Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsamverkan barn och unga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsamverkan barn och unga"— Presentationens avskrift:

1 Vårdsamverkan barn och unga

2 Uppdrag första Linjen ..\Documents\Kommunalförbundet\Första linjen.pptx Förslag att uppdraget övergår i Koordinatoruppdraget Önskemål om redovisning eller räcker den redovisning som görs i Koordinatoruppdraget?

3 Strukturerad samverkan för sårbara föräldrar,
Närhälsan har aktualiserats frågan om behovet av förbättrade arbetsformer mellan huvudmännen angående föräldrar med kognitiv svikt denna fråga bör inkluderas i planarbetet. Styrgruppen överlämnar uppdraget till Samverkan barn och unga Vi har också fått kännedom om utvecklingsstörda föräldrar som på grund av bristande samverkan inte fått det stöd som behövts. Centrala Mödra- och Barnhälsovården i Skaraborg föreslår därför att förutsättningar skapas till berörda parter, samt att uppdrag formuleras för vidare arbete kring strukturerad samverkan mellan kommun och region gällande särskilt sårbara föräldrar och deras barn i Skaraborg

4 Mini-Maria Har besökt Göteborg för att studera deras verksamhet
Enkät till kommuner och regionens vårdgivare om hur många ärenden de haft som skulle haft hjälp av en Mini-Maria Få svar då statistiken inte haft denna redovisning

5 Samverkan runt barn och unga med psykisk ohälsa
Projektplan C:\Users\Annas dator\Documents\Kommunalförbundet\koordinatoruppdrag\ Projektplan Barn och unga psykisk ohälsa.doc Kommunbesök C:\Users\Annas dator\Documents\Kommunalförbundet\ utskick frågor.docx SIP, mallar Avvikelser Psynk Familjecentrerat arbetsssätt Göteborg

6 Sociala insatsfonder Regionutvecklingsnämnden ska i samverkan med folkhälsokommittén, rättighetskommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna inrätta sociala investeringsmedel för barn och ungas utveckling och hälsa. Syfte: främjande insatser för barn och ungas framtida utveckling och hälsa Inriktning:Öka andelen barn och ungdomar som lyckas slutföra grundskolan med godkända betyg

7 Tänkbara projekt Samverkan VC och elevhälsa om skolläkare och skolpsykolog Förstalinjeteam för barn med flyktingbakgrund alt Familjehemsplacerade barn, tillsammans med några kommundelar i Göteborg samverkan Primärvård, BUM, skola och socialtjänst


Ladda ner ppt "Vårdsamverkan barn och unga"

Liknande presentationer


Google-annonser