Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige - Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige - Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……."— Presentationens avskrift:

1 Sverige - Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

2 Photo: www.imagebank.sweden.se (c) Swedish Institute/Swedish Institute Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

3 Folkmängd i Dalarnas kommuner 2009. (inom parentes förändringar under året) Avesta 21 922 Borlänge 48 324 Falun 55 428 Gagnef 10 109 Hedemora 15 236 Leksand 15 272 Ludvika 25 530 Mora 20 170 Malung-Sälen 10 384 Orsa 6 953 Rättvik 10 804 Smedjebacken 10 706 Säter 10 938 Vansbro 6 902 Älvdalen 7 282 275 960 (+93)Folkmängd 2009 9 340 000 DalarnaSverige Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

4 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Stockholm är Sveriges huvudstad. Staden är byggd på öar där sjön Mälaren möter havet.

5 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Stockholm är huvudstad i Sverige och den största staden i Skandinavien. Staden ligger på öar vid Östersjön, vilket gör den till en av de vackraste städerna i världen. Stockholm är hjärtat av kommersiella och kulturellt liv i Sverige, och ett stort centrum för handel och global kommunikation. Innerstaden har en befolkning på 692,954 invånare och med dess kranskommuner bor där 1.377.560 människor.

6 Gamla Stan Bild: Multimediabyrån Foto: www.fotoakuten.se Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

7 Riddarfjärden med stadshuset och slottet Foto: www.fotoakuten.se Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

8 Stockholms slott Bild: Multimediabyrån Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

9 Riksdagshuset, Stockholm Bild: Multimediabyrån Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

10 Svensk demokrati Den stora salen där Riksdagen har sina möten Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

11 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Kännetecken för svensk demokrati Möjlighet att vara med i politiska partier Möjlighet att påverka genom t ex remissvar eller lokala politiker Möjlighet att ta del av alla offentliga handlingar (ex protokoll från sammanträden i kommunen)

12 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Grundlagarna Tryckfrihetsförordningen – ger var och en rätt att föra fram sina åsikter i tryck och sprida dem utan censur Yttrandefrihetsgrundlagen – värnar om rätten att fritt få yttra sig

13 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Grundlagarna anger Rätt att yttra sig Rätt till möten Rätt att demonstera Rätt att bilda och vara med i föreningar Rätt att tro som man vill Dödsstraff är förbjudet Riksrevisionen och Konstitutionsutskottet granskar makten, motverkar korruption

14 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. År 2010, 2014, 2018, 2022 är det val. En söndag i september vart fjärde år är det val samma dag. Till: riksdag landstingsfullmäktige kommunfullmäktige VAL

15 Hur Sverige styrs Kommunerna Kommunerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Administration och verksamhet Lokal administration och verksamhet LOKALLandsting Allmänna val REGIONAL Riksdag Regering Regeringskansliet, statliga verk och myndigheter Länsstyrelsen (utses av regeringen) Region Dalarna (Utses av kommunerna och landstinget) Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Administration och verksamhet Staten Allmänna val NATIONELL Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Administration och verksamhet

16 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Riksdag (349) Regering Regeringskansliet, statliga verk och myndigheter NATIONELL Staten Allmänna val Val till Riksdagen Gul valsedel

17 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Länsstyrelsen (utses av regeringen) Region Dalarna (Utses av kommunerna och landstinget) Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Administration och verksamhet Val till Landstinget Allmänna val Blå valsedel REGIONAL Landstinget

18 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Kommunerna Kommunerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Administration och verksamhet Lokal administration och verksamhet LOKAL Val till kommunen Allmänna val Kommun Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Vit valsedel

19 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Hur vet jag att jag får rösta?

20 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Vilka får rösta och till vilka val?

21 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Rätt att tro och tycka

22 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Politisk demokrati Offentlighetsprincipen Föreningsdemokrati

23 Sverige är en del av EU Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

24 Sverige är också en monarki Kung Carl XVI Gustaf Drottning Silvia ”För Sverige – i tiden”

25 Sveriges nationaldag Nationaldagen är en flaggdag Dagen kan firas med dans, musik och tal År 2005 var första året dagen firades som en helgdag Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

26 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Myndigheter

27 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Järnvägar Vägar Flyg Sjöfarten VerkBolag

28 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Myndigheter inom utbildning

29 Med rättsväsendet menar man Polisen Åklagarmyndigheten Rättsmedicinalverket Ekobrottsmyndigheten Kriminalvården Sveriges domstolar Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Kustbevakningen, skatteverket, tullverket Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

30 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Högskoleverket Invest in Sweden Agency Jordbruksverket Jämställdhetsombuds mannen Kemikalieinspektione n Kommerskollegium Konkurrensverket Konsumentverket Krisberedskaps myndigheten Kungliga Hovstaterna Lantmäteriet Livsmedelsverket Premiepensions myndigheten Regeringen Riksarkivet Riksbanken Riksdagen Riksförsäkringsverket Allmänna reklamationsnämnden Arbetsmarknadsstyrelsen Arbetsmiljöverket Banverket Barnombudsmannen Beräkna bostadsbidrag Bilprovningen Bolagsverket Boverket Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten CSN Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Djurskyddsmyndigheten Energimyndigheten Exportkreditnämden ExportrådetAllmänna reklamationsnämnden Arbetsmarknadsstyrelsen Arbetsmiljöverket Banverket Barnombudsmannen Beräkna bostadsbidrag Bilprovningen Bolagsverket Boverket Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten CSN Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Djurskyddsmyndigheten Energimyndigheten Exportkreditnämden Exportrådet Finansinspektionen Folkhälsoinstitutet Folktandvården Försvarsmakten FörsäkringskassanFinansinspektionen Folkhälsoinstitutet Folktandvården Försvarsmakten Försäkringskassan Svenska Kyrkan Svenskt näringsliv Sveriges Advokatsamfund Sveriges ambassader & konsulat Sveriges Marknadsförbund Sweden.se Transportstyrelsen Tullverket Ungdomsstyrelsen Utrikesdepartementet Vägverket Världsnaturfonden Riksåklagaren Räddningsverket SIDA SIFO Skolverket Sjöfartsverket Skattebetalarna Skatteverket Skogsvårdsstyrelsen SMHI Smittskyddsinsitutet Socialstyrelsen SOS Alarm Statens Haverikommission Statens Konstråd Statens Kulturråd Statens Strålskyddsinstitut Statens Veterinärmedicinska Anstalt Statistiska Centralbyrån Statskontoret Svenska Institutet Här är en rad andra statliga myndigheter och institutioner http://www.internetstart.se/myndighetper.as

31 Att flytta till Sverige V ä lkommen till Migrationsverket Arbeta i Sverige Studera i Sverige Bes ö ka SverigeBes ö ka Sverige Flytta till n å gon i SverigeFlytta till n å gon i Sverige Bli svensk medborgare Skydd och asyl i Sverige Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

32 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. PUT

33 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Anknytning Bild: Microsoft

34 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Svensk medborgare

35 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Dubbelt medborgarskap Karta över länder som år 2001 erkände dubbel nationalitet (gula) och länder som inte gjorde det (röda).

36 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Vem kan bli svensk medborgare?

37 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Folkbokföring

38 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. ID kort

39 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. http://www.forsakringskassan.se/privatpers Försäkringskassan

40 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Alla ska jobba

41 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Starta eget

42 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Deklarera

43 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Arbetsgivarorganisation Svenskt näringsliv Företagens företrädare i Sverige Företräder ca 54 000 företag Inom 50 bransch- och arbetsgivareförbund

44 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Svartjobb

45 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Arbetstid

46 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Landsorganisationen – LO Tjänstemännens Central- organisation - TCO Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO Arbetstagarorganisationer

47 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Boendeformer -Villa -Hyresrätt -Bostadsrätt Bild: Östersunds kommun Bild: Multimediabyrån Att bo

48 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Bild: Östersunds kommun Hyresrätt Källa: Microsoft

49 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Betala hyra

50 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Om du vill ändra något i lägenheten

51 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Ordningsregler Källa: Microsoft

52 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Oskrivna regler

53 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Källa: http://www.tvattstuga.se/http://www.tvattstuga.se/ Tvättstugeregler

54 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

55 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Hemförsäkring

56 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. █▌ TV-licens enbart █▌ TV-licens och reklam █▌ TV-licens, reklam och statligt stöd Ingen TV-licens █▌ Statligt stöd och reklam █▌ Reklam enbart █▌ Okänt TV-licens

57 Förskolan/ Dagis Ålder 0-5 år Förskolan/ grundskolan Ålder 6 år Grundskolan Ålder 7-16 år Gymnasieskolan Vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning Universitet eller Högskola Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Skola och utbildning

58 Förskoleklass Foton: Östersunds kommun Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med…….

59 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Grundskolan

60 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Gymnasieskolan

61 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Foto: Östersunds kommun Efter gymnasiet

62 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Lag och rätt

63 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Förbjudet

64 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. █▌ Skolaga och barnaga tillåtet █▌ Skolaga förbjudet, barnaga tillåtet █▌ All form av aga förbjudet Barnaga

65 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Mord

66 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Att gifta sig

67 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Polis

68 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Körkort

69 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Prov

70 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Trafikregler

71 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Förbjudet med alkohol, droger och medicin vid bilkörning, MC och moped

72 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Vägmärken

73 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Bilbesiktning

74 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Bilskatt och försäkring

75 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Myndigheten Transportstyrelsen vet mer om trafikregler. Transportstyrelsen har också information på olika språk. Adressen till Transportstyrelsens hemsida är: www.transportstyrelsen.se www.transportstyrelsen.se

76 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Föreningsliv

77 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Allemansrätten

78 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Tack för idag Välkommen till tema informationen om du önskar djupare Information om någon samhällsfråga, Mustafe och Azhar

79 Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……. Förslag på fördjupning Arbete/Utbildning Demokrati med inriktning valet Familjen Boende Kultur Pengar Konsumentfrågor Svensk historia


Ladda ner ppt "Sverige - Effektivare samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända på hemspråk i Dalarna. Ett projekt med Dalakommunerna i samverkan med……."

Liknande presentationer


Google-annonser