Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det -3 delade föräldraskapet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det -3 delade föräldraskapet"— Presentationens avskrift:

1 Det -3 delade föräldraskapet
Det -3 delade föräldraskapet. Att ge förutsättning för livslånga relationer Södertälje Hans Bäckström, Malmö

2 Från kamp till samarbete, vad kan socialtjänsten göra?
Att samarbeta med barnens föräldrar utifrån barnens bästa och med livslångt relationsbyggande i fokus.

3 Erbjuder alla föräldrar Hur gör vi i Höör? stöd vid en placering
Utgår från att det är en livskris att ens barn blir placerat Inget bistånd, ”ingår i placeringen” Kanske inte nu, men sen…… Kanske inget intensivt förändringsarbete…….

4 Tillit ”Vi kan inte kräva att de vi möter har tillit till oss. Tillit kan man bara göra sig förtjänt av.”

5 Vad är målsättningen? Stärka föräldraskapet för att barnet skall kunna komma hem? Då är det oftast rätt brått att börja jobba på förändring. Göra föräldrarna till bättre fungerande umgängesföräldrar eftersom barnen antagligen inte kan komma hem?

6 Att motivera till att ta emot stöd!
Att hitta föräldrarnas motivation till ett annat synsätt med ett livslångt perspektiv. ”Vill du vara med i ditt barns liv som mor/farförälder?” Att synliggöra och ta vara på de kompetenser föräldrarna har

7 Vad vi behöver tänka på Tror vi att föräldern har något klokt att komma med, trots att man inte fungerat i sitt föräldraskap? Är jag beredd att lyssna och kanske tänka i andra banor? Att använda kristeorier för att förstå beteende

8 Vad föräldrar uppskattar hos socialsekreterare de möter
Tydliga förklaringar Öppenhet Ärlighet Bli behandlad med respekt S. 23 BBIC grundbok (2006)

9

10

11 Vad gör jag? Samtal kring föräldrarollen Ibland medverka vid umgänge
Ibland filma umgänge ,återföra och överlämna filmen till föräldrarna ”Översätta” – t. ex. utredningar Ibland hjälpa till med praktiska saker Lyssna och bekräfta Få igång brutna relationer med släkt/nätverk

12 Varför filma ett umgänge
”Storebror som inte fanns”

13 Att bli utan familj! Forskning visar att det är stor risk att placerade barn är utan vuxenstöd när de själva skall ut i vuxenlivet. Många har avlidna föräldrar ”Tappat” sin familj/släkt under placeringen Många spruckna relationer med familjehemmen vid utflytt

14 Begriplighet? ”Jag kan förstå att barnen inte kunde bo kvar hemma längre men kan inte acceptera att ej få vara delaktig i var och hur de skulle placeras.” Mamma till 2 LVU-plac. flickor

15 Utbildningsprogram 2009 för föräldrar som har sina barn placerade i familjehem
Ge möjlighet att bli bättre fungerande umgängesförälder Att föräldrarna lär sig utgå från barnets behov och bygga relationen utifrån detta Att föräldrarna ser sin egen roll i skapandet av en livslång relation Ökad KASAM

16 Tankar bakom föräldraprogrammet
Möta andra i liknande situation Få perspektiv till vad som hänt Från skuld till insikt för att gå vidare Få konkreta redskap i att bygga/underhålla relationen till sitt barn

17 Innehåll föräldraprogram
Vad är en förälder? Varför har man umgänge med sitt barn? Skuld Hur bygger man/underhåller man en relation? Löften och tillit ”Föräldraknep”, ”Bankbok” Kommunikationsövning ”Förklaring” - ”Brevet”

18 Att bygga en relation till sitt barn - tips till föräldrarna!
Lyhörd för barnet Förutsägbar Intresserad Höra av sig Utgå från barnet Kravlös kontakt Skapa positiva gemensamma minnen Kontinuitet över tid

19 Hur är det att förlora sina barn?
Hur hade det varit för mig? Vad tänker/säger grannar, släkt vänner? Vad säger/tänker de i lokala ICA-butiken? Vad säger man när någon frågar? Kan jag bo kvar i gamla lägenheten?

20 Vad blir viktigt för att få till ett samarbete med föräldrarna!
Bli bekräftad som människa, att man är någon även om man inte längre har sina barn hemma. Stöd i att begripa vad som hänt/ läsa utredningar Hitta sin roll i förhållande till sitt barn som nu bor hos någon annan Prata skuld, föräldraskap, svikna löften och förhoppningar.

21 Att vara trovärdiga Om vi inte bryr oss om föräldrarna men säger till familjehem och barnet att föräldern är viktig och de skall ha tät kontakt, då blir vi inte trovärdiga. Tycker vi att föräldrarna är viktiga så kommer vi att förmedla detta på ett trovärdigt sätt till familjehem och barn

22 Tänk om det var jag!!

23 Att få en ny bild av en person.
Har ni exempel på hur ni ändrat uppfattning om någon när ni sett dem i ett helt annat sammanhang eller över lång tid?

24 Att få se stillbilder i livet kontra att få se ”livets film”

25 I Förvaltningsrättens beslut.
”E.M och J.M är två kärleksfulla föräldrar som vill sina barn väl. De har viljan att uppfylla sina barns behov, men saknar förmågan därtill.” E.M och J.M är föräldrar till två tvångsomhändertagna barn

26 Exempel: Att dela med sig Erik 7 år, Kalle 3 år
Ömsesidig värme, omtanke. Foto, sms ”En stor familj med 4 föräldrar vid umgänge” Tar vara på föräldrarnas kompetenser Hur har det blivit så?

27 ”Man har den förälder man har”
Hjälpa barnet få en realistisk bild av sin förälder – ta hjälp Träna barnet att säga nej och ja till föräldrarna utifrån sina egna känslor Hjälpa barnet att vara raka mot sina föräldrar Hitta umgängesformer som stärker relationen på lång sikt

28 Umgänge barn-föräldrar - familjehem
Varför har man umgänge? Var skall man träffas? Innehåll i umgänget? Trygghet och begriplighet för barnet.

29 Syftet med umgänge Kvalitet och innehåll framför kvantitet
Ha som mål att barnen skall se fram emot nästa umgänge Ge stöd och titta på nya former för umgänge som stärker relationen

30 Förälderns godkännande
Förälderns godkännande av att barnet är i familjehemmet kan vara avgörande för hur barnet mår och om barnet vågar tycka om familjehemmet. Mer benägen att låta barnet stanna om familjehemmet är ”OK”.

31 En ”bra” hemflytt med livstidperspektiv!
En mamma som lyckats behålla relationen efter 5 år Ett familjehem som fortsätter vara en ”familj för livet”. Hur gick det till?

32 Relationsbankboken

33 Några exempel: 4 barn placerade –ständigt i konflikt med socialtjänsten sedan 6 år Mamman med missbruk – sonen som agerade ut Att jobba med föräldraskap inför hemflytt

34 Bröllopet, att summera sitt liv!
En livslång relation med sitt familjehem och sitt ursprung!

35 Ett annat sätt att se på den omöjliga och jobbiga föräldern med ett omhändertaget barn, som aldrig vill samarbeta så som som socialtjänsten vill! Det är en intensiv och kreativ kvinna med stark integritet och som är engagerad i sitt barns framtid. Hon är ståndaktig och självständig och har en egen åsikt.


Ladda ner ppt "Det -3 delade föräldraskapet"

Liknande presentationer


Google-annonser