Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport juli 2011. Stabil utveckling i svensk ekonomi – trots ökad osäkerhet globalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport juli 2011. Stabil utveckling i svensk ekonomi – trots ökad osäkerhet globalt."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport juli 2011

2 Stabil utveckling i svensk ekonomi – trots ökad osäkerhet globalt

3 Fortsatt splittrad global konjunkturbild Källor: IMF och Riksbanken BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring. BRIC avser Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, prognos från IMF.

4 Osäkerheten stor i omvärlden Källa: Reuters EcoWin Räntor på statsobligationer med 10-års återstående löptid, procent

5 Stabil krona framöver Källa: RiksbankenKonkurrensvägd växelkurs TCW, index, 1992-11-18 = 100

6 Svensk ekonomi in i lugnare tillväxtfas Årlig procentuell förändringKällor: SCB och Riksbanken

7 Stabil utveckling i svensk ekonomi Källor: SCB och Riksbanken BNP. Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data.

8 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden Arbetslöshet 15-74 år, procent av arbetskraften, säsongsrensade data. Data före 2001 är länkad av Riksbanken utifrån arbetslöshet för åldersgruppen 16-64 år. Källor: SCB och Riksbanken

9 Löneökningstakten stiger Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

10 Stor skillnad mellan inflationsmåtten Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

11 Förväntningar i linje med prognosen Årlig procentuell förändring Källor: SCB, TNS Sifo Prospera och Riksbanken

12 Högre ränta bidrar till stabil konjunktur Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

13 En prognos inte ett löfte Lönedriven inflation Svagare omvärldskonjunktur Reporänta, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

14 Stabil utveckling i svensk ekonomi – trots ökad osäkerhet globalt


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport juli 2011. Stabil utveckling i svensk ekonomi – trots ökad osäkerhet globalt."

Liknande presentationer


Google-annonser