Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kring öppna data © KSL 2014 Text & form: gdz / mhe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kring öppna data © KSL 2014 Text & form: gdz / mhe."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kring öppna data © KSL 2014 Text & form: gdz / mhe

2 Agenda 1.Inledning 2.Lidingös arbete med öppna data, Björn Söderlund, Lidingö stad 3.Nationell samordning av öppna data för kommuner, Peter Mankenskiöld, SKL 4.Fika, ca 10:00 5.Örebro, Björn Hagström, Örebro kommun/ E-delegationen 6.KSLs arbete med öppna data 7.Hur fortsätter vi arbetet?

3

4 Verksamhetsplanen 2015 Förutsättningar för e-förvaltning Invånarna förväntar sig att det ska vara enkelt att via digitala kontaktvägar ta del av information och sköta sina ärenden. De använder i allt högre utsträckning mobiler och surfplattor - det handlar om att få tillgång till information när man själv vill och kan. Det finns också en ökad medvetenhet om frågor kring säkerhet, integritet och tillgänglighet. Användningen av digitala tjänster följer inte kommun- och organisationsgränser. Digitala tjänster, som utgår från individens behov, behöver vara samordnade och organisationsövergripande. Kommunerna består av olika verksamhetsområden, och informationsdelning och arkitektur ska i möjligaste mån basera sig på gemensamma standarder, samt regionalt överenskomna vägledningar och principer (t.ex. 16 principer för samverkan). Uppgifter under 2015 Stödja regional samverkan kring informationsdelning, arkitektur, samt organisations- och identitetshantering Stödja kommunernas arbete med avrop och införande av E-arkiv Stödja kommunernas publicering av öppna data, inriktat på publicering av gemensamma datamängder i regionen

5 Rekommendation 1.Miljödata: luftkvalitetsmätningar, bullerdata och radon 2. Parkering: belägenhet, servicetider och specialparkeringsplatser 3.Skolor, förskolor, fritidshem: belägenhet och kontaktinformation ”Öppna data som tillgängliggörs på ett likvärdigt sätt i hela regionen möjliggör en större nytta för så väl kommunerna som för enskilda vidareutnyttjare. Regional samverkan kring gemensam publicering av datamängder skapar förutsättningar för en regional informationsmarknad. En rekommendation om gemensamma datamängder skulle kunna öka mängden publicerad öppna data i länet.”

6 100-tals datakällor Miljö Vård- och omsorg Kultur- och fritid Samhällsbyggnad Utbildning

7 Öka insynen i den offentliga förvaltningen Möjliggöra innovation och nya tjänster ”Digital information som görs tillgänglig för någon annan att använda” Skapa förutsättningar för intern effektivisering Vad är öppna data?

8 Öka insynen i den offentliga förvaltningen Openaid.se Information om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata

9 Öka insynen i den offentliga förvaltningen Leverantörsfakturor Söktjänst för Örebro kommuns leverantörsfakturor inkomna.dynu.com

10 Tågtavlan – realtidsinformation om tågtrafiken baserad på öppna data

11 Möjliggöra innovation och nya tjänster Parkering Det finns flera appar som använder data om parkering i Göteborg och Stockholm. Städnatt P Motorcykel STHLM

12 Intern effektivisering Tillgång till information Driver kvalitetsarbete Ordning och reda

13 Gemensamma datamängder © KSL 2014 Text & form: gdz / mhe

14 Peter Krantz AB Arbetet började 2012… Nationellt ramverk för öppna data

15 KSLs arbete under 2014

16 En guide för att komma igång Etablera teknisk lösning Analysera (säkerställ) Uppstart (organisera) Publicera Förvalta, marknadsföra och följa upp

17 …varav 9 kommuner i Stockholms län

18 Öppna data är ett ”nytt område” Nyttan kan uppstå någon annanstans Uppdraget är både strategiskt och operativt Ses ofta som ett IT-projekt men handlar ytterst om data från verksamheterna Utmaningar

19 Rekommendation 1.Miljödata: luftkvalitetsmätningar, bullerdata och radon 2. Parkering: belägenhet, servicetider och specialparkeringsplatser 3.Skolor, förskolor, fritidshem: belägenhet och kontaktinformation ” Öppna data som tillgängliggörs på ett likvärdigt sätt i hela regionen möjliggör en större nytta för så väl kommunerna som för enskilda vidareutnyttjare. Regional samverkan kring gemensam publicering av datamängder skapar förutsättningar för en regional informationsmarknad. En rekommendation om gemensamma datamängder skulle kunna öka mängden publicerad öppna data i länet.”

20 Samverkan kring publiceringen av de rekommenderade datamängderna Dela erfarenheter Regional portal? Vad kan vi göra gemensamt?

21 Hur fortsätter vi arbetet? Ta fram gemensamma definitioner per datamängd

22 Hur fortsätter vi arbetet? Dela webbsidemallar för kommun.se/psidata

23 Hur organiserar vi arbetet? Nätverk för samverkan kring öppna data Fokusgrupper, representanter för verksamheten


Ladda ner ppt "Samverkan kring öppna data © KSL 2014 Text & form: gdz / mhe."

Liknande presentationer


Google-annonser