Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse

4 Fler medlemmar Under 2014 53 nya medlemsföretag - 24 tappade medlemsföretag varav 16 har upphört med verksamhet 2 inte vill vara med 6 inte har gått att nå

5 Möten 11 företagsfrukostar med ca 600 deltagare

6 Väsentliga händelser Förbättra företagsklimatet avseende samhällsbyggnad Remiss fördjupad översiktsplan Made in Skövde på underleverantörsmässa Hittar formerna för samverkan skola - arbetsliv Fiberutbyggnad landsbygden Översyn arbetssätt, vision och värdegrund

7 Väsentliga händelser forts. Priser och utmärkelser: – Näringslivsforums pris 2014 tilldelades Arne Lorentzon och Christer Rapp – Landbygdsnäringspriset 2014 tilldelades Väring Fiber ekonomisk förening – Årets kulturentreprenör i Skaraborg 2014 tilldelades Löfwings Ateljé Framtidspanelen

8 Siffror i korthet Resultaträkning20142013 Intäkter711 672636 002 Kostnader673 226612 812 Rörelseresultat38 44623 190 Resultat efter finansiella poster 42 27434 650 Årets resultat42 222 34 650

9 Siffror i korthet Balansräkning20142013 Eget kapital630 522588 299 Kortfristiga skulder38 68734 167 Summa e.k. och och skulder 669 209622 466

10 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst588 300 Årets vinst 42 222 Disponeras så att i ny räkning överföres: 630 522


Ladda ner ppt "Ordförande V. ordförande ValberedningAdjungerade Styrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser