Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan barn- och unga Syfte nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter Generellt uppdrag Samverkansgruppen ska stimulera, bevaka och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan barn- och unga Syfte nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter Generellt uppdrag Samverkansgruppen ska stimulera, bevaka och."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan barn- och unga Syfte nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter Generellt uppdrag Samverkansgruppen ska stimulera, bevaka och följa upp resultat på lokal nivå. Rapportera vidare till vårdsamverkans styrgrupp två gånger per år. Vid behov ska fastställda mål och mått revideras alternativt utveckla nya. Lämna förslag till vårdsamverkans styrgrupp på områden i behov av utveckling och förbättring.

2 Samverkan barn- och unga Specifikt Uppdrag Utveckling och uppföljning av arbetet i Skaraborg enligt antagna riktlinjer. Definiera första linjens hälso- och sjukvård vad gäller barn och ungas psykiska hälsa. På det övergripande planet fungera som stödfunktion till det lokala Västbusarbetet i syfte att lösa frågor om respektive huvudmans ansvar. Vara förbindelselänk i det regionala arbetet. Svara för att gemensam kompetensutveckling kommer till stånd.

3 Samverkan barn- och unga Offentliga och privata Vårdcentraler Ungdomsmottagning Habilitering BUP BUM Skola Socialtjänst LänssjukvårdPrimärvård Länssjukvård - SKAS Kommun Flödet från delregional nivå till lokal nivå och tillbaka? MANDAT ANSVAR

4 Samverkan barn- och unga Rapport från Styrgrupp Vårdsamverkan Uppdrag: förbättrade arbetsformer mellan huvudmännen angående föräldrar med kognitiv svikt Projektplan för ”Samverkan barn och unga med psykisk ohälsa”, referensgrupp är formerad, ansvar Anna S Samordnad individuell plan, SIP, kommer att vara ett nödvändigt verktyg i det individinriktade arbetet

5 Samverkan barn- och unga Rapport från regional styrgrupp Västbus ”Vägledning för elevhälsan” ersätter ”Råd och stöd allsidig elevutredning” Avvikelsehantering - ”Rapportera mera” finns på hemsidan Från och med januari 2015 kommer de barn som utretts och fått diagnos autism följas upp av BUP. HAB kommer fortsättningsvis att ha en konsultativ roll och bistå BUP med föräldrautbildningar under implementeringsprocessen, avstämning sker i oktober 2015. SIP – Framtagna riktlinjer samt mallar se pages


Ladda ner ppt "Samverkan barn- och unga Syfte nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter Generellt uppdrag Samverkansgruppen ska stimulera, bevaka och."

Liknande presentationer


Google-annonser