Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPF utvecklingsprojekt 2012 ”Utveckling av frivilligarbetet inom sociala sektorn Frivilligcentralen i Fristad En paraplyorganisation för samordning och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPF utvecklingsprojekt 2012 ”Utveckling av frivilligarbetet inom sociala sektorn Frivilligcentralen i Fristad En paraplyorganisation för samordning och."— Presentationens avskrift:

1 SPF utvecklingsprojekt 2012 ”Utveckling av frivilligarbetet inom sociala sektorn Frivilligcentralen i Fristad En paraplyorganisation för samordning och mobilisering av frivilliga krafter inom sociala sektorn i Fristad. Paraplyet är en ideell förening för enskilda frivilliga och föreningar. Frivilligcentralen bildades på initiativ av SPF föreningarna i Fristad. Medlemmar är fn SPRF, PRO, Röda Korset, Rädda Barnen, Sv Kyrkan.

2 Frivilligarbetet inom vård och omsorg utgör ca 70 % av allt arbete, inklusive anhörigvård. Kommuner och landsting svarar, förvånande nog, endast för ca 30 %. När 40-talisterna om 10 - 15 år blir i behov av äldreomsorg, kommer trycket på kommuner och landsting att bli mycket stort. En skattefinansiering verkar orealistisk och bristen på omsorgspersonal är redan nu stor.

3

4

5 Mål och förväntade resultat Att ta fram en modell för utveckling, samordning och uppföljning av det frivilliga arbetet inom sociala sektorn i kommunen (även frivilligarbete i landstingen bör involveras).

6 Att få även icke föreningsaktiva pensionärer engagerade, där SPF genom sin ledande roll kan värva nya medlemmar, som sannolikt är mer motiverade även för förtroendeuppdrag inom SPF.

7 Genom projektet och efterföljande tillämpning kommer SPF att uppmärksammas i media och få goodwill, vilket kommer att generera ännu flera medlemmar.

8 Modellen ska kunna tillämpas i alla kommuner, med SPF som initiativtagare. SPF:s egen ”väntjänst” kommer att öka och utvecklas i och med samarbetet i modellen.

9 Frivilligcentralens processer Följa upp Utföra frivilligt arbete MatchaUtbilda Rekrytera Frivilliga Identifiera Behov

10 Frivilligcentralens aktiviteter Anmält behov direkt till FC, se bil 3 Kommuner lämnar in behovslistor till FC Medlemsorgani sationer lämnar behovslistor till FC Gruppera i behovsområden 1 A) Identifiera Behov Skriftlig överenskom melse, se bilaga 8 Försäkring Sak/olycks- fall 3) Matcha Utförande AV FRIVILLIGT ARBETE Följa upp 4 ) Följa upp 1 b) Rekrytera frivilliga 2) Utbilda Grundutbilding Fortutbildning Tystnadsförsäkring Godkänd av Frivillig central Intervju. Se bilag 5 Gruppera i behhovsområd en Frivilligt arbete


Ladda ner ppt "SPF utvecklingsprojekt 2012 ”Utveckling av frivilligarbetet inom sociala sektorn Frivilligcentralen i Fristad En paraplyorganisation för samordning och."

Liknande presentationer


Google-annonser