Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015."— Presentationens avskrift:

1 Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015

2 Ägardirektiv: Nytt ägardirektiv

3 Ägardirektiv: Främja bostadsförsörjningen och eftersträva ett varierat utbud av bostäder av god kvalitet i kommunens tätorter. 12 nya lägenheter (2014) Plan framtagen för ca 200 nya lägenheter 121 mkr i underhåll och investering 2014.

4 Ägardirektiv: Bolaget skall verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer, både på egen hand och tillsammans med andra aktörer. Bolaget medverkar i Tema Torpa. Bolaget finansierar Hjälpande Händer Bolaget har haft bomöten i alla kvarter. Bolaget satsade 1,8 mkr på säkerhetsåtg.

5 Ägardirektiv: Samverka med kommunen för att erbjuda boenden för personer med särskilda behov. Detta kan ske genom kategoriboenden för äldre, funktionshindrade m.fl. grupper och genom s.k. social kontrakt eller liknande. 20 Bosamkontrakt → 10 st egna kontrakt. 424 lgh i kategoriboende för äldre. Gläntan har iordningställts för flyktingbarn.

6 Ägardirektiv: Bolaget har ett särskilt ansvar att medverka vid uppfyllande av kommunens skyldigheter att tillhandahålla bostäder för flyktingar och hemlösa. Ca: 33% av hyresgäster har utländsk bakgrund Ett väl fungerande samarbete gällande BOSAM. Gläntan har iordningställts för flyktingbarn.

7 Ägardirektiv: Bolaget skall bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Energisparåtg. → 10,5% i minskad förbrukning. Separering av dag och spillvatten på Ripan. Minskad elförbrukning med 2 % för Få sopsorteringen att fungera

8 Ägardirektiv: Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Investeringsbeslut skall på sikt vara lönsamma. Hyresgästers och kommunkoncernens ekonomier hålls åtskilda. Avtalet gällande socialfastigheter är för kort.

9 Ägardirektiv: Bolaget skall långsiktigt eftersträva en soliditet på 20% Soliditeten har ökat från 11,1% till 11,3% 2014

10 Ägardirektiv: Bolaget skall eftersträva en avkastning på 4 % av eget kapital. Fastigheter som ingår i blockhyresavtalet med Vänersborgs kommun undantas från avkastningskravet. Bolaget egna kapital = 146,5 mkr. 4% av detta = 5,8 mkr RESULTAT 2014 = 10,3 mkr (efter skatt)

11 Ägardirektiv: Eventuell utdelning till ägaren förutsätter att soliditetsmålet uppnåtts. Ej uppnått.

12 Framåt Roddaregatan (Etapp 5 - sista) Cypressen byggstart 2016
Haren, Narcissen, Holmängen Niklasberg: Gläntan, Solbacken Nytt fiberavtal 1000 mbit/s.

13 Framåt

14 Framåt Roddaregatan (Etapp 5 - sista) Cypressen byggstart 2016
Haren, Narcissen, Holmängen Niklasberg: Gläntan, Solbacken Nytt fiberavtal 1000 mbit/s.


Ladda ner ppt "Vänersborgsbostäder 2014 Bolagsdag 1 april 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser