Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metalliska material Utlysning våren 2015 Anna Ponzio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metalliska material Utlysning våren 2015 Anna Ponzio."— Presentationens avskrift:

1 Metalliska material Utlysning våren 2015 Anna Ponzio

2 I korthet Max 20 miljoner kronor FoU, demo, tillämning + förstudier Innovationsområdet Metalliska material 3. Öka materialutvecklingstakten! 4. Öka flexibiliteten! Ansökan i VINNOVAs intressentportal 3 mars - 2 juni (start oktober)

3 InsatserResultatEffekterEffektmål Över- gripande mål Vision Programmet Agenda 2025 2050 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Utveckla erbjudandet! Öppna värdekedjan! Öka produktutvecklingstakten! Öka flexibiliteten! Öka resurseffektiviteten! Minska miljöpåverkan! Öka kompetensen och attraktiviteten! Bakgrund

4 Metalliska -15 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Utlysningens inriktning JoSEn -13, -14 Metalliska -14 Metalliska & LIGHTer -14 Utveckla erbjudandet! Öppna värdekedjan! Öka materialutvecklingstakten! Öka flexibiliteten! Öka resurseffektiviteten! Minska miljöpåverkan! Öka kompetensen och attraktiviteten!

5 Inriktning – Varför 3 & 4? Kärnområden för innovationsområdet Mycket att göra + utlysningar lämpligt instrument InnovAT

6 3. Öka materialutvecklingstakten! Effektmål: ”Svensk metallindustri ska 2025 ha skapat de bästa förutsättningarna i världen för att snabbt och framgångsrikt omsätta önskemål om nya eller förbättrade funktioner i nya material och att ta materialtekniska genombrott hela vägen till användbara material.”

7 Nya eller förbättrade material Nya eller förbättrade materialutvecklingsverktyg Ny och förbättrad karaktäriseringsteknik Processutveckling för snabbare utveckling av nya och bättre material 3. Öka materialutvecklingstakten!

8 4. Öka flexibiliteten! Effektmål: ” Svensk metallindustri ska 2025 kunna tillverka nischmaterial på kort tid och i små mängder till konkurrenskraftig kostnad.”

9 4. Öka flexibiliteten! Ny och förbättrad processteknik Teknik och provningsmetoder för ökad automatisering Nya och förbättrade styrsystem Virtuell processimulering

10 Projekt FoU, tillämpning, demo ≤ 48 % anslag ≥ 2 företag + ≥ 1 forskningsorganisation 1,5 ≤ 3 år Etappindelat Förstudier ≤ 58 % anslag ≥ 1 företag + ≥ 1 forskningsorganisation ≤ 1 år

11 Bedömningskriterier Potential Genomförande Aktörskonstellation

12 Potential Bidrag till programmålen Innovationshöjd Hållbarhetsaspekter Viktigt problem, avgörande kunskap? Tydlig logik resultat → effektmål? Förs utvecklingen väsentligt framåt? Vilken kunskap adderas? Utmanande frågeställning? Besvaras frågan inom projektet? +/0 Ekologisk hållbarhet? +/0 Social hållbarhet? +/0 Ekonomisk hållbarhet?

13 Genomförande Bakgrundsanalysens kvalitet Kvalitet på angreppssätt, projektupplägg och -plan Plan för nyttiggörande av resultaten Tas befintlig kunskap till vara? Lämpligt angreppssätt? Tillräcklig förkunskap i alla delar? God resursanvändning? Bra projektplan? God hantering av osäkerheter? Tydliga mottagare? Anpassade leveranser? Finns ett fungerande nästa steg?

14 Aktörskonstellation Kompetens i förhållande till uppgiften Konsortiet fullständighet Medverkan av aktörer som kan omsätta resultatet Kompetenta parter? Samlad kompetens? Aktiv samverkan? Förhåller man sig till andra aktörer? Undersökt relevanta samarbeten? Synergier med andra aktiviteter? Deltar parterna på ”rätt” sätt? Involveras de som ska ta nästa steg? Involveras de som ska realisera effekten?

15 BEDÖMNINGSPROCESSEN 15

16 När utlysningen stänger…. ….lämnas projektsammanfattningarna till styrelserna för programmen… …och ansökningarna till bedömargruppen. 16

17 Styrelserna…. ….gör utgående från projektsammanfattningarna en portföljanalys utifrån programmens mål och insatsområden. 17

18 Bedömargruppen…. …. granskar hela ansökningarna och bedömer dem utifrån kriterierna. 18

19 Fördelning av ansvar Bedömargruppen gör prioriteringar Styrelserna analyserar bedömmargruppens prioritering, portföljens täckning och balans… eller

20 Delar i ansökan På mall: Projektbeskrivning på mall Projektsammanfattning på mall Avsiktsförklaring Utan mall… CV för projektledaren och nyckelpersoner Referenslista 20

21 Hjälpmedel Modell för analys av hållbarhetsaspekter: Beta-version i excel baserad på arbetet i SUSTAIN Frivilligt att använda Ska ej biläggas – Använd slutsatserna till mallens ”Hållbarhetsaspekter”. Laddas ner från hemsidan Förslag på förbättringar tas tacksamt emot. Budgettabeller i excel 21

22 Externt projektstöd Minst fyra procent av sökt bidrag ska budge­teras till inköp av tjänst för externt projektstöd via Programkontoret för Metalliska material eller annan oberoende tjänsteleverantör (anges under ”Konsultkostnader, licenser m.m.”) Kostnaden ska bäras av projektkonsortiets företagsparter och i ansökan anges under kostnadsslaget ”Konsultkostnader, licenser m.m.” 22

23 Viktiga datum Öppnar: 3 mars Stänger: 2 juni kl. 14.00 Beslut:1 oktober (senast) Projektstart: 1 oktober – 1 november 23

24 Läs mer på 24 www.metalliskamaterial.se

25 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! 25

26


Ladda ner ppt "Metalliska material Utlysning våren 2015 Anna Ponzio."

Liknande presentationer


Google-annonser