Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPF Skånedistriktet Ragnar Lönnäng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPF Skånedistriktet Ragnar Lönnäng."— Presentationens avskrift:

1 SPF Skånedistriktet Ragnar Lönnäng

2 SPF har två huvudlinjer Den sociala Den opinionsbildande

3 SPF-dagen 2013 Fredagen den 24 maj Över hela Skåne

4 skall bli den ledande opinionsbil-daren i äldrefrågor över hela riket
SPF skall bli den ledande opinionsbil-daren i äldrefrågor över hela riket Kongressbeslut 2008

5 SPF-dagen 2013 Syfte att öka kunskapen om och respekten för SPF:s lokala opinionsbildning, såväl hos allmänheten som i samhäl- let och näringslivet

6 SPF-dagen tar sin utgångspunkt i
Värdegrund SPF-dagen tar sin utgångspunkt i den långsiktiga visionen att förstärka opinionsbildningen när det gäller den framtida utmaningen att säkerställa goda livsvillkor för äldre

7 Föreslås omfatta lokala valmöjligheter,
SPF-dagen 2013 Föreslås omfatta lokala valmöjligheter, aktuella för SPF-föreningens opinions-arbete på orten, inom fyra områden: Boende Kommunikationer Vård och omsorg Äldres säkerhet

8 Service från distriktet
Ledning, kommittéarbete Kontakt med förbundet och Veteranen Stöd i planeringen Anskaffning av talare Produktion av förlaga till affischer Förmedling av reklammaterial Kontakter med media Kontakter med samverkande Ansökan om bidrag Medhjälp i finansiering Utvärdering

9 Vi stödjer och arbetar för att utveckla trygghetsboende på Joneberg
Välkommen som medlem SPF SUMAROS:

10 UPPSLAG, AKTIVITETER SPF-medlemmar på stán
Anföranden kring dagens huvudteman Medverkan från polisen Affischkampanj, lokal opinionsbildning Kulturprogram med lokal anknytning Utdelning av SPF-material Samvaro i SPF-kafé med SPF-tårta (?) SPF:s medlemskort som förmånskort i affärer Använda SPF-signaler - ballonger, kepsar etc. Presentera egna, framgångsrika SPF-projekt ”Prova-på-dag” i den lokala golfklubben Första omgången av 2013 års ”hjärnkoll”

11 Genomförande på offentliga platser i inhyrda lokaler i egna lokaler
83 föreningar deltog i SPF-dagen Arrangemangen genomfördes : på offentliga platser i inhyrda lokaler i egna lokaler Vid de flesta arrangemangen med-medverkade interna eller externa talare Många artiklar i lokalpressen

12 Deltagande föreningar
Utvädering Deltagande föreningar 1 Var fick ni information om SPF-dagen ? Brevinformation från distriktet Mailinformation från distriktet Ordf. konferens hösten 2012 2 Vad var huvudskälet för att delta i SPF-dagen ? Att öka SPF:s synlighet lokalt

13 3 Aktualiserades en eller flera lokala frågor ?
Boende 6 Kommunikationer 11 Vård och omsorg 9 Äldres säkerhet 7 Allmänt om SPF 11 Andra teman 7 4 Användes någon talare, intern eller extern ? Jämn fördelning mellan inter- na och externa talare. Flera föreningar hade ingen talare

14 5 Anser ni att SPF-dagen skall återkomma:
Årligen ? Få svarade ja Återkomma vart annat år ? Många svarade ja Återkomma mera sällan ? Ett fåtal svarade ja Planeras och adm. via distr. ? Alldeles övervägande delen ja

15 I så fall, vilken veckodag och årstid ?
De flesta önskade SPF-dagen en fredag under april - juni 7 Vem skall svara för finan- sieringen av SPF-dagen ? C:a 40 % önskade en jämn fördelning mellan distrikt och förening C:a 60 % önskade att SPF- dagen skall finansieras helt av distriktet

16 Reportage i lokalpress i anslutning till eller efter SPF-dagen

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 SPF Resmässa2013 Malmö Arena

30 SPF-distriktet verkar för att:
alla föreningar utser reseansvarig utbilda/uppdatera de reseansvariga samverka med researrangörer i regionen samverka med kulturföreningar m fl årligen sammanställa ett reseutbud delge alla föreningar utbudet Arrangera en resmnässa

31 12 skånska researrangörer,
dukade upp ett rikt ”smörgåsbord” av researrangemang till Europa

32 54 föreningars reseansvariga och sammanlagt 76 deltagare
mötte upp vid mässan

33 Resmässans syfte att utveckla reseverksamheten generellt
att få kontakter med researrangörer att öka kontakterna mellan reseansvariga att ge idéer till nya resmål i Europa

34 för erfarenhetsutbyte
SPF:s Resmässa för gemenskap för nya impulser för erfarenhetsutbyte

35 UTBILDNING av valberedare I SPF-föreningar

36 Utbildning av valberedare
(Stämning i en del föreningar) ”Vi måste troligen lägga ner, föreningen eftersom vi inte får några som vill åta sig uppdrag ”

37 för en förenings fortbestånd och
Valberedingen har därför ett av de viktigaste uppdragen för en förenings fortbestånd och utveckling

38 Skånedistriktet utbildar
valberedare i föreningar, som ett led i utveckling och medlemsvärvning

39 Viktiga egenskaper hos en valberedare:
God kännedom om föreningens svårigheter och möjligheter Goda kunskaper om dagens styrelse God insikt i medlemsregistret, mot bakgrund av ålder, intressen och kompetenser

40 Vi utformade och ge-nomförde utbildning av valberedare i förenin-
gar på fem platser i dist-riktet grundat på följande frågor:

41 Vad säger stadgarna om styrelsens sammansättning ?
Vad säger stadgarna om styrelsens sammansättning ? Vilka krav kan ställas på styrelse-medlemmar ? Kan vi ha personval på andra än ordföranden ? Hur skall vi finna lämpliga personer ? Hur bör arbetet i valberedningen vara upplagt ?

42 En tanke ! Den tilltänkte ordföranden i en SPF-förening går in i ett treårigt åtagande: År 1 Ordförande i valberedningen År 2 Programansvarig/ordförande i programkommittén År 3 Ordförande under ett år


Ladda ner ppt "SPF Skånedistriktet Ragnar Lönnäng."

Liknande presentationer


Google-annonser