Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse

4 Fler medlemmar Under nya medlemsföretag - 24 tappade medlemsföretag varav 16 har upphört med verksamhet 2 inte vill vara med 6 inte har gått att nå

5 Möten 11 företagsfrukostar med ca 600 deltagare

6 Väsentliga händelser Förbättra företagsklimatet avseende samhällsbyggnad Remiss fördjupad översiktsplan Made in Skövde på underleverantörsmässa Hittar formerna för samverkan skola - arbetsliv Fiberutbyggnad landsbygden Översyn arbetssätt, vision och värdegrund

7 Väsentliga händelser forts. Priser och utmärkelser: – Näringslivsforums pris 2014 tilldelades Arne Lorentzon och Christer Rapp – Landbygdsnäringspriset 2014 tilldelades Väring Fiber ekonomisk förening – Årets kulturentreprenör i Skaraborg 2014 tilldelades Löfwings Ateljé Framtidspanelen

8 Siffror i korthet Resultaträkning Intäkter Kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 Siffror i korthet Balansräkning Eget kapital Kortfristiga skulder Summa e.k. och och skulder

10 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst Disponeras så att i ny räkning överföres:


Ladda ner ppt "Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser