Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommun- direktörer- nas vår- konferens 19 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommun- direktörer- nas vår- konferens 19 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Kommun- direktörer- nas vår- konferens 19 mars 2015

2 En fungerande lokal samhällsorganisa- tion, SKL-projektets uppdrag  Ej föreslå lösningar  Ta fram ett kunskapsmaterial som på ett allsidigt sätt belysa urbaniseringen och de konsekvenser denna ger för kommunernas möjlighet att upprätthålla en god service  Antologi som presenteras och diskuteras på kongressen i november 2015  Politisk referensgrupp  Ej föreslå lösningar  Ta fram ett kunskapsmaterial som på ett allsidigt sätt belysa urbaniseringen och de konsekvenser denna ger för kommunernas möjlighet att upprätthålla en god service  Antologi som presenteras och diskuteras på kongressen i november 2015  Politisk referensgrupp

3 En fungerande lokal samhällsorganisation – beställda forskaruppdrag  Kommunreformer i våra grannländer Vad man har gjort, varför och vilka erfarenheter som gjorts så här långt. (Siv Sandberg, Åbo)  Upplevda utmaningar i krympande kommuner Redovisning av en empirisk studie där ett antal kommunrepresentanter intervjuats. (Josefina Syssner, Linköping)  Upplevda utmaningar i växande kommuner Redovisning av en empirisk studie där ett antal kommunrepresentanter intervjuats. (Anders Lidström, Umeå)  Demokrati och urbanisering Redovisning av en forskningsöversikt om vad vi vet (BoPer Larsson)  Analys av ändamålsenligheten i nuvarande strategi – samverkan Djupanalys av samverkan som strategi. Analys av hur denna fungerar idag, var utmaningarna ligger samt om förutsättningar kan ändras och göra strategin mer användbar. (Ola Mattisson, Lund)  Kommunreformer i våra grannländer Vad man har gjort, varför och vilka erfarenheter som gjorts så här långt. (Siv Sandberg, Åbo)  Upplevda utmaningar i krympande kommuner Redovisning av en empirisk studie där ett antal kommunrepresentanter intervjuats. (Josefina Syssner, Linköping)  Upplevda utmaningar i växande kommuner Redovisning av en empirisk studie där ett antal kommunrepresentanter intervjuats. (Anders Lidström, Umeå)  Demokrati och urbanisering Redovisning av en forskningsöversikt om vad vi vet (BoPer Larsson)  Analys av ändamålsenligheten i nuvarande strategi – samverkan Djupanalys av samverkan som strategi. Analys av hur denna fungerar idag, var utmaningarna ligger samt om förutsättningar kan ändras och göra strategin mer användbar. (Ola Mattisson, Lund)

4 En fungerande lokal samhällsorganisation – politisk referensgrupp  Minskande kommuner: o Arjeplog (Britta Flinkfeldt) o Storuman (Tomas Mörtsell), o Ljusnarsberg (Ewa Leena Johansson) o Högsby (Stihna Johansson Evertsson)  Växande kommuner: o Luleå (Yvonne Stålnacke) o Nacka (Mats Gerdau) o Halmstad (Carl Fredrik Graf) o Örebro (Lena Baastad)  Minskande kommuner: o Arjeplog (Britta Flinkfeldt) o Storuman (Tomas Mörtsell), o Ljusnarsberg (Ewa Leena Johansson) o Högsby (Stihna Johansson Evertsson)  Växande kommuner: o Luleå (Yvonne Stålnacke) o Nacka (Mats Gerdau) o Halmstad (Carl Fredrik Graf) o Örebro (Lena Baastad)

5

6 Fakta ur rekryteringsrapporten  530 000 nya medarbetare behöver rekryteras  Under en tioårsperiod (till 2023)  150 000 skola/förskolan, 144 000 kommunala omsorger, 90 000 hälso-/sjukvården  2/3 för pensionsavgångar. 1/3 nyrekryteringar till följd av ökande behov  Yrken med särskilt goda framtidsutsikter  Undersköterskor, lärare, förskollärare, ingenjörer, sjuksköterskor, socialsekreterare  Genomsnittlig arbetstid är 90 procent  90 procent av heltid, med stor variation mellan yrken och arbetsgivare  Om arbetstiden ökar generellt till minst 90 procent minskar rekryteringsbehovet med 22 000 personer. Om arbetstiden ökar till minst 95 procent, 62 000 personer  Störst effekt skulle detta få i vården och omsorgen  Genomsnittlig pensionsålder är drygt 63 år  Om pensionsåldern skjuts fram ett år minskar behoven av rekrytering med 31 000 personer. Med två år, 55 000 personer  530 000 nya medarbetare behöver rekryteras  Under en tioårsperiod (till 2023)  150 000 skola/förskolan, 144 000 kommunala omsorger, 90 000 hälso-/sjukvården  2/3 för pensionsavgångar. 1/3 nyrekryteringar till följd av ökande behov  Yrken med särskilt goda framtidsutsikter  Undersköterskor, lärare, förskollärare, ingenjörer, sjuksköterskor, socialsekreterare  Genomsnittlig arbetstid är 90 procent  90 procent av heltid, med stor variation mellan yrken och arbetsgivare  Om arbetstiden ökar generellt till minst 90 procent minskar rekryteringsbehovet med 22 000 personer. Om arbetstiden ökar till minst 95 procent, 62 000 personer  Störst effekt skulle detta få i vården och omsorgen  Genomsnittlig pensionsålder är drygt 63 år  Om pensionsåldern skjuts fram ett år minskar behoven av rekrytering med 31 000 personer. Med två år, 55 000 personer

7 Nio strategier för hur arbetsgivarna kan möta rekryteringsutmaningen

8 Löneutveckling för läraryrkena Månadsavlönade, HÖK, indentiska individer, exklusive chefer (A, B, C, L )

9 Löneutveckling för andra kommunyrken Månadsavlönade, HÖK, identiska individer, exklusive chefer (A, B, C, L)

10 Lönespridningen varierar mellan yrken Lönespridning inom yrken år 2014 jämfört med år 2009 (p10, median, p90) Månadsavlönade, HÖK, exklusive chefer (A, B, C, L)

11 Lönespridning lärare – två kommuner Lönespridning gymnasielärare, allmänna ämnen Månadsavlönade, HÖK Norrtälje Malmö

12 Ny mandatperiod för SKL


Ladda ner ppt "Kommun- direktörer- nas vår- konferens 19 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser