Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bankaffären Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bankaffären Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen."— Presentationens avskrift:

1 1 Bankaffären Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen

2 2 Bankens roll och finansieringsformer Rörelsefinansiering (kundfordringar, varulager, pågående arbete) Kontokredit - Jämnar ut toppar och dalar i företagets likviditet. Factoring - Belåning av kundfakturor. Kortkredit – Kredit vid mindre och kortare likviditetsbehov Investeringsfinansiering (maskiner & inventarier, fastigheter, förvärv) Lån - Företaget äger själv objektet, bokför det i balansräkningen, Avbetalning skriver av det i resultaträkningen och kostnadsför räntan. Leasing - Möjlighet att hyra objekt via t ex SEB. Leasing binder inte eget kapital och ger därmed större handlingsfrihet.

3 3 Privatekonomisk rådgivning Private Banking Kort / Betalningslösningar Placeringar Ägarförändring Elektroniska banktjänster Utlandsetablering Finansiering Stiftelser En överblick av Banktjänster Telefonbanken företag 7/24/365 Försäkringar

4 4 Finansiering En överblick av Banktjänster Exempel: Flera typer av garantier Garantier Extern försäkring = Accepteras av mottagaren ≠

5 5 Vad tittar banken på? Grundprincipen: företaget bör finansieras med ägarens pengar tills positivt resultat uppnås Förtroende – för bolagets ledning och dess förmåga att driva verksamheten på ett professionellt sätt. Syftet – vad ska finansieras? Vid investeringsfinansiering är både kassaflödet och kalkylen för själva investeringen viktiga Återbetalningsförmåga Egen insats, eget kapital Säkerheter Bransch

6 6 Vad tittar banken på? Affärsidé/affärsplan Marknadsanalys/bedömning Prognoser, budgets samt resultat och balansräkning (senaste årsbokslut) Grunden för bankens kreditgivning bygger på förtroende!

7 7 En bankmans tips Vem vill jag möta på banken? Hur förbereder jag min bankman? Agenda Sannolikheten för att få en bättre diskussion är högre genom att ha rätt förbered person på andra sidan skrivbordet. Agendan skapar struktur och möjliggör till fler frågor vid kundmötet.

8 Hur bör ett bolag finansieras- Nuvarande syn Förlust SEB Riskkapital Vinst Tid Offentliga medel EU-stöd Ägarkapital Almi

9 Hur bör ett bolag finansieras-större samverkan Förlust Vinst Tid Ägarkapital SEB Almi Samverkans finansiering både i steg 1 och steg 2. Prata om steg 2 redan i steg 1 – Förmedla rätt mental bild.

10 10 Case Soliditet 30 % Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Total investering i anläggningstillgång 3.000 tkr Årets investering i AL=600 tkr Soliditet 30 % Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Total investering i anläggningstillgång 3.000 tkr Årets investering i AL=600 tkr Anläggningstillgång=AL A-bolagetB-bolaget

11 11 Case AL i bolaget=Maskiner, inventarier och bilar. Avskrivningar 600 tkr Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Kassaflöde före investering = 900 tkr AL i bolaget=Balanserad utgifter, patent m.m. Avskrivningar 0 tkr Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Kassaflöde före investering = 300 tkr A-bolagetB-bolaget

12 12 Case Årets investering = 600 tkr Årets kassaflöde efter investering = 300 tkr Det krävs ingen resultatförbättring för att få positivt kassaflöde. Årets investering = 600 tkr Årets kassaflöde efter investering = -300 tkr Det krävs höjt resultat eller minskade investeringar med 300 tkr för att kassaflödet skall bli 0. A-bolagetB-bolaget

13 13 Case Bolagets kassa uppgår till 3.000 tkr. Bolaget har tre stycken nyckelpersoner. Vad händer om en av dessa blir sjuk eller avlider? Bolagets kassa uppgår till 300 tkr. Bolaget har en nyckelperson. Vad händer om nyckel- personen blir sjuk eller avlider? A-bolagetB-bolaget

14 14 Case Bolagets kassa uppgår till 3.000. = Cash is king A-bolagetB-bolaget

15 15 peter.bermann@seb.se Frågor?

16 16 www.seb.se/startaeget


Ladda ner ppt "1 Bankaffären Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen."

Liknande presentationer


Google-annonser