Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkesintroduktionsanställningar 2014-11-25Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkesintroduktionsanställningar 2014-11-25Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)1."— Presentationens avskrift:

1 Yrkesintroduktionsanställningar 2014-11-25Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)1

2 2 Yrkesintroduktionsanställningar (YA) - arbetsgivare och fack tillsammans Underlättar övergången skola ‒ arbetsliv Underlättar arbetsgivarens kompetensförsörjning Förenar arbete med lärande på arbetsplatsen

3 YA-anställningar förutsätter att Kraven i förordningen och avtalen uppfylls Ett kollektivavtal om YA-anställningar har tecknats* En handlednings-/utbildningsplan upprättas En handledare utses * Per den 1 april 2015 fanns det 37 avtal Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)3

4 Så här kan det gå till: Företaget har hittat en ungdom de vill anställa Företaget säkerställer att det finns ett avtal Företaget säkerställer att ungdomen är behörig (se branschspecifikt avtal) Ungdomen registrerar sig hos Arbetsförmedlingen Företaget fyller i ansökan om ekonomiskt stöd och upprättar en handlednings- /utbildningsplan Facket ges möjlighet att yttra sig kring handlednings-/ utbildningsplan och lön Företaget skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen fattar beslut om stöd Företaget kan anställa ungdomen Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)4

5 Ekonomiskt stöd För arbetsgivaren Lönesubvention Handledarstöd För parterna Medel för främjande av YA-anställningar Statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatserna Fler möjligheter till finansiering Europeiska socialfondens program 2014 ‒ 2020 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)5

6 Statsbidrag Bidrag för att utveckla: 1.Kompetensprofiler och valideringsmodeller 2.Certifiering av aktörer som kan stödja arbetsplatser 3.Handledarutbildningar 4.Regionala stödstrukturer Även andra insatser för att bygga upp stödstrukturer för arbetsplatslärande inom YA. Nästa ansökningsomgång: 15 april – 18 maj 2015 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)6

7 7 Fastighetsanställdas förbund Almega Tjänsteförbunden (fastighetsarbetsgiv.) Almega Tjänsteförbunden (serviceentreprenad) Almega Tjänsteförbunden (specialservice företag) Fastigo KFO Handelsanställdas förbund Svensk Handel KFO GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Föreningen Sveriges Skogsindustrier (sågverksindustrin) Trä- och möbelföretagen TMF (träindustrin) Trä- och möbelföretagen TMF (stoppmöbelindustrin) Skogs och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Grafiska Företagens Förbund (Förpackningsavtalet) Grafiska Företagens Förbund (Infomediaavtalet) Svenska Kommunalarbetareförbundet Fastigo Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta BAL13 Sveriges Kommuner och Landsting Pacta BUI 13 KFS branschområde Energi KFS branschområde VA ------------------------------------------------------------------------------ Svenska Elektrikerförbundet Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) IF Metall IKEM/IFM (Allokemisk industri) IKEM/IFM (Kemiska fabriker) IKEM/IFM (Glasindustrin) IKEM/IFM (Läder- och sportartikelindustrin) IKEM/IFM (Oljeraffinaderier) IKEM/IFM (Stenindustrin) IKEM/IFM (Explosivämnesindustrin) IKEM/IFM Nordic Sugar IF Metall IKEM/IFM (Tvättindustri /Textilservice) IKEM/IFM (Återvinningsföretag) SVEMEK Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) Teknikarbetsgivarna Byggnadsämnesförbundet och Buteljglasindustrin (BÄF) Gruvornas arbetsgivarförbund Stål och Metalls Arbetsgivareförbundet IKEM/IFM (Gemensamma Metallavtalet Livsmedelsarbetareförbundet, Livs Livsmedelsföretagen Seko KFS branschområde Energi Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

8 www.ya-delegationen.se Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)8 Information och stöd - med fokus på arbetsplatslärande


Ladda ner ppt "Yrkesintroduktionsanställningar 2014-11-25Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)1."

Liknande presentationer


Google-annonser