Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Filmkunskap Våren Filmkunskap Våren 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Filmkunskap Våren Filmkunskap Våren 2013."— Presentationens avskrift:

1

2 Filmkunskap Våren 2013

3 Välkomna! Dagens agenda: Introduktion av kursen Val av filmer
Föreläsning om filmhistoria RAST Föreläsning om filmhistoria forts. Sammanfattning THE END

4 8 LEKTIONER… TYP. Kunskapsport på globensfilm.blogg.se
Detta är en kort kurs, endast 8-9 lektioner. Därför är deadlines jätte viktiga. Framförallt eftersom ni tar STUDENTEN! Detta är en teoretisk kurs, dvs det handlar om att titta på olika typer av filmer, läsa, diskutera och förstå.

5 MÅL OCH KRITERIER Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs
kunna analysera, tolka och kritiskt granska olika filmiska uttryckssätt kunna särskilja olika filmgenrer kunna följa och analysera debatter kring filmmediet i massmedia kunna skriva analyser och recensera filmer kunna förstå filmmediets starka genomslagskraft och hur filmen speglar samhället.

6 MÅL OCH KRITERIER Kriterier för betyget Godkänt
Eleven beskriver skillnader mellan dokumentär- och fiktionsfilm. Eleven analyserar och beskriver olika filmiska uttryckssätt. Eleven beskriver huvuddragen i filmens utveckling och ger exempel på hur filmen speglar samhället. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven recenserar och analyserar filmer inom olika genrer. Eleven beskriver filmens roll i samhället och redogör för den aktuella debatten kring filmmediet. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven följer den aktuella debatten i massmedia kring film samt gör egna analyser och bedömningar. Eleven diskuterar och ger exempel på filmer och filmskapare som har haft betydelse för filmkonstens utveckling. Eleven använder sig av filmteoretiska begrepp för analys, tolkning och debatt samt gör egna ställningstaganden.

7 PLAN för kursen globensfilm.blogg.se = arbetsgång FILMHISTORIA
HUR FILMEN SPEGLAR SAMHÄLLET – EXEMPELVIS PROPAGANDA, EKONOMISK OCH TEKNIKSK UTV. TRE TYPER AV ANALYSER – TRE OLIKA FILMER OLIKA GENRER FILMRESCENSION SLUTTENTAMEN INDIVIDUELLT UPPDRAG

8 Filmhistoria Thomas.A Edison var först med att konstruera en kamera för rörliga bilder - år 1889 Bröderna Lumiére framställde än bättre modell. År 1895 tillverkade de sin första film – Arbetarna lämnar lumiéres fabrik i Lyon. Filmpubliken var i början mest fascinerade av att uppleva den rörliga bilden. Innehållet var inte lika viktigt. Den stora tågplundringen – 1903 (Ed Porter)

9 Filmhistoria Frankrike var ledande i filmens barndom.
Här utvecklades filmen från korta dokumentärer till filmer med trickfilmning och/eller handling. 1:a sciencefiction filmen – Resan till månen – skapades redan 1902, av Georges Méliés USA blev ledande under 1:a världskriget (1914 – 1918)

10 Filmhistoria David Wark Griffith gav filmmediet nya dimentioner, och inspirearade många andra filmskapare. Nationens födelse - år Griffiths mest berömda film. Stor succé men också kritiserad för sin rasistiska inslag. Griffith grundade United Artists , UA, som bl a Charles Chaplin var delägare i.

11 Filmhistoria Chaplin upptäcktes 1913 och blev världsberömd som den store stumfilmsskådespelaren Han producerade och regisserade även själv. Filmer som ofta innehöll samhällskritik och tog ställning för de svaga i samhället Kända Chaplin filmer: Guldfeber (1925), Moderna tider (1936), Diktatorn (1940) Lyckades även ta steget från stum- till ljudfilm

12 1920-talet Tyskland blir ledande inom filmvärlden efter 1:a världskriget Det glada 20-talet – kulturen blomstrade. Fritz Lang var banbrytande. Var från början arkitekt – vilket märktes i hans filmer. Metropolis (1927), M (1931) USA inspirerades av de tyska 20-talsfilmerna. Western och gangster- generna utvecklades, samt de stora filmbolagens framväxt. Starten för den svenska (tex Sjöström) och ryska filmen.

13 1920-talet forts… Sovjetunionen – Lenin insåg genomslagskraften i filmmediet – grundade filmskolor Sergei Eisenstein – Använde sig av montage. Massan blev till huvudroll. Pansarkryssaren Potemkin (1925) – och scenen från Odessatrappan inspirerade många. (Eisensteins teknik var inspirerad av D.W Griffith) Under 1920-talet avancerades filmerna mer, och det exprimenterades med olika film- och berättar tekniker: Tyskland – expressionistiska Frankrike och Spanien – impressionistiska och surrealistiska Denna utveckling gällde inte bara för filmer utan speglade hela den kulturella utvecklingen i dessa länder. Luis Bunuels Den andalusiska hunden (1928)

14 Ljudfilmen 1927 i Newyork Stor förändring - Skådespelarna blev nu tvungna att tala Flera kända utländska skådespelare försvann – tex Rudolph Vealentino (läspade) Små filmbolag slogs ut 8 stora bolag – MGM, Paramount, Warner Bros, Fox och Universal. Filmskaparen blev mindre viktig.

15 1930-talet Gick ofta politikers ärenden
Bla börskraschen 1929, gjorde filmerna mindre samhällskritiska Spanska inbördeskriget, fascisternas maktövertagande i Tyskland och Italien, beröredes inte i USA. Underhållning som gällde och komedin var populär ex. Marx och Helan & Halvan, Walt Disneys tecknade filmer – som Musse Pigg och långfilmen snövit (1937) Inriktningen mot underhållning försämrade amerikansk film anseende i världen

16 1930-talet forts Frankrike och Storbritannien producerade mästerverk
Jean Renoir skapade under 30-talets andra hälft flera filmer som visade mötet mellan gamla och nya kulturer och synsätt. Alfred Hitchcock regisserade en rad klassiker i thriller- och skräckgenren. Hitchcock var film- och berättartekniskt före sin tid.

17 Andra världskriget I slutet av 30-talet blev filmerna allt mer realistiska. Det blev aktuellt att visa hur samhället egentligen var under kriget kom många filmer att bli propagandistiska. Filmen som propagandamedel tillvaratogs både av Hitler och av Mussolini. Bla censurerades filmer under Mussolinis tid Det som karakteriserar italiensk film under och efter kriget är neorealism. I Tyskland kontrollerade nazisterna all filmproduktion. Det var propagandafilm och judiskt-kritiska filmer som producerades . Exempel Leni Riefenstahl – Viljans triumf (1934)

18 Andra världskriget forts…
I slutet av kriget producerades även i USA en del samhällsrealistiska filmer om kriget och dess påverkan. Den stora amerikanska filmen under kriget var Citizen Kane (1941).

19 Efterkrigstiden filmskapandet breddas, svårt att generalisera.
I USA innebar 50-talet framkomsten av flera av de klassiska filmskaparna (John Huston, Stanley Kubrick) och skådespelarna (James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor). Storbritannien och Frankrike fick allt svårare att hävda sig. TV:s inträde gjorde det svårt för europeisk film. Japansk (ex. Kurosawa) och indisk (ex. Ray) film fick sitt genombrott Frankrike - regissörer fördes samman i den s.k. nya vågen. En motsats till den kommersiella filmen. Alla benämndes auteurer, dvs. de skrev manus, regisserade och klippte sina filmer själva. Ex. François Truffaut, och filmen De 400 slagen (1958).

20 svenskt perspektiv Ur svensk synvinkel uppmärksammas 50-talet av att Ingmar Bergman får sitt genombrott. Det sjunde inseglet (1957) fick stort gensvar när den kom. Bergman blandade ångest med ungdoms- och familjeolycka i sina filmer. Fyra av hans filmer belönades med Oscarstatyetter: Jungfrukällan (1960 bästa utländska film), Såsom i en spegel (1962, bästa utländska film), Viskningar och rop (1974, bästa foto) samt Fanny och Alexander (1985 bästa icke-engelskspråkiga film, bästa foto, bästa scenografi samt bästa kostymdesign). Avled den 30 juli har regisserat över 50 filmer och långt fler teateruppsättningar. Räknas som en av de största filmskaparna. Hans filmer har inspirerat många regissörer, till exempel Woody Allen och Lars von Trier.

21 1960 0ch 1970-tal I Europa fick filmen ett uppsving i Italien runt ex Federico Fellini (La Dolce Vita (1960)), Michelangelo Antonioni och Pier Paolo Pasolini. Fellini - lämnade filmens frågor öppna för diskussion. 1960-talet en nedgång för filmindustrin. I och med att TV:ns genomslagskraft. Under 1970-talet var Filmernas popularitet var inte alltid logisk. filmbolagen satsade på några få storfilmer (t.ex. Mandomsprovet (1967) och Gudfadern I-II (1971 och 1974)). lågbudgetfilmerna Midnight Cowboy (1969) och Easy Rider (1969) bra på bio. Detta ledde till flera ekonomiska bakslag och kris i branschen.

22 1970-tal I USA blev flera nostalgiska filmer populära (t.ex. Sista natten med gänget (1973) och Grease (1978) talet en nedgång för filmindustrin. ekonomisk lågkonjunktur - många drömde sig tillbaks till och talen. nya filmskapare kom fram. Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas och (inte minst) Woody Allen. Europa var Västtyskland det dominerande filmlandet under talet. Många filmer sponsrades av TV-bolag. I Sovjetunionen påverkades filmindustrin av den starka censuren. Ledde bla till att filmgeniet Andrej Tarkovskij lämnade Sovjetunionen redan 1948 och skapade sina verk utomlands, bl.a. i Sverige.

23 1980-tal filmbolagen satsade på säkra kort. Action- och äventyrsfilmer och komedier var det som gällde på biograferna. (konsekvens av talet) Publiken ville ha stjärnor - manliga actionhjältarna blev de bäst betalda filmskådespelarna. På 1980-talet blev videon vanlig i hemmen, vilket ytterligare försvårade för biografmarknaden. I USA blev 1980-talet, tack vare satsningen på säkra kort, mycket framgångsrikt. Likt 1930-talet, filmer med stjärnor och utan realistiska inslag. Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Sylvester Stallone och Mel Gibson exempel på framgångsrika skådespelare under 1980-talet.

24 1980-tal forts. I Europa var årtiondet framgångsrikt för fransk film
medan den brittiska filmen, precis som på 1970-talet, hade det svårt. I Tyskland gick utvecklingen inom filmen bakåt. Den framåtanda som kännetecknade 1970-talets tyska film försvann. Polacken Krzysztof Kieślowski blev framgångsrik med Dekalogen (1988), en serie filmer med utgångspunkt ur de tio budorden.

25 1980-tal filmbolagen satsade på säkra kort. Action- och äventyrsfilmer och komedier var det som gällde på biograferna. (konsekvens av 1970-talet) Publiken ville ha stjärnor och de manliga actionhjältarna blev de bäst betalda filmskådespelarna. På 1980-talet blev även videon vanlig i hemmen, vilket ytterligare försvårade för biografmarknaden. I USA blev 1980-talet tack vare satsningen på säkra kort mycket framgångsrikt. Filmbranschen liknade 1930-talet, med stjärnor och filmer utan realistiska inslag. Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Sylvester Stallone och Mel Gibson exempel på framgångsrika skådespelare under 1980-talet.

26 Modern utveckling Globaliseringen börjar på allvar.
Politik och ekonomi påverkade globalt. Detta gällde naturligtvis även filmen. Inte bara Japan och Indien som producerar film utanför Europa och USA. Filmstilar avlöser och påverkar varandra. Svårare att generalisera mellan tider, genrer och länder. Ibland är filmerna starkt influerade av samhället, ibland har de helt i avsaknad av realistiska inslag. Den tekniska utvecklingen på 1990-talet möjliggjorde filmer med maskiner (Terminator 2 (1991), Matrix (1999) och animation (Toy Story (1995) är den första filmen där ingen filmkamera används). i dag - 3D filmer som Avatar t.ex, och sagor Nya filmskapare de senaste åren - Lars von Trier, som skapat en helt ny genre, dogma, där ett antal regler dikterar hur filmskapandet ska gå till. exempel Breaking the Waves (1996) och Dogville (2003). Den taiwanesiske regissören Ang Lee, verksam i USA, gjorde flera intressanta filmer, såsom Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) och den omdebatterade Brokeback Mountain (2005).

27 Filmen och samhället Filmvåld Tempo Modetrender och skönhets ideal
Budskap och värderingar Filmcensuren Åldersgränser s i Filmboken

28 Filmen och samhället

29 Sammanfattning Filmhistoria – litet läxförhör v.15
Läs främst dokumentet 1_Filmhistoria+elevdokument_vt13, och s i Filmboken Kolla globensfilm.blogg.se för info! V. 15 kikar vi vidare på - filmgenrer, Ljud och effekters betydelse i film. Exempel utifrån filmklipp. Tack!


Ladda ner ppt "Filmkunskap Våren Filmkunskap Våren 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser