Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer."— Presentationens avskrift:

1 Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
FÖRORD Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. S. Kierkegaard ( )

2 Kollektivt sanktionerat
Individens förhållningssätt följer/motstånd

3 ”JAG FICK ANDAS HEDER FRÅN MITT FÖRSTA ANDETAG. DU VET INTE VAD DET ÄR”
SHARAF – mannens heder. Rättfärdig, försörjare, rättvis. Kan minska eller höjas utan att det har betydelse NAMUS – mannens ägodel. Det kapital av kvinnornas anseende som representerar hedern. Kan bara minska. IRD – kvinnans heder. Kvinnans anseende som hänger ihop med hennes eller andra närstående kvinnors anseende. Kan bara minska.

4 ”EN HEL SLÄKT KAN JU INTE HA FEL!?”

5 ”DET HANDLAR INTE OM VAD MIN PAPPA TYCKER UTAN OM VAD ANDRA TYCKER ATT MIN PAPPA SKA TYCKA”
Hedersrelaterat våld och förtryck, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld, och ibland även dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas.

6 ”NÄ, PAPPA SLÅR INTE. HAN HAR KOLL”
Psykiskt: kränkning, skuld- och skambeläggning, förödmjukelse, nedvärdering, undandragen kärlek och omsorg, förföljelse, hot. Socialt: utfrysning, isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande klädsel, avvikande beteende, ekonomisk nöd, ofrivilligt bortförande, bannlysning. Sexuellt: i förlängningen är våldet även sexuellt som exempelvis tvång till oönskat sex med okänd eller oönskad person genom äktenskap. Hög prevalens av övergrepp inom familjen, förbud att prata om övergrepp, offret blir den skyldige Fysiskt: från örfil till mord samt ”självmord”. Könsstympning samt ”återstympad”. Latent: har skett andra i omgivningen/familjen, har upplevt bestraffningar för ”småsaker”. Materiellt: ingen tillgång till familjens ekonomi, ingen tillgång till eget konto, kontrollerar beteende genom pengar eller presenter. Symboliskt: individen har integrerat normer och värderingar och reglerar sig själv med skam och skuld samt med att normalisera våldet.

7 Tagit bort bild av Stephanie Sinclair http://tooyoungtowed.org/
Civilrättsliga lagändringar Förhållande mellan människor. Slopad dispens, strängare regler om att erkänna utländska tvångsäktenskap, barnäktenskap och fullmaktsäktenskap, skärpta krav på samfund med vigseltillstånd och vigselförrättare Straffrättsliga lagändringar Förhållande mellan stat och människa. Kvalificerad form av olaga tvång, nykriminalisering (vilseledande till äktenskapsresa), straffbart på försöks- och förberedelsestadiet, undantas från krav på dubbel straffbarhet

8 PAUS https://www.youtube.com/watch?v=95rXGts_VeM
Tiken Jah Fakoly, ”Non A L'Excision”

9 Och han sade: Era barn är inte era barn
Och han sade: Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv. De kommer genom er men inte från er. Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte. Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar ty de har sina egna tankar. Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar. Ty deras själar vistas i morgondagens hus som ni inte kan besöka, inte ens i era drömmar. Sträva att efterlikna dem, men försök inte att göra dem lika er. Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som flytt. Ni är de bågar från vilka era barn sänds ut som levande pilar. Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer er med sin makt för att Hans pilar skall gå snabbt och långt. Låt er i glädje böjas i Bågskyttens hand. Ty liksom Han älskar pilen som flyger älskar Han också den båge som är stadig.

10 ”FRÅN PRINSESSA TILL KRÄNKT HUND”

11 ”ERA BARN ÄR INTE ERA BARN
”ERA BARN ÄR INTE ERA BARN. DE ÄR SÖNER OCH DÖTTRAR AV LIVETS LÄNGTAN EFTER SIG SJÄLV” positiva relationer till föräldrarna en trygg anknytning konstruktiva strategier hos föräldrarna socialt stöd upplevelse av kontinuitet och sammanhang i livet

12 ”VI HADE PROBLEM” UPPARBETADE RUTINER INDIVIDENS BEHOV

13 ”DE JAG ÄLSKADE MEST VAR DE MEST FARLIGA FÖR MIG”
Barn utvecklar i ännu högre grad än vuxna starka känslomässiga bindningar till dem som utnyttjar och försummar dem. Den ”traumatiska bindning” som kan finnas mellan barn och förälder i dessa ärenden kan blandas ihop med den naturliga kärleksideologin. För sin överlevnad måste barnet hitta ett sätt att behålla anknytningen till sina föräldrar. förnekande bagatellisering dissociation/transtillstånd genom att ta på sig skulden genom att hitta på en religiös/mytisk förklaring

14 ”DU MÅSTE BE OM URSÄKT FÖR ATT DU VILL VARA DIG SJÄLV, FÖR ATT DU VILL VARA FRI. DU MÅSTE SÄGA JA, JAG VILL VARA ER SLAV” traumat orsakat av anknytningsperson låg funktionsnivå i familjen och desorganiserad anknytning funktionsnedsättning hos den unge socialgruppstillhörighet och/eller minoritetsstatus bristande socialt stöd efter händelsen parallell livsstress kön, flickor mer sårbara i förhållande till trauma ålder, yngre mer sårbara i förhållande till trauma

15 ”VARFÖR ÄR KÄRLEK SÅ HATAT”
försöka lita på någon som är opålitlig försöka känna trygghet i en otrygg situation bevara en känsla av kontroll i en situation som är oförutsägbar bevara en känsla av makt i en hjälplös situation

16 ”MED BARA ETT PAR FOPPATOFFLOR OCH MIN ENSAMMA SJÄL HOPPADE JAG UT GENOM FÖNSTRET OCH FLYDDE TILL AMBASSADEN” (kunskapen bygger främst på flickor/unga kvinnors situation) upprepad utsatthet också efter uppbrottet de yngre än mer utsatta för press, hot och våld känslor av skuld, skam, rädsla, ambivalens, ensamhet, utanförskap, sorg och bristande kontroll hög fysisk och psykisk ohälsa; hög förekomst av suicidtankar. svårt att koncentrera sig på skola, svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 71 % PTSD (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2009) uppbrottet i sig ett trauma för många av de unga

17 ”MINA ANALFABETER TILL FÖRÄLDRAR FICK FATTA BESLUT OM MIN FRAMTID”

18 TILL EFTERTANKE Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. S. Kierkegaard ( )

19 Tack för att ni lyssnade.”
”Trots att jag har fått betala ett så högt pris så ångrar jag inte att jag tog mitt beslut att ta min frihet och gå. Det som har hänt mig är ingenting man kan göra någonting åt…det är viktigt att man lär sig någonting av det…så att såna här fall inte upprepas. Om alla drar sitt strå till stacken behöver sån´t här inte upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem. Tack för att ni lyssnade.”


Ladda ner ppt "Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer."

Liknande presentationer


Google-annonser