Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsamverkan barn och unga 2015-03-06. Uppdrag första Linjen ..\Documents\Kommunalförbundet\Första linjen.pptx..\Documents\Kommunalförbundet\Första.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsamverkan barn och unga 2015-03-06. Uppdrag första Linjen ..\Documents\Kommunalförbundet\Första linjen.pptx..\Documents\Kommunalförbundet\Första."— Presentationens avskrift:

1 Vårdsamverkan barn och unga 2015-03-06

2 Uppdrag första Linjen ..\Documents\Kommunalförbundet\Första linjen.pptx..\Documents\Kommunalförbundet\Första linjen.pptx  Förslag att uppdraget övergår i Koordinatoruppdraget - Önskemål om redovisning eller räcker den redovisning som görs i Koordinatoruppdraget? 2015-02-042

3 Strukturerad samverkan för sårbara föräldrar,  Närhälsan har aktualiserats frågan om behovet av förbättrade arbetsformer mellan huvudmännen angående föräldrar med kognitiv svikt  denna fråga bör inkluderas i planarbetet.  Styrgruppen överlämnar uppdraget till Samverkan barn och unga Vi har också fått kännedom om utvecklingsstörda föräldrar som på grund av bristande samverkan inte fått det stöd som behövts. Centrala Mödra- och Barnhälsovården i Skaraborg föreslår därför att förutsättningar skapas till berörda parter, samt att uppdrag formuleras för vidare arbete kring strukturerad samverkan mellan kommun och region gällande särskilt sårbara föräldrar och deras barn i Skaraborg

4 Mini-Maria  Har besökt Göteborg för att studera deras verksamhet  Enkät till kommuner och regionens vårdgivare om hur många ärenden de haft som skulle haft hjälp av en Mini-Maria  Få svar då statistiken inte haft denna redovisning

5 Samverkan runt barn och unga med psykisk ohälsa  Projektplan C:\Users\Annas dator\Documents\Kommunalförbundet\koordinatoruppdrag\150303 Projektplan Barn och unga psykisk ohälsa.doc C:\Users\Annas dator\Documents\Kommunalförbundet\koordinatoruppdrag\150303 Projektplan Barn och unga psykisk ohälsa.doc  Kommunbesök C:\Users\Annas dator\Documents\Kommunalförbundet\150306 utskick frågor.docxC:\Users\Annas dator\Documents\Kommunalförbundet\150306 utskick frågor.docx  SIP, mallar  Avvikelser  Psynk  Familjecentrerat arbetsssätt Göteborg

6 Sociala insatsfonder  Regionutvecklingsnämnden ska i samverkan med folkhälsokommittén, rättighetskommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna inrätta sociala investeringsmedel för barn och ungas utveckling och hälsa.  Syfte: främjande insatser för barn och ungas framtida utveckling och hälsa  Inriktning:Öka andelen barn och ungdomar som lyckas slutföra grundskolan med godkända betyg

7 Tänkbara projekt  Samverkan VC och elevhälsa om skolläkare och skolpsykolog  Förstalinjeteam för barn med flyktingbakgrund alt Familjehemsplacerade barn, tillsammans med några kommundelar i Göteborg  samverkan Primärvård, BUM, skola och socialtjänst


Ladda ner ppt "Vårdsamverkan barn och unga 2015-03-06. Uppdrag första Linjen ..\Documents\Kommunalförbundet\Första linjen.pptx..\Documents\Kommunalförbundet\Första."

Liknande presentationer


Google-annonser