Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelverk Regler för Golfspel 2012 – 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelverk Regler för Golfspel 2012 – 2015"— Presentationens avskrift:

1 Regelverk Regler för Golfspel 2012 – 2015
Spel- och Tävlingshandboken 2012 – 2015 Handicapregler 2012 – 2015 SGF:s Regelkort 2015 Manual SGF Juniortävlingar 2015

2 För fullständig information
Manual SGF Juniortävlingar avsnitten Gemensamma bestämmelser för deltagare och arrangörer samt aktuell tävling I manualen hänvisas till bilagor (arbetsdokument) Bilagorna hittas på Hemsida: Bilagor 28a-i, Riktlinjer

3 Tillgänglighet GK upplåter banan inspelsdagen och tävlingsdag
Fritt inspel vid ett tillfälle ingår i anmälningsavgiften Deltagare ska ha möjlighet att göra inspel på inspelsdagen Deltagare kan få göra inspel även annan dag – enligt ö.k. Medlemmar och gäster kan få spela efter sista start Tidsbokning ska ej kunna göras av medlemmar och gäster på tävlingsdagen – bollränna (risk för Avbrott i spelet)

4 Organisation SGF tillsätter och ersätter en TD som idrottsligt ansvarig för tävlingen GK tillsätter och ersätter Tävlingsledare och Funktionärer GK kontaktar GDF för tillsättning och ersättning av Distriktsdomare - minst en, helst två eller fler TD kontaktar tillsatta domare för banmarkering och fastställande av lokala regler

5 Ekonomi och priser Arrangörsersättningen är 150, 225, 400 kr/delt. (Regional, Riks , Elit) Anmälningsavgiften är 200, 300, 400 kr/deltagare 50 resp 75 kr per deltagare (Reg resp Riks) ska användas till prisbord SGF levererar via TD presentkort från Golfstore till prisbordet samt två tre-pack bollar till ungdomspris Ungdomspris – bästa spelaren i både pojk- och flickklassen födda eller senare

6 Nya GIT Tävling och GIT GK lägger in startförbud i GIT för HELA tävlingsdagarna GK lägger eventuellt in ett startförbud för inspelsdagen SGF lägger in tävlingen i Nya GIT Tävling

7 Anmälan för spelare Alla spelare (ej WC) måste anmäla sig via Min Golf
Alla spelare (ej WC) måste ha betalt Touravgift för att få delta Anmälningstidens utgång är dagar före tävlingen Anmälan och avanmälan kan enbart göras via Min Golf GK får inte ta emot anmälningar - anmälningar som tagits emot av GK stryks när SGF:s Tävlingskansli gör uttagningen Deltagarlistorna publiceras 1-2 dagar efter anmälningstidens utgång

8 Viktiga hållpunkter Anmälan öppnar (Ca 4-6 veckor innan tävlingsstart)
Anmälan – Avanmälan. Anmälningstidens utgång Uttagning och publicering av deltagarlistor Registreringsperiod Registreringstidens utgång (12.00 tre dgr före) TD fyller tävlingarna med reserver (1.Elit - 2.Riks – 3.Regional) Startlistan publiceras två dagar före tävlingsstart Anmälningsavgiften måste betalas före start Start Återbud kan ske efter punkt 3 ända fram till start

9 Deltagarlistor och byten av spelplats
Deltagarlistorna publiceras 1-2 dagar efter anmälningstidens utgång Namnen på WC ska TD lägga in i tävlingen snarast efter det att deltagarlistorna är publicerade En spelare kan inte byta spelplats

10 Registrering För att en korrekt startlista ska kunna publiceras ska alla deltagare registrera sig (även WC)– spelare som inte registrerat sig bör få delta om de kontaktar TD Registrering kan enbart göras via Min Golf – ej via telefon Registreringstidens utgång är klockan tre dagar före tävlingsstart Påminnelse om registrering skickar SGF:s Tävlingskansli ut cirka 24 timmar före registreringstidens utgång

11 Administrering av reserver och efteranmälan
Före registreringstidens utgång - av spelarna själva via Min Golf Efter registreringstidens utgång - av TD (1. Elit, 2.Riks, 3. Regional) Efteranmälan kan enbart ske genom formulär på Skandia Tours hemsida SGF:s Tävlingskansli administrerar efteranmälningar. Tävlingsledningen får aldrig ta emot efteranmälningar

12 Lottning och startlista
TD ansvarar för lottning enligt lottningsmall (bilaga 10) – start bör ske från två tees Startlista bör publiceras kl två dagar före första tävlingsdag

13 Lottning – Skandia Tour Regional
Spelare födda lottas tillsammans Spelare födda lottas tillsammans Detta gäller både pojkar och flickor och i mesta möjliga mån Mall finns i Nya GIT Tävling

14 Uppgifter – Långt innan
Startförbud – lägg upp långt före tävlingsstart ev. också för inspel Tillsätt Funktionärer – Tävlingsledare, starters, forecaddie, helpdesk, administration, ev. resultatrapportör Domare - Kontrollera att GDF har tillsatt domare Banpersonal, restaurang, shop – Informera om omfattning Information om tävlingen – Lämna info till TD

15 Uppgifter – innan anmälningstidens utgång
Wild cards – Meddela hur många pojkar respektive flickor som ska få WC (behöver ej namnges) Länk på TD- och arrangörssidan. Alla spelare (ej WC) måste anmäla och avanmäla sig via Min Golf Anmälan - Ta aldrig emot någon anmälan Avanmälan - Ta aldrig emot någon avanmälan All anmälan och avanmälan görs av spelarna själva via Min Golf

16 Uppgifter – innan registreringstidens utgång
Wild Cards - Meddela TD namnen på wild cards snarast efter det att deltagarlistorna är publicerade Återbud – Ta aldrig emot ett återbud. Hänvisa till Min Golf För att lämna återbud ange Nej i registreringen Ring inte och skicka inga påminnelser om registrering - SGF:s Tävlingskansli åtgärdar

17 Uppgifter – direkt efter reg. tidens utgång
Startlista - Publicera klockan två dagar före första tävlingsdag (gäller alla tävlingar) Banpersonal - Hålplaceringar för inspelsdag och tävlingsdagar

18 Uppgifter – dagarna innan
Påminn banpersonal – klippning, hålplaceringar (Bilaga 16) Påminn restaurangpersonal – gärna buffé Påminn pro/shop – öppet en timma för första start Funktionärsmöte – informera och kolla uppgifter Sjukvård – hur agera om skada/sjukdom uppstår Evakueringsplan – uppsamlingsplatser, signalutrustning Golfbil till domare för banbesiktning Planera för prisutdelning - hur många deltagare, hur mycket pengar till priser, hur många priser, prisutdelning var?

19 Uppgifter – dagarna innan
Lokala regler – I samråd med domare, Bilaga 14 Tidsschema – I samråd med domare, Bilaga 22 Kopiering – Deltagarbrev med info, tävlingsregler och lokala regler Officiell anslagstavla – Info till åskådare, Speltempo, Tidsschema, Lokala regler, Evakueringsplan Teeytor – vilka ska användas, var ska teemarkeringarna stå på inspelsdagen

20 Uppgifter - inspelsdagen
Spelarmottagning – betalning av anmälningsavgift, kvitto, deltagarbrev, lokala regler, tävlingsbestämmelser Scoring area – Var Starters – förbered uppgifter och utrustning Hålplaceringar och tidsschema– Kopiera för deltagarna till tävlingsdagen Drivingrange och övningsområden –Nedslagsmärken, poletter, klippning, skurna hål Golfbilar – ladda över natten

21 Uppgifter - tävlingsdagarna
Särspel – info på officiell anslagstavla Banpersonal – Tees, skurna hål och flaggplaceringar, regn Starters – på plats, alla utrustning, förberedda Golfbilar – till domare Samband – hur, fungerar komradios om de används Resultat – Fungerar inmatning och scorekortshantering Speltempo – Arbeta med

22 Uppgifter – sista tävlingsdagen
Prisbord – gör inköp Prisutdelning – var, vem håller i, talare, köpta priser, presentkort Golfstore, två tre-pack bollar i ungdomspris Ungdomspris – bästa spelaren i både pojk- och flickklassen födda eller senare Give-aways – till domare, nyckelfunktionärer Tack – till alla spelare, funktionärer, föräldrar Avslutning – välkomna tillbaka, säker resa hem

23 Uppgifter - efter tävling
Resultatlista – Säkerställ att tävlingen är avslutad, att resultatlistan är korrekt, och att rätt spelare är markerad som segrare vid eventuellt särspel Tävlingsrapport - fyll i på TD- och arrangörssidan

24 Frågor Gällande allmänna bestämmelser kontakta Magnus Grankvist, Gällande anmälningar uttagning, wild cards, uppflyttningsplatser, resultatlistor, publicering på internet m.m. SGF:s Tävlingskansli: Daniel Rosendahl, Andy Chamberlain,

25

26

27


Ladda ner ppt "Regelverk Regler för Golfspel 2012 – 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser