell utdelning till ägaren förutsätter att soliditetsmålet uppnåtts. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ej uppnått. Ägardirektiv:

12 Roddaregatan (Etapp 5 - sista) Cypressen byggstart 2016 Haren, Narcissen, Holmängen Niklasberg: Gläntan, Solbacken Nytt fiberavtal 1000 mbit/s. Framåt

13

14 Roddaregatan (Etapp 5 - sista) Cypressen byggstart 2016 Haren, Narcissen, Holmängen Niklasberg: Gläntan, Solbacken Nytt fiberavtal 1000 mbit/s. Framåt


Ladda ner ppt "Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015. Nytt ägardirektiv 2013-12-11. Ägardirektiv:"

Liknande presentationer


Google-annonser